Co nového na hradě Brandýs
Předání digitálního zaměření do rukou města,
jarní kontrola neutěšeného stavu zdiva zříceniny


Nejpodstatnější rok pro zříceninu hradu vypínajícím se nad městečkem pánů Komenského a Žerotína právě začal. 25. února 2011 v dopoledních hodinách proběhla jarní kontrola hradního zdiva a předání geodetického zaměření do rukou starosty Brandýsa nad Orlicí Petra Tomáška (ODS) a tajemníka Mgr. Jaromíra Šebetky místopředsedou sdružení Zdeňkem Skalickým a finančním manažerem sdružení Lukášem Chadrabou.
Digitální geodetické zaměření hradní zříceniny a okolního terénu je důležitým dokumentem pro budoucnost hradu. Bez něj by nemohly započnout přípravy zajišťovacích pracích na zřícenině, přesněji nelze kvalitně koncepčně zpracovat koncepci hradu a následně zpracovat projekty, které z ní budou vycházet. Zaměření v komerční hodnotě cca 120 tisíc pro hradní sdružení vypracoval ing. Petr Očenáš z České Třebové zcela zdarma. Starosta Petr Tomášek i tajemník Mgr. Jaromír Šebetka vyjádřili uznání před výrazným posunem v celé problematice, které sdružení v tomto roce učinilo. V následné diskusi finanční manažer sdružení Lukáš Chadraba zmínil financování zajišťovacích a rekonstrukčních prací, propagaci města sdružením a další investice a akce, které chystáme v letošním roce. Dalším mezníkem bude květnové převzetí koncepce záchrany od renomovaného týmu GIRSA AT spol. s.r.o. pod vedením ing. arch. Hanzla a následné zadání vypracování projektu na první etapu samotných zajišťovacích prací.
Letošní mrazy na hradní zřícenině zanechali nové destrukce, které památku ohrožují. Nemalou zásluhu na další erozi mají i různí hledači pokladů a průzkumníci, kteří objekt výrazně poškozují, ale zároveň ohrožují tím především i svůj život. Pokud v letošním a příštím roce neprovede sdružení patřičné podepření strupu ve sklepení, hrozí bezprostřední zhroucení kleneb. Potřeba zajištění se týká i gotického okna a některého až doposud méně ohroženého zdiva. „Klenby jsou po celé délce více a více vymleté.“ uvedl Zdenek Skalický, historik sdružení. Jak příhodně bylo před několika dny představitelům Brandýsa nad Orlicí poněkolikáté zopakováno, městu v případě zanedbání péče o hrad hrozí milionové pokuty, které úřady státní památkové péče, dle nového postupu Ministerstva kultury České republiky, v letošním roce již nebudou odpouštět. Naši snahou, kromě záchrany památky, je především předejít takovým sankcím, které by byly devastující pro rozpočet města, a mohly by ohrozit památku ve své podstatě ještě více.
V následujících měsících dostane první etapa záchrany jasné obrysy, o kterých Vás sdružení bude informovat. Stejně tak o dalších aktivitách, které plánujeme. Podpořit naši snahu můžete morálně na www.facebook.com/hradbrandys.cz či webu www.hradbrandys.cz/ nebo prostřednictvím daňově odpočitatelné finanční podpory. Více informací o tom, jak nás podpořit, naleznete na webu.
Lukáš Chadraba, finanční manažer sdružení
Michal Slánička, předseda sdružení
Přílohy:
Obr. 1: Výřez z digitálního geodetického zaměření lokality
Obr. 2: Zdenek Skalický vysvětluje přínos zaměření Petru Tomáškovi
Obr. 3: Průzkum nového zřícení na jižní straně paláce