Schválené dotace rady města                                                 

Průmyslovému muzeu Mladějov, občanskému sdružení,  5 000 Kč na výrobu propagačních materiálů muzea v roce 2011.
Martinu Šebelovi na náklady spojené s vydáním knihy „Bezděkov“ 20.000,- Kč
MO Českého  rybářského svazu 6.000,- Kč  na zarybnění rybníčka v Javorce.
DC Calibra , o.s. Česká Třebová,  2.000,- Kč  na činnost klubu v roce 2011.
Klubu plastikového modelářství č. 181 Č. Třebová  8.000,- Kč na soutěž plastikových modelářů „Českotřebovský vehikl 2011“.
Leteckomodelářskému klubu 313, Česká Třebová,  10 000 Kč na sportovní akci Mistrovství ČR termických větroňů F3J 2011.
Orlickému sportovnímu sdružení, se sídlem Ústí nad Orlicí, 5000 Kč  na akci Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Ústí nad Orlicí
Federaci strojvůdců Česká Třebová  5.000,- Kč na pořádání vzpomínkové akce - 3. ročníku Memoríálu Břeti Demela.
TJ plaveckému středisku Česká Třebová 5.000,- Kč na činnost oddílu v roce 2011.
Základní kynologické organizaci č. 143 – Podhorka Česká Třebová 8.000,- Kč na činnost organizace v roce 2011.
Základní kynologické organizaci č. 648, Javorka 8000 Kč na činnost organizace v roce 2011.
ZO ČSOP Podorlicko 52/01 Č. Třebová zastoupené Věrou Malátkovou, 10 000 Kč na činnost organizace v roce 2011.
ZO ČSOP Podorlicko 52/01 Č. Třebová, 4000 Kč na obnovu a provoz smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka
ZO ČSOP Zlatá studánka č. 52/15 Česká Třebová 10.000,- Kč na činnost organizace v roce 2011.
Mineralogickému klubu Česká Třebová, 3000 Kč na činnost klubu v roce 2011.
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, obl. pobočce Č. Třebová 20 000 Kč na úhradu nájemného za pronájem prostor v budově církve čsl. husitské v roce 2011.
Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Česká Třebová 10.000,- Kč na činnost organizace v roce 2011.
Svazu postižených civilizačními chorobami ČR, základní organizaci Česká Třebová 10.000,- Kč  na činnost organizace v roce 2011.
Jaroslavu Nečasovi 5000 Kč na činnost místní skupiny České křesťanské akademie v roce 2011
Zdeňku Pavlíkovi, Ústí nad Orlicí, 5000 Kč na činnost Jednoty Československé obce legionářské Ústeckoorlicko v roce 2011.
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klubu Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 422, Česká Třebová,  8000 Kč  na činnost klubu v roce 2011.
Josefu Lešingerovi 1000 Kč na činnost oblastní pobočky č. 66 Konfederace politických vězňů ČR v Ústí nad Orlicí na rok 2011.
Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, se sídlem Letohrad, IČ 44468920, 10 000 Kč na činnost organizace v roce 2011.
Občanskému sdružení „Náš domov“ Koclířov, 10 000 Kč na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi v Koclířově.
Občanskému sdružení CEMA Žamberk, 10 000 na provoz Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v Žamberku v roce 2011.
Občanskému sdružení KONTAKT, se sídlem Ústí nad Orlicí, 1000 Kč na provoz Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2011.
Organizaci ROSKA Ústí nad Orlicí 8000 Kč na činnost organizace v roce 2011.
Občanskému sdružení Za jeden provaz 2000 Kč  na činnost sdružení v roce 2011.
Vodní záchranné službě ČČK místní skupina Pastviny, se sídlem Dlouhá Třebová, 5000 Kč na činnost sdružení v roce 2011.
Firmě J&H services s. r. o., se sídlem Horní Sloupnice 71, Sloupnice,  15 000 Kč provoz pojízdné prodejny potravin na rok 2011.
Celkem rada města rozdělila 21.3. na dotacích 229 tis. Kč.