KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová- program duben


13. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU ANTONÍNA BENNEWITZE

 
Neděle  17. dubna                 Kostel sv. Jakuba Česká Třebová v 15.00 hodin
Z a h a j o v a c í  k o n c e r t
Program:                                 L. Cherubini:   Requiem c moll
G. Verdi:         Stabat Mater & Te Deum
Účinkují:                                Slovenský filharmonický sbor
                                             Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent:                                 Jaromír M.  K r y g e l  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 29. dubna                     Sál hostince U Coufalů Přívrat v 19.00 hodin
                                               Koncert smíšeného pěveckého sboru BENDL Česká Třebová a
Pěveckého sdružení DALIBOR Svitavy         
Sbormistři:                              Mgr. Josef  M e n š í k , Jiří  K a d a v ý  ml. a
                                               Miroslava  D u ch á č k o v á
Klavírní doprovod:                  Blanka  P o u k a r o v á  a  Marcela  Č e r n á
Vstupné dobrovolné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 14. května                 Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin
                                               KOMORNÍ  ORCHESTR  JAROSLAVA  KOCIANA
Program:                                 Árie z Mozartových a Dvořákových oper
                                               A. Dvořák:  9. symfonie e moll, op. 95 „Z Nového světa“                        
Účinkují:                                 KOJK rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie Hradec     Králové               
Sólisté:                                    Jana Ženková – soprán, Martina Houdová – soprán,
Igor Bečár - baryton
           (studenti Vysoké školy múzických umění v Bratislavě)                                    
Dirigent:                                  MgA. Bohuslav  M i m r a
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 17. května                     Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin
R. Harwood:   N A   M I S K Á CH   V A H
                                               Otázka viny a talentu v inscenaci s živým orchestrem
Moravské divadlo Olomouc
Režie:                                      Michael  T a r a n t
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 27. května                   Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin
                                               G I P S Y   W A Y
Pavel  Š p o r c l  - housle
                                               Cikánská cimbálová kapela ROMANO STILO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Předprodej vstupenek na všechny koncerty HFAB v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Pro předplatitele KPH platí na všechny koncerty HFAB při nákupu vstupenek, po předložení průkazky, 50% sleva. Permanentní vstupenku na všechny akce festivalu za pouhých 800,-- Kč je možné zakoupit v kanceláři Kulturního centra. Podrobnosti v přihlášce, kterou si můžete vyzvednout v KC nebo Inf. centru MěÚ. Hudební festival Antonína Bennewitze má své webové stránky www.bennewitz.cz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Další program Kulturního centra                                          

Středa 6. 4.                                                                                     Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
HUDEBNÍ BESÍDKA Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 8. 4. – neděle 1. 5.                                                                                KC – výstavní síň
VÝSTAVA OBRAZŮ JARKY  B I T T L A  Vernisáž v pátek 8. dubna 2011 v 17.00 hodin - malý sál KC
Pořádá Městské muzeum – podrobnosti na plakátech!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 9. 4.                                                                      Malá scéna v 10.00 a ve 14.00 hodin
V. Čort:  „O LÍNÝCH STRAŠIDLECH“ – loutková pohádka pro nejmenší
Uvede loutkářský soubor  ČTYŘLÍSTEK  při KC Č. Třebová v režii Libuše  N ě m c o v é
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 10. 4.                                                                 KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová  Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem  u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 11. - středa 20. 4.                                                                                    KC – malý sál
V E L I K O N O C E  - velikonoční tradice a zvyky, výstavky jednotlivých škol a organizací
Vernisáž v pondělí 11. 4. v 16.00 hodin   Pořádá Město Česká Třebová  – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 11. 4.                                                                  KC – velký sál v 8.30 a v 10.30 hodin
F. Zacharník:  GORDICKÝ UZELuvede divadlo POHÁDKA Praha                                      
Hudební komedie o jedné historické rekvizitě a jejím současném rozuzlení.
Určeno pro Gymnázium a II. stupeň ZŠ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 13. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 19.30 hodin
H O N Z Í K O V A   C E S T A  – koncert
Amatérská skupina akustického folku zaujme jednak zdravě optimistickým hlasem zpěvačky, jednak uměním vyčarovat na minimální časové ploše a s velmi komorní sestavou plným zvukem  invenční aranže, které se v průběhu písní ještě vyvíjejí. Na to nejlepší z českého amatérského akustického folku odkazuje např. píseň Pěna dní, která v některých momentech připomíná nedoceněný – a už neexistující – Folklok. Honzíkova cesta vychází z různorodého spektra hudebních žánrů a tím vytváří osobitou atmosféru. R
Složení skupiny:    
Jan Fous – kytara, zpěv, Jana Havlová – flétna, zpěv, rytmika,  Béďa Němeček – baskytara
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 19. 4.                                                                                                                       Malá scéna, začátek v 19.00 hodin
SRDCE  AFRIKY  -  přednáška  Tomáše  Kubeše o jeho netradiční cestě do nitra Afriky.                                                    


