Dlouhá Třebová bez železniční zastávky?                             

Na českotřebovské radnici se konalo začátkem března jednání k  přípravě integrovaného systému dopravy v Pardubickém kraji. V rámci jeho zavedení  má dojít k optimalizaci veřejné dopravy v regionu. K veřejné diskusi byl dán při tom model drážní dopravy, jak by měl začít platit od prosince letošního roku. S modernizací železničního koridoru se postupně zrychluje doprava, a tak vzniká potřeba optimalizovat její provoz. Kraj proto zadal projekt, který měl za úkol zmapovat dopravu v jednotlivých regionech a s ohledem na cestující připravit nejvhodnější variantu jejich cestování. Ten se nyní konzultuje, a to v celkem šedesáti sedmi městech a obcích Pardubického kraje. K jednání do České Třebové byli přizváni také zástupci obce Semanín a Dlouhá Třebová. Právě o využití jejich vlakových zastávek v Dlouhé Třebové a v Zádulce (Semanín) se jednalo. Návrh počítá se rušením zastavování vlaků na uvedených zastávkách a naopak také s posílením dopravy o nové autobusové spoje, kde by se cestující přepravovali za jednotnou cenu pro vlak i autobus. Zhruba za dva měsíce by měla na tato jednání navázat setkání k optimalizaci autobusové dopravy.
I když zatím nebyly řečeny žádné závěry, tak  výše uvedené návrhy  vyvolaly velmi negativní odezvu především v Dlouhé Třebové. je s podivem, že by měla být v podstatě zrušena železniční zastávka, která leží jen 5 minut od centra obce s 1240 obyvateli. Tato zastávka přitom v řadě případů také slouží  i občanům ze "staré" Lhotky  a ze sídliště, zejména o víkendech, kdy sem ze města nejezdí prakticky žádná veřejná doprava. Cesta na vlak do Dlouhé Třebové je daleko kratší než na třebovský terminál. Návrh na omezení dopravy se tedy měl také diskutovat na osadním výboru na Staré Lhotce. Také  rušení zastávek vlaků  na zastávce "Semanín" je  třeba ještě prověřit,  existuje přece možnost zastávky "na znamení", alespoň pro krátké motorové soupravy. Doprava do lokality Zádulka totiž nebude žádným jiným spojem nahrazena. Pokud by měla být dopravní politika vedena  tímto způsobem i dále, znamená to, že o zřízení zastávky Parník - Lhotka nemá smysl ani usilovat. Zrušením zastávky se neušetří a jen se zaženou další cestují z vlaků do aut  nebo v lepším případě na autobus. Možná právě v tom je politika konzultační firmy OREDO. Zastávka a rozjezd vlaku v Dlouhé Třebové např. způsobí dvojminutové zdržení, které by nemělo být nepřekonatelným problémem, nebylo jím ani dosud..
Návrh řešení vlakové dopravy předložil krajský radní odpovědný za oblast dopravy  Jan Tichý. Nezastavování osobních vlaků v Dlouhé Třebové si ČD již vyzkoušely v současném jízdním řádu, nyní v Dlouhé Třebové nestaví 3 osobní vlaky. Odůvodnění  nového opatření  je v tom, že nástupy a výstupy v obci nikdy nejsou dvojciferné. Poptávané jsou údajně ranní polohy do ČT (6-9 cestujících) a dále odpolední časy z ČT (průměrně 5), jinak jednotlivci. Otázkou prý je, zda propustnost tratě zastavení umožní či ne. (Zastavením se ztratí cca 2 minuty jízdní doby). Na jednání na třebovské radnici Jan Tichý navrhoval zastavení v poptávaných časech u „pracovních" a „školních" vlaků. Uvedl, že vlaky budou nahrazeny i autobusy, ale zastaví i další vlaky během dne (ráno a odpoledne), pokud to dovolí propustnost. Přítomný Ing. Štěpán uvedl, že bude zahájen prodej parkovacích míst  na Terminálu Jana Pernera přes internet, tj. možnost zamluvit si místo pro auto včetně nákupu jízdenky.  Tím ovšem vzbudil v Dlouhé Třebové další pochybnosti v tom smyslu, že zrušení zastávek osobních vlaků  v Dlouhé Třebové má více naplnit podzemní parkoviště na dopravním terminálu. (Zápis z jednání byl v Dlouhé Třebové zveřejněn)  Na schůzce bylo dále uvedeno, že  společnost OREDO připravuje i přepracování linkotvorby u autobusů.Mají být nově naplánovány oběhy vozidel tak, aby byly lépe využity - nyní vozidlo ujede přes 50 000 km, nově je cílem až 80 000 km za rok. Tím bude dosaženo úspor, neboť bude nově financována doprava pomocí tzv. dvousložkové ceny, pevná a proměnná část. S růstem počtu ujetých km se rozmělňuje pevná část a tím se zlevňuje cena za ujetý km např. z 30 Kč na 24 Kč. Dále se plánují oběhy tak, aby celodenně stačilo střední nebo malé vozidlo, které je levnější než velké (nižší spotřeba), rozšiřuje se počet spojů, např. v dopoledním sedle, večerních hodinách, počítá se i s linkami, které navezou frekvenci k významným zaměstnavatelům na začátky a konce směn. Dále se počítá s posílením víkendového provozu, minimálně 3 páry spojů za den. Nelze však jezdit úplně do každé obce, ale do větších obcí určitě. Problémem Dlouhé Třebové je právě to, že autobusové spojení o víkendu nefunguje. Dále bylo kritizováno, že stávající schéma dopravy  stále počítá s pracovní dobou 6-14, ale doba se změnila.
