ROZHOVOR S MARTINEM NETOLICKÝM                   


JUDr. Martin Netolický, Ph.D., dlouhodobě spolupracuje s hejtmanem Pardubického kraje  Mgr. Radko Martínkem jako jeho poradce. Od roku 2008 je předsedou krajských zastupitelů za ČSSD, po komunálních volbách byl zvolen do Rady města Česká Třebová. Na částečný úvazek vyučuje financování územních samosprávných celků na Univerzitě Palackého v Olomouci.

ČTZ:  Po podzimních komunálních volbách byla na českotřebovské radnici vytvořena koalice Nestraníků s podporou TOP 09, ČSSD a ODS. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci v radě města?

M.N. Po čtyřech měsících od ustavení nové rady města mám pocit, že koalice funguje vyváženě. Sociální demokracie je zastoupena třemi členy s tím, že funkci uvolněné místostarostky zastává Jaromíra Žáčková. Přestože naši členové netvoří většinu z celkového počtu členů, jsou jistě platnými radními, jejichž hlas je na jednáních dostatečně slyšet. Velmi oceňuji účast Dalibora Zeleného, který je zkušeným manažerem s mnoha kontakty. Jsem rád, že k činnosti v radě přistoupil s plnou odpovědností a dokázal tak, že na kandidátce ČSSD nebyl  pouze do počtu, ale svoji kandidaturu myslel vážně.

 

ČTZ: Využívají Nestraníci své dominantní úlohy v radě nebo jednání probíhají konsenzuálně?

M.N. Postoj rady města k různým otázkám se často vytváří po delší diskuzi. Líbí se mi, že jednání o  konfliktních  bodech, na kterých není celková shoda, bývá přerušeno a materiál je dopracován do podoby, kterou vyžadují členové rady. Přístup pana starosty, který  omezuje diskuzi pouze na věcnou úroveň považuji za správný. Usnesení  jsou přijata v široké shodě. Mám pocit, že při jednáních převažuje přátelská uvolněná atmosféra, protože současní členové rady se všichni dobře znají. Ostatně má-li být spolupráce funkční po celé čtyři roky, nemohou na sebe partneři od počátku pohlížet s nedůvěrou.

 

ČTZ: V tomto roce má ve městě proběhnout několik investičních akcí. Které Vy  osobně považujete za prioritní?

M.N.: Mimořádnou radost mám z toho, že se letos podaří zahájit dostavbu a rekonstrukci Městského muzea v Klácelově ulici. Vyhledání vhodných výstavních prostor pro muzeum jsem považoval za svoji prioritu. O to více jsem potěšen, že projekt byl úspěšný při získání dotace z Regionálního operačního programu. O jeho kvalitě vypovídá skutečnost, že uspěl v několikafázovém hodnocení v těžké konkurenci s dalšími žadateli. Investice za více jak 50 mil. Kč bude zcela jistě jednou z největších v tomto volebním období.

 

ČTZ: Působíte také jako krajský zastupitel zvolený za ČSSD. V poslední době se hovoří o optimalizaci dopravy, kterou pro Pardubický kraj zpracovala společnost OREDO, s.r.oS materiálem byli seznámeni starostové dotčených obcí a krajští zastupitelé. Jak se dotkne navržená optimalizace našeho regionu?

 

M.N. Předně je třeba říci, že se jedná o návrh organizátora dopravy, který prochází širokým připomínkováním. Osobně bych tento návrh nazval snahou o maximální  efektivnost dopravy. Předpokládáme, že definitivní varianta dozná určitých změn na základě připomínek.  Jedním z východisek pro zpracování byl dlouhodobě deklarovaný zájem kraje vytvořit z České Třebové důležitý přestupní uzel v osobní dopravě, a to v návaznosti vlak, autobus, auto.  Má-li „Dopravní terminál Jana Pernera“ plnit svoji úlohu, potom na něj musí být svedena autobusová doprava z okolních měst a obcí tak, aby občané mohli z České Třebové cestovat vlaky vyšší kvality. Součástí navrhovaných řešení je také úprava jízdních řádů na taktovou dopravu a nasazení nových motorových jednotek,  které budou spolufinancovány z fondů EU.

 

ČTZ: Podle dostupných informací z tisku se také jedná o průjezdech vlaků ve vybraných železničních stanicích a zastávkách.

M.N. Právě tento problém je nejvíce kritizovaným bodem předkládaných opatření. Osobně jsem hovořil s náměstkem hejtmana pro dopravu Janem Tichým ohledně zastavování vlaků ve stanici Dlouhá Třebová. Tento krok by totiž kraji neuspořil ani korunu, protože regionální doprava je financována podle počtu ujetých km. Možná by průjezdy uvítaly České dráhy jako dopravce, avšak kraj jako objednatel by nepocítil žádnou úsporu. O dalších případech bude jednáno dle výsledků sčítání dopravy a využitelnosti jednotlivých spojů. Rozhodně bude vedena o optimalizaci další debata i s veřejností.

 

6. Hejtmana Radko Martínek se v polovině měsíce března podrobil náročné operaci a je v této chvíli hospitalizován ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Odrazila se nějak jeho nepřítomnost na činnosti Pardubického kraje?

M.N. S panem hejtmanem jsem v kontaktu a daří se mu celkově dobře. Rekonvalescence po tak složité operaci jako je transplantace ledviny si vyžaduje mnohatýdenní  klid. Přesto si pan hejtman udržuje přehled o činnosti kraje v jednotlivých oblastech a podrobně sleduje práci radních, zastupitelů a krajského úřadu. Probíhají i pravidelné konzultace, avšak v rámci jeho možností. Doufám, že nenastanou žádné komplikace a Radko Martínek se v plné síle vrátí do zaměstnání v průběhu jarních měsíců.