Z výroční zprávy ZO ČSOP Zlatá studánka                        
K závěru loňského roku 2010 měla agilní základní organizace ČSOP Zlatá Studánka 42 dospělých členů a další padesátku ve čtyřech oddílech mladých ochránců přírody.  Mají podivuhodné názvy: Hrušky (ZŠ Nádražní pod vedením Mgr. Dariny Hruškové)  Čipmánci (ZŠ Habrmanova pod vedením jiřiny Jansové), Malí křečíci (z Třebovice pod vedením Marie Markové ), Stopaři "E" (turisticko-přírodovědný oddíl pro děti od 3. třídy pod vedením Martina Hoška, studenta pedagogické fakulty).  Předsedkyní desetičlenného výboru ZO ČSOP Zlatá Studánka je Jana Černá, jednatelkou Pavlína Vomáčková. Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila rada města v srpnu 2006. Chata slouží k zájmové činnosti dětí a mládeže a ke klubové činnosti organizace.  Správci chaty jsou Vladimír Třasák, Petr s Blankou Voborovi a nyní také manželé Mistrovi.  během roku 20%10 se na chatě konaly dvě brigády. 
Během loňského roku 2010 žila organizace bohatým životem, uspořádala  vlastní akce, ale  prakticky každý měsíc řadu zajímavých akcí pro veřejnost.   Zlatá studánka sídlí v ekocentru Červenka, ve vyhrazených prostorách ZŠ Habrmanova. pro svou činnost využívá grantové příspěvky Pardubického kraje, Lesů České republiky, MŠMT ČR a také ČSOP), získala také finanční příspěvek od města Česká Třebová. Zlatá Studánka se zapojila do nového dvouletého projektu "Síť specializovaných ekoporaden", do kterého jsou zapojeny ještě ekocentra Paleta, Skřítek Polička a Renata v Bělé u Jevíčka. Aktivity Zlaté studánky nebylo možné přehlédnout např. na celoměstské oslavě Dne Země na Starém náměstí 11. května 2010, akci Den stromů a uspořádala také Den otevřených dveří ve vlastním ekocentru. V rámci programu "Ochrana biodiverzity" je zajišťována péče o Živou zahradu. Byly zde  umístěny další ptačí budky, budky pro hmyz, ježky a čmeláky. to vše přispívá k dalšímu oživování školní zahrady ZŠ Habrmanova. prostřednictvím člena ZO Karola Maára se Zlatá Studánka podílí i na biologickém monitoringu chráněného území v Písečné u Žamberka.
Podle výčtu akcí z výroční zprávy uspořádala Zlatá Studánka pro veřejnost neuvěřitelný počet 12 přednášek, často s velikým ohlasem.  Nejčastějším přednášejícím byl doc. Jiří Štyrský, který  vystoupil sedmkrát. Další oblastí  byla výuková činnost, tedy  realizace ekologických výukových programů např. pro děti mateřských a základních škol. nejen z České Třebové, ale i z Řetové, Třebovice, Němčic a dokonce ZŠ praktické Moravská Třebová. Zlatá studánka  pořádá také vzdělávací dílny, workshopy (ve spolupráci s lektorkami Hanou Fialovou, Hana Ženíškovou, Alenou  Mistrovou a Lenkou Elblovou) a také osm exkurzí
V rámci ZO ČSOP Zlatá Studánka pracuje asi 25tičlenný Klub Patchwork , vedený Oldřiškou Smékalovou, Jarmilou Dostálovou a Ivou Janzovou. Schází se pravidelně každý měsíc, na zajímavé šicí dílny, při kterých se zužitkovávají zbytky látek, ze kterých vytváří nové krásné polštáře, tašky a jiné drobnosti.
Ekoporadna pracuje v rámci ekocentra Červenka v budově ZŠ Habrmanova a má samostatný vchod označený cedulí. Pravidelná provozní doba je zajišťována v pondělí odpoledne 12 - 16 hodin a ve čtvrtek dopoledne od 8 - 12 hodin. Výroční zpráva uvádí, že za rok 12010  bylo vyřízeno 185 dotazů převážně telefonicky a osobně. podle témat převládá ochrana přírody, otázky týkající se odpadů a aktuálního dění ve městě ohledně životního prostředí. Mezi klienty převládají občané, studenti a pedagogové.
Součástí výroční zprávy je také výběr z plánovaných akcí organizace na rok 2011. od března startují další (cestopisné) přednášky  doc. Jiřího Štyrského 14.3. Baskitsko - píseň o Rolandovi, 18. 4. Yukatán - maiská kultura, budou pokračovat aranžérské dílny, Klub Patchwork, ekologická poradna a z dalších akcí je uvedeno tradiční "Otevření Zlaté studánky" na duben, účast na Dni Země, uspořádaném opět jako celoměstská akce dne 10.5.. Pro školní mládež  se v květnu uskuteční Regionální přirodovědná soutěž na ZŠ Habrmanova, Zlatá studánka opět připomene tradičně na podzim "den bez aut a Den stromů" .
Práce ochránců přírody vůbec je  velmi záslužná, můžeme mít radost z toho, že v našem městě aktivně pracují vedle dokonce dvě aktivní organizace ochránců přírody Zlatá Studánka a Podorlicko a že u nás má také sídlo krajské středisko ČSOP a záchranná stanice Charlie. V jiných městech byste tolik aktivních ochránců přírody opravdu těžko hledali.  (mm)
 
Fotografie:
1. Cestovatelská Přednáška Jana Betlacha a Aleny Pirklové 8. února
2. Den země na českotřebovském náměstí 11.5. 2010
3. Klub Patchwork v ekocentru Podorlicko za účasti klientů stacionáře - březen 2011