Na jednání vystoupil i starosta Dlouhé Třebové Jaroslav Kašpar. Uvedl, že pokud uvidí, že se chystá zlepšení, tak je schopen toto představit občanům, kteří vlak využívají. Zástupce OREDO p. Záleský uvedl, že společnost OREDO je partnerem, který řeší problémy týkající se dopravní obslužnosti, dopravu objednává a tvoří jízdní řád. Dosud tvořili jízdní řády dopravci podle svých potřeb. Vyzdvihl výhody malých a středních vozidel a nutnost brát železnici nikoli jako konkurenta, ale spolupracujícího dopravce.
Michal Štěpán, ředitel krajského centra železniční dopravy uvedl, že ČD nechtějí poškozovat občany  Dlouhé Třebové  a pokud technologické důvody umožní, bude informovat OREDO a na něm bude, zda-li vlaky zastaví. Když to nebude možné, má být zhuštěna autobusová doprava. Starosta Dlouhé Třebové však uvádí, že je v této věci obezřetný, protože se v minulosti nesetkal vždy se seriozním přístupem. Nové spoje mohou být po zkušební době rychle zrušeny a situace nebude dále nikoho zajímat.
Jaká je situace v Dlouhé Třebové v současnosti: Zápis ze schůze byl zveřejněn na úřední desce a vzbudil mezi občany velkou pozornost. Ti navštěvují obecní úřad a vyjadřují nespokojenost s návrhem na zrušení zastávek osobních vlaků na modernizovaném nádraží, zhoršuje to pozici obce, která musí snášet od železnice mnoho negativních dopadů (hluk ve dne i v noci od frekventované trati), aniž by mohla  železnici přímo využívat. Starostu Jaroslava Kašpara nyní najdete také často i na dlouhotřebovském nádraží, aby se konkrétně přesvědčil o skutečné frekvenci cestujících a také s nimi pohovořil, co by pro ně zrušení zastávky znamenalo. Podle Jaroslava Kašpara budou připomínky občanů shromážděny a předány představitelům Pardubického kraje. Starosta je přesvědčen, že požadavek na zrušení zastávek osobních vlaků je zbytečně omezující, navíc na něm nikdo nevydělá. Argumenty o dražší železniční dopravě se zde nedají použít, naopak, zde se jedná právě o to, aby byla železnice co nejvíce využita a tak vlastně zlevněna. V této souvislosti nemůže mít zrušení zastávek vlaků v obci s 1240 obyvateli žádný smysl. V souvislosti s obdobnou snahou centralizovat např. služby pošty je to další  příklad naprostého nepochopení služeb pro venkovský prostor. Proto bude obec Dlouhá Třebová za zastávky vlaků v obci bojovat a nebude-li  zbytí, pak také peticí. Je přesvědčen, že petici za zastavování vlaků v Dlouhé Třebové podepíšou všichni občané obce a jistě by se daly získat další podpisy "u sousedů" na Lhotce. Tato otázka je tedy ještě otevřená, sledovat ji bude také Českotřebovský zpravodaj
                                                                                                                                                               Milan Mikolecký