Václav Klaus přednášel na Univerzitě Pardubice              

Prezident republiky Václav Klaus navštívil ve čtvrtek dne 3. března 2011 Univerzitu Pardubice. V budově univerzity prezidenta očekával jak rektor Univerzity Pardubice Prof. ing. Miroslav Ludwig, CSc. a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. V posluchárně čekalo na prezidenta na tři stovky studentů, sedačky nestačily a tak byly obsazeny i stupě v uličkách posluchárny.  V prvních lavicích zasedla pozvaní hosté a vysokoškolští učitelé, akademičtí funkcionáři. Od 10.00 hodin vystoupil Václav Klaus  s ekonomickou přednáškou  na téma "Dvacet let od zahájení našich radikálních ekonomických reforem".  Přednášku pro studenty a akademiky zaměřil na ekonomickou transformaci zahájenou před dvaceti lety. V aule dopravní fakulty ji vyslechl  také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.  Prezidentovy názory však hejtman zcela nesdílí. „Byla do doba velmi složitá, rozhodnutí nebyla jednoduchá,“ připustil Radko Martínek. „A určitě se všechno nepovedlo tak, jak si myslí pan prezident.“ Ekonomická  přednáška měla v podobě, jak zazněla  na půdě Univerzity Pardubice,  v podstatě premiéru. Pan prezident již delší čas uvažoval o zpracování tématu radikálních reforem v České  republice v posledních dvou desetiletích. Když  obdržel pozvání od vedení univerzity,  o tématu bylo  rozhodnuto. Šestou návštěvu univerzity zasvětil liberalizaci trhu, privatizaci i měnové politice. Na závěr přednášky obdržel od rektora Ludwiga speciální dárek,  maketu  publikace k Lisabonské smlouvě vyvedenou z perníku.   Těm studentům, kteří jej požádali, Václav Klaus podepsal přinesení knížky se Pardubický kraj navštívil pan prezident oficiálně třikrát (2003, 2005 a 2009). Do kraje zavítal mnohokrát v rámci návštěv neoficiálních, ať už se jednalo o pozvání organizací či měst z regionu, nebo o kulturní či sportovní akce. Václav Klaus tak byl několikrát čestným hostem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl nebo Velké pardubické steeplechase, v roce 2005 navštívil také před Vánoci Českou Třebovou, navštívilo krátce českotřebovskou radnici a v CZ LOKO pokřtil nově dokončenou posunovací lokomotivu pro Srbsko. V září 2010 zahájil prezident školní rok v Základní škole T. G. Masaryka v Litomyšli a navštívil i zdejší gymnázium.  Na Univerzitě Pardubice již Václav Klaus besedoval se studenty při jeho poslední oficiální návštěvě Pardubického kraje v roce 2009.  Fotografie Luboš Kozel.