FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL 2011                    

Hvězdou festivalu bude Dagmar Pecková  

 

II. zámecké nádvoří  - 10. června 20 hodin

Slavnostní zahajovací koncert - Bedřich Smetana Česká píseň
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 s ódou Na radost.

 

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže - 11. června 16 hodin

Duchovní hudba v Čechách kolem roku 1600
Mše, moteta, hymny, ricercary, fantazie a písně.

 

II. zámecké nádvoří - 11., 12. června 21.30 hodin

Písně a tance lásky
Mimořádný hudebně-taneční projekt.

 

13. , 14. června 21 hodin
Koncert n a přání – Bohemian Rhapsody

 

Smetanův dům - 15. června 16 a 19 hodin

Uhlíř/Svěrák: Miniopery
Čtyři jednoaktové miniopery pro děti a mládež. Šípková Růženka, Budulínek, O dvanácti měsíčkách, Karkulka.

 

II. zámecké nádvoří - 16. června 20 hodin

Dagmar Pecková – Na cestě
Jubilejní galakoncert k třicetiletí umělecké kariéry přední české mezzosopranistky.
 

17. června 19 hodin 

Z Nového světa…V podání amerického orchestru vyslechneme v roce 170. výročí narození Antonína Dvořáka v takřka „autentickém provedení“ jeho nejslavnější Novosvětskou symfonii.

 

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže - 18. června 16 hodin

Paralelní světy

Koncertní premiéra sborového cyklu inspirovaného základními myšlenkami křesťanství, buddhismu, judaismu a islámu.

 

II. zámecké nádvoří - 18. června 20 hodin

Lohengrin & Dalibor – Příběhy bájných rytířů
Koncertní provedení scén z klíčových oper Richarda Wagnera a Bedřicha Smetany.

 

Nový kostel Církve bratrské - 19.června 15.30 hodin

Grafické partitury Milana Grygara
Soubor MoEns hraje vizuální partitury Milana Grygara v realizaci Kamila Doležala.

 

II. zámecké nádvoří - 19. června 18 hodin

Česká filharmonie
Bedřich Smetana: Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Vítězslav Novák: Slovácká suita, op. 32, Gustav Mahler: Symfonie 4 G dur.


audienční sál státního zámku - 21. června 19.30 hodin

Jako zázrakem... Literárně-hudební pořad s verši francouzských básníků a skladatelů působících v Paříži.
 

II. zámecké nádvoří - 22. června 21 hodin

Svěcení jara  Baletní představení o třech částech.

 

23. června 19.30 hodin

Bolero - Música Ibérica y Latina Pořad sestavený ze španělských kompozic.

 

24. června 19 hodin

Antonín Dvořák: Stabat Mater  Duchovní kantáta pro sóla, sbor a orchestr.

 

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže - 25. června 16 hodin

Symphonia Gregoriana  Koncert.

 

II. zámecké nádvoří - 25. , 26. června 21 hodin

Giacomo Puccini: Turandot  Opera o třech dějstvích.

 

Chrudim, Arciděkanský kostel - 26. června 18 hodin

Symphonia Gregoriana  Koncert pro varhany a orchestr.

 

Smetanův dům - 28. června 18 hodin

Kühnův dětský sbor Pocta českým tvůrcům.

 

II. zámecké nádvoří - 29. června 20 hodin

Babí Jar 

Uvádíme při příležitosti 70. výročí tragédie v rokli Babí Jar u Kyjeva, při níž bylo nacisty během čtyř dnů povražděno 34.000 Židů.

 

Smetanův dům - 30. června 19 hodin

Peter Shaffer: Amadeus
Strhující příběh dvou významných vídeňských současníků - W. A. Mozarta a jeho rivala Antonia Salieriho.

 

II. zámecké nádvoří - 1. července 21 hodin

Leoš Janáček: Její pastorkyňa
Opera o třech dějstvích dle dramatu Gabriely Preissové.

 

Smetanův dům - 2. července 16 hodin

Z mého života
Komorní koncert věnovaný památce a dílu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

 

II. zámecké nádvoří - 2., 3. července  21:00 hodin

Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
Komická opera o dvou dějstvích.

 

Klášterní zahrady - 3. července 10.15 hodin

Slavnostní mše
Tradiční děkovná bohoslužba celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem.

 

II. zámecké nádvoří - 4. července 19.30 hodin

Hvězdy operního nebe - Sumi Jo
Galakoncert jedné z nejlepších koloraturních sopranistek světa.