Součástí besedy je promítání souboru fotografií s vkládanými videosekvencemi a hudbou. Je Střední Afrika posledním rájem? Dá se projít pralesem bez průvodce? Je nebezpečná řeka Sangha na své pouti k veletoku Kongo? Žijí Pygmejové ještě tradičním způsobem života? Nezabijí nás pytláci, nebo nezakousnou krokodýli? Tak to všechno jsou otázky, na které měla odpovědět odvážná expedice Srdce Afriky, která vyrazila na svoji dva měsíce dlouhou pouť v říjnu 2009. Během strastiplné cesty plné dobrodružství se expedice vydala do nitra Afriky, kde se dosud rozprostírají panenské pralesy, které jsou skutečným rájem, kdežijí četné populace goril nížinných, šimpanzů, pralesních slonů, hrochů a mnoha dalších živočišných druhů. K proniknutí do tak obtížně dostupné oblasti bylo využito řeky Sanghy. Cesta měla za cíl nejen sjet řeku, o které se toho moc neví, ale také zjistit, zda je možné setkat se s Pygmeji, kteří žijí dosud stejně jako jejich předci. A také zjistit realitu s pytláctvím a kácením pralesů.
Tomáš Kubeš (1972)  Fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství, profesionálně od roku 1998. Pochází z Horoměřic u Prahy. Vystudoval střední polygrafickou školu a několik let prožil cestováním v Africe a poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také i Evropu a Asii, celkem fotografoval reportáže ve více jak 70 zemích světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Je autorem fotografií k několika knihám, například "Park Life" nebo připravované knize věnované památkám UNESCO v Evropě.


Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 20. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
HUDEBNÍ BESÍDKA Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 21. 4.                                                                KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2011
Moravské divadlo Olomouc uvádí:
F. Šrámek:  „MĚSÍC NAD ŘEKOU“ Impresionistická, lehce sentimentální hra, kterou však autor nadepsal „veselohra“. A olomoucká inscenace chce podpořit právě tento komediální rozměr.  Příběh o abiturientském sjezdu, který otřese zpohodlnělým způsobem života, se naléhavě táže, co znamená být věrný svému mládí. Měsíc na řekou, kdysi stálice českého jeviště a příležitostně připomenutý díky filmovému zpracování Václava Kršky, dnes paradoxně představuje skutečnou výzvu pro inscenátory.
Režie:  Zdeněk  Č e r n í n
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz.
 
PROGRAM  KINA  SVĚT                                                     

Pozor! Od dubna změna začátků představení. Hrajeme v pondělí a ve středu  pouze od 19.00 hodin, v sobotu od 17 hodin
 
Sobota 2. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
NEVINNOST (ČR) Hledání pravdy, otázka viny či neviny a nejrůznější tváře lásky, která motivuje jednání všech postav ve filmu režiséra Jana Hřebejka. Hrají Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk |Munzar a další.

 

Pondělí 4. v 19.00 hodin                                                                                 Mládeži přístupno od 12 let
127 HODIN (USA)  V dubnu 2003 se Aron Ralston vydal do Utahu strávit víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Napínavý, živelný film, který diváky vtáhne do neobyčejného dobrodružství a který ukazuje, co všechno dokážeme, když se rozhodneme, že chceme žít. Podle skutečné události.   Titulky
 
Středa 6. ve 19.00 hodin                                                                                 Filmový klub
BIBLIOTHEQUE PASCAL (Maďarsko, Německo, VB - 105 minut) Dvě dekády od pádu železné opony stále nesmazaly rozdíly mezi zeměmi bývalých bloků. Koprodukční drama s prvky magie, tragikomedie i thrilleru vypráví o tom, že pokud život nestojí za nic, geografickým přesunem se zničehonic nezlepší.   Režie Szaboks Hajdu, titulky.
 
Sobota 9. v 17.00 hodin                                                                                  Mládeži přístupno
GULLIVEROVY CESTY (USA)  V moderním, rodinném, komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black Lemuela Gullivera, který během výpravy na Bermudy ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů. Obrovské dobrodružství v malém světě.   Česky mluveno
 
Pondělí 11. v 19.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
NICKYHO RODINA (ČR, Slovensko)  Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět vypráví o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. Uvedením tohoto snímku režisér Matej Mináč definitivně uzavře cyklus Wintonovských filmů.
 
Středa 13. v 19.00 hodin                                                                               Mládeži nepřístupno
ČERNÁ LABUŤ (USA)   Co všechno byste obětovali pro sen?   V tomto psychologickém thrilleru, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny (Natalie Portman), která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Při naplnění svého snu může ale překročit hranici, zpoza které už nebude návratu do normálního světa. Snímek Černá labuť je v současné době nominován na 4 Zlaté Glóby, včetně cen za nejlepší režii a ženský herecký výkon v hlavní roli.   Titulky
 
Sobota 16. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
MEGAMYSL (USA)  Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio Dream Works Animation to naposledy zkusilo se Shrekem a skončilo to hned čtyřmi díly a jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na Dream Works semaforu naskočila modrá, jinak barva kůže nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory.   Česky mluveno
 
Pondělí 18. 19.00 hodin                                                                                 Mládeži přístupo od 12 let
OPRAVDOVÁ KURÁŽ (USA) Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí nejúspěšnější hollywoodští bratři J. a E. Coenovi v tomto temném westernu.   Titulky
 
Středa 20. v 19.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno od 12 let
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ (USA)  Becky Fullerová je mladá, krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou práci. Přesto se její život řítí do pekel. Scénáristka Aline Brosh Mc Kenna lehce oprášila vlastní úspěšný model z komedie Ďábel nosí Pradu a stvořila další variaci na téma souboje „Panny s Netvorem“.   Titulky
 
Sobota 23. v 17.00 hodin                                                                              Mládeži přístupno od 12 let
SPRÁVCI OSUDU (USA) Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky… Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je všechno úplně jinak a naše kroky řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu je, byť nevědomky, překazíme?
Akční romantické sci-fi podle povídky Philipa K. Dicka   Titulky
 
Středa 27. ve 19.00 hodin                                                                                Filmový klub
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV (Austrálie)  Vítejte ve městě, kde vládne zákon džungle! V podsvětí Melbourne zuří tvrdý boj s nevypočitatelnou policí. Lupič a výtržník Pope Cody je v hledáčku mužů zákona, kteří by jej nejraději viděli mrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan…   Titulky
 
Sobota 30. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
RANGO ( USA)  Film vypráví těžko uvěřitelný příběh neuvěřitelného chameleóna, který na svých cestách zažije nejen spoustu dobrodružství a nebezpečí, ale potká i několik nových přátel a pozná, že právě oni jsou na světě velmi důležití.   Česky mluveno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem prvního představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281. Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz.