Pondělí 14. března: dvojí zásah českotřebovských hasičů   
Požár travního porostu a dřevin na katastru Rybníka 

14.3.2011 13:54 - Jednotka SDH Česká Třebová vyjela na žádost KOPIS Pardubice v čase 13:54 hod. s vozem CAS 24 L101, DA 18 DAEWVO AVIA v počtu 1+6 k požáru trávy. Po dohledání místa bylo zjištěno, že hoří na výjezdu z České Třebové směr Svitavy v blízkosti chatové oblasti. Byl proveden průzkum a zjištěno, že hoří suchá tráva a křoviny. Hašení a následná likvidace požáru byla provedena za pomocí vysokotlaku z CAS, dále dvou proudů C a ochranných pomůcek. Na místě zasahovali HZS CPS Ústí nad Orlicí s CAS 24 MB Atego a CAS 30 T 815–7, PČR OOD Česká Třebová. Zásah se obešel bez zranění.
 
 
Požár kontejneru u hřbitova  

14.3.2011 9:05 - Jednotka SDH Česká Třebová vyjela na žádost KOPIS Pardubice v čase 09:05 s vozem CAS 24 L101, DA 18 DAEWVO AVIA v počtu 1+6 k požáru kontejneru v České Třebové. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno, že hoří kontejner na komunální odpad. Hašení a následná likvidaced požáru byla provedena za pomocí vysokotlaku z CAS, dále jednoho proudu C s použitím hašení proudnice Pyrocool, krumpáče a ochranných pomůcek.  Na místě zasahovali hasiči z HZS Ústí nad Orlicí s CAS 24 MB Atego, HZS SŽDC Česká Třebová s CAS 24 L 101, PČR OOD Česká Třebová a zaměstnanec firmy EKO-BI. Zásah se obešel bez zranění.