Českotřebovský deník  118/2011  (26.3.)                                
Českotřebovští se budou bavit ve dni plném barev
  
Jarní