Nástěnky jsou stále prázdné                                                   

Už půl roku funguje nové prostranství před vlakovým nádražím. Vzniklo zde velice pěkné vstupní místo do našeho města. Jen nástěnky umístěné vedle výpravní budovy stále zejí prázdnotou. Vlastně úplně ne, je zde reklama na pronajímatele těchto vývěsných skříněk, firmu Hostalek Werbung. Jedna je umístěna u nejfrektovanějšího chodníku ve městě mezi výpravní budovou a hotelem Padevět, další pak na druhé straně směrem k poště. Že by se ve městě nenašel nikdo, kdo by chtěl propagovat své zájmy, výrobky, svoji činnost? Dříve bylo před nádražím asi 10 nástěnek, některé patřily různým politickým stranám, jedna železničním odborům, další železniční stanici, jiná také Domu dětí a mládeže, svoji nástěnku zde měli i zdravotně postižení a diabetici. Všichni zde v té době presentovali své programy, zájmy, informace o činnosti, nebo různé rady. Na nich jsme našli různé informace, náměty, ale také třeba i občasná parte zemřelých aktivních i penzionovaných zaměstnanců stanice, či kdy a jak budou probíhat třeba prolongace režijních průkazů. Tyto nástěnky však počátkem přestavby přednádražního prostoru zmizely, ustoupily stavbě. Jednu z nástěnek jsem zde měl i já. Původně tato nástěnka patřila Svazu československo - sovětského přátelství a mě se nelíbilo, že zde je dlouhou dobu stejný motiv, nejprve Vítězný únor, pak narození V. I. Lenina a nakonec Velká říjnová revoluce. A tak jsem navrhl, nečasovou prodlevu mezi politickými tématy a výročími, vyplním nějakým tématem ze železnice. První takové železniční téma jsem na tuto nástěnku dal na podzim roku 1983. Pak se přiblížilo výročí února a moje téma, které jsem už mezitím změnil, přežilo toto v té době velice důležité výročí. Zřejmě někdo byl ve stanici rád, že se nemusí dále starat o tuto nástěnku a hlídat ožehavá politická výročí. Když to vezmu s velkou nadsázkou, vlastně jsem rozložil propagaci jedné politické organizace a pomohl tak k rozpadu komunistické vlády. Moje úmysly byly ale trochu jiné. Ve městě železnice zcela chyběla (a dnes opět chybí) propagace železnice, která toto město udělala tím, čím je. Téměř pravidelně v časovém rozsahu zhruba 6 týdnů až dvou měsíců jsem tedy od roku 1983 na této nástěnce obměňoval fotografie, maloval plánky tratí a doplňoval jsem určité téma doprovodným textem, který jsem mnoho let tˇukal na psacím stroji. Během více jak 25 let se zde vystřídalo nespočet různých témat z oblasti železnice, objevilo se zde určitě několik tisíc fotografií, desítky různých plánků a map. Témata byla z historie i současnosti železnice nejen naší ale i ze zahraničí. Zvýšený zájem o tuto nástěnku jsem mohl pozorovat vždy v zimě, kdy pošlapaný sníh byl hlavně u mé nástěnky, což byla jediná odměna a posílení mého úsilí pro propagaci kolejové dopravy.
Když jsem se v polovině minulého roku začal zajímat, zda bude možné po otevření terminálu i nadále provozovat tuto propagaci, byl jsem odkázán na Regionální správu majetku ČD, která má nádraží i přednádraží prostor na starosti. Zde mi bylo sděleno, že možné to je, ale budu muset platit měsíční nájem nástěnky, její výše v té době nebyla známá. Jsem soukromá osoba, jsem zaměstnanec dceřiné společnosti Českých drah, nestojí za mnou žádný sponzor. Svoji předchozí nástěnku jsem si sponzoroval vždy výhradně sám, nikdy jsem od železnice nedostal ani korunu, nikdo mi nikdy ani nepoděkoval za propagaci železnice. Několikrát mi byla i nástěnka rozbita, fotky několikrát ukradeny, nebo zničeny. Poděkování a odměnou mi byl spíše zájem o moji práci mezi obyčejnými občany našeho města a návštěvníků.  Po návštěvě kanceláře RSM jsem další propagaci na nové nástěnce vzdal. Dnes jsou přece jiné možnosti jak představit své snímky, své náměty a povídání z cest. Dnes mám s několika kamarády zřízené internetové stránky, kde za symbolický peníz lze pro zájemce představit historii i současnost železnice u nás i v zahraničí. Pokud neznáte tyto stránky, zde je odkaz: www.klubfoticu.estranky.cz.                                                                                            Pavel Stejskal