Návštěvnost kina je tristní
Je třeba investovat do jeho rozvoje  

Udržitelnost promítání v městském kině je nyní na hranici únosnosti. Ke konci měsíce února jsme byli na radě města informováni, že kvůli nízké návštěvnosti se omezuje počet promítacích dnů. Za současné situace nelze takovému řešení nic namítat. Pokud se od počátku roku zrušila většina pořadů z důvodu nedosažení minimálního počtu diváků, potom se skutečně něco děje. Nízká návštěvnost rozhodně neznamená nezájem Třebováků o nové filmy. Proto bych se nespokojil se strohým konstatováním, že lidé do kina v našem městě prostě nechodí. Čísla z velkých kin jsou poněkud odlišná. Postupné snižování produkce filmů je bez dalších plánů rozvoje kina dle mého názoru začátkem konce. Je třeba se problémem začít konečně zabývat. Poslední významnou investicí do technologie bylo v rámci tzv. první rekonstrukce Dělnického domu (dnes Kulturního centra) zavedení DOLBY systému, kterým se výrazně přispělo ke zvýšení kvality zvuku a jeho prostorovému vnímání. Od té doby uplynulo přibližně patnáct let a dnes opět stojíme před otázkou, jak dál. Tehdy však nebylo investováno do promítacích přístrojů. Aby regionální kina vůbec přežila, musí se vypořádat se silnou a dravou konkurencí v podobě multikin, která vyrostla v posledních letech v každém větším městě. Bez úpravy či úplné výměny technologie to nebude možné. O složité situaci jsem mluvil s ředitelem lanškrounského kina, které v regionu patří mezi nejúspěšnější. Přestože jeho návštěvnost trojnásobná oproti třebovskému, i tam se uvažuje o nějaké větší investici. Pokud se nyní nabízí možnost požádat o příspěvek (či dotaci), potom bychom toho měli urychleně využít. Cestou podle mého názoru není uzavření kina, ale jeho postupná renovace tak, aby přilákalo diváka, který dnes vyžaduje určitý komfort služeb.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., člen RM