Tisková zpráva s.s. Nádraží nedáme                                      

Ústí nad Orlicí, 11. března 2011
Ministři Vít Bárta a Jiří Besser se setkali se členy sdružení Nádraží nedáme!, které seznámili s dalšími kroky obou ministerstev ve věci zachování historické nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. Ministr kultury Jiří Besser (TOP09) sdělil, že v nejbližších dnech jeho ministerstvo uvolní 150 000 korun na provedení stavebně-historického průzkumu, který předchází opravě kulturní památky. Samotná rekonstrukce budovy z roku 1874 by měla začít v roce 2012. Ministr dopravy Vít Bárta (VV) oznámil, v roce 2012 budou také zahájeny stavební práce na železničního koridoru. Oproti  vyjádřením představitelů ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty však pan ministr sdělil, že nádražní budova nemůže dál sloužit svým výpravním účelům. „Je to pro nás překvapení. Nevím, proč se ministerstvo tak náhle rozhodlo. Na březnovém jednání pléna Senátu náměstek ministra a generální ředitel SŽDC deklarovali zachování jejího výpravního účelu. Budeme hovořit s panem Dianem, který je šéfem meziresortní komise, na důvody nového rozhodnutí se zeptáme. Snad zde prostor pro jednání ještě je. Profesorům z našeho expertního týmu nejsou známy důvody, proč by budova nemohla zůstat výpravní,“ říká Martin Kadrman. Jedním z cílů meziresortní komise je i hledání využití prostor uvnitř nádražní budovy. Čtyři členové sdružení jsou součástí poradního orgánu meziresortní komise. Do hledání využití budovy je tak zapojeno i sdružení Nádraží nedáme!  
 
„Byli jsme potěšeni, že oba ministři dostáli svému slovu, na nádraží do Ústí nad Orlicí přijeli a potvrdili svůj slib spolupracovat na rekonstrukci této krásné historické budovy“ dodává režisérka Olga Sommerová.
 
„Úsilí občanského sdružení Nádraží nedáme! přineslo zřetelný výsledek, vyjádřený vstřícnými postoji obou zainteresovaných ministrů, garantujících rekonstrukci staré budovy. Můžeme tedy svoji snahu obrátit směrem k jejímu optimálnímu využití. Tím jsou bezesporu služby cestující veřejnosti a zázemí pro personál stanice. Velikost i charakter budovy umožňují po nezbytné rekonstrukci do ní umístit nejen vstupní halu s pokladnami a záchody, ale i dopravní kancelář s potřebným zázemím. Navíc zbude dost místa pro restauraci a služby pro cykloturisty, informační středisko a další provozy,“ komentuje aktuální stav profesor Jiří Suchomel, který byl na odpoledním jednání sdružení jednomyslně zvolen místopředsedou.
 
Sdružení bojující již dva roky za záchranu nádražní budovy odsouzené k demolici obdarovalo ministry originálními dary. Olga Sommerová předala ministru kultury Jiřímu Besserovi půlmetrový perník na němž byla ručně namalovaná ´Stará dáma´. Z rukou Martina Kadrmana obdržel ministr dopravy Vít Bárta koňak Courvoiser XO. „Pane ministře, bonapartistu nemůže potěšit nic víc, než koňak, který si oblíbil sám Napoleon,“ dodal Kadrman. Ministr Bárta z nádražní budovy odjel do Vysokého Mýta po přibližně čtyřiceti minutách, ministr Besser poseděl se členy sdružení další hodinu.
 
Ve 14:00 se konala schůze občanského sdružení. Po dvou letech členové volili nové vedení. Ve funkcích předsedy a statutární místopředsedkyně byli jednomyslně potvrzeni Martin Kadrman a Olga Sommerová. Profesor Pavel Kovář se rozhodl dál na funkci místopředsedy nekandidovat. V jeho funkci ho nahradil profesor Jiří Suchomel.