Ekozáchody.cz                                                                          

Naše původní myšlenka, když jsme o ekozáchodech začali uvažovat, byla vylepšit řešení této potřeby na cyklostezkách,  parkovištích, tábořištích ap. Při našich cestách po světě jsme měli možnost vidět jak toto řeší jinde. Podmínkou pro fungování ekozáchodů je jejich cenová dostupnost, odolnost proti poškození, jednoduchá údržba a trvale zajištěný, řádně prováděný úklidový servis.
Při návrhu vzhledu ekozáchodu jsme se obrátili na pana architekta Petra Kuldu, který nám se svým týmem navrhl vzhled a konstrukci dřevěné budky. Jako systém vlastní toalety jsme použili separační toaletu, která umožňuje oddělovat tekutou a tuhou složku lidských zbytků a tím dosáhnout jejich snadné likvidace a zamezit vzniku zápachu. Takovýto systém pak lze pravidelně udržovat pomocí externích  pracovníků, kteří se v dané oblasti často pohybují. Jedná se o rychlou běžnou údržbu čistoty, doplnění toaletního papíru, provedení zásypu tuhého odpadu hoblinami, popřípadě vyměnění pytle v jímači. Následný sběr, odvoz a likvidaci tuhé části provede odborná firma.
V loňském roce byly ekozáchody odzkoušeny na řadě akcí. Největší zatěžovací zkouškou byly sportovní dny v Ústí nad Orlicí a České Třebové. Ukázalo se, že lidi jsou separačním systémem toalety zaskočeni a často nevědí, jak takovouto toaletu používat. My však věříme, že častějším výskytem tohoto typu toalety a řádnou osvětou dosáhneme toho, že si na ně uživatelé zvyknou. Při takovýchto velkých akcích je pro řádné fungování toalety potřeba zajistit trvalou obsluhu po dobu trvání hlavní akce.
Při menších akcích ekozáchody  fungovali dobře a byly užívány hlavně ženami. Ekozáchody jste mohli vidět na různých hasičských soutěžích, svatbách a poutích. Trvale umístěny byly na Kozlovské rozhledně a tenisových kurtech u Orlíku. Některé ekozáchody můžete spatřit na zahrádkách v blízkém i dalekém okolí. Nejvzdálenější je ve Dvoře Královém a Rožmitále pod Třemšínem.
Při hledání a zjišťování nejvhodnějšího systému toalety jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, kterými jsme následně mohli pomoci řešit toalety i v interiérech chat a chalup. Tyto systémy totiž nepotřebují budování nákladného septiku a likvidace odpadu je v souladu jak s předpisy, tak s přírodou. K likvidaci se nepoužívá žádná chemie.
Co se problematikou ekozáchodů zabýváme, zjišťujeme, že toto téma, ač se zdá, že je okrajové, trápí spoustu lidí a často nás kontaktují a chtějí poradit. Nedokáží však rozlišit co je Ekozáchod – budka a co je Ekotoaleta – vlastní systém pro jímání a likvidaci odpadu. Nejsnazšího výsledku dosáhneme řádným rozborem požadavků zájemce a popřípadě konzultací přímo na místě určení.
Ekotoalety jsou vhodné jako náhradní řešení pří různých haváriích a katastrofách. Jsme schopni vyřešit toalety na odloučených pracovištích, jako jsou různé vrátnice, hlídací domky nebo i na lokomotivách ap.  
Pro tento rok je naším cílem zajistit rozšíření městských záchodů, což jsou záchody nového typu a konstrukce, se samočistícím systémem a zvýšenou odolností proti vandalům. Dále dotáhnout projekt ekozáchodů u cyklostezek a pronájmem budek zajistit ekozáchody na jednorázových hromadných akcích. Pro zajištění ekozáchodů na hromadných akcích jsme schopni dopředu připravit místa na jejich umístění a připravit svod pro likvidaci tekuté složky. Následná instalace je pak velmi rychlá a finanční zatížení provozovatelů akce je nižší.
Věříme, že společnými silami dosáhneme toho, že i v naší krásné zemi budou moc lidé tuto potřebu vykonávat kulturně a nebudeme řazeny okolním světem mezi zaostalé.
(Pro propagaci regionu bylo pozváno 40 nejkrásnějších dívek celého světa. Na cyklostezce u Černovíra probíhalo asi hodinové focení. Tyto nejkrásnější dívky si však neměli kam odskočit. Nabídli jsme jim podle českého folklóru křoví)
Jan Betlach & spol
 

Ekozáchody                                                                               

Pro zahrady, chaty, chalupy, půdní vestavby, parkoviště, hřiště, tábořiště, stavby a odloučená pracoviště. Výhody: snadná instalace bez budování septiku, likvidace odpadu v souladu s přírodou, žádná chemie, bez zápachu, nízké provozní náklady. Poradenský servis,  prodej a pronájem Jan Betlach, Česká Třebová, Mobil: 603 267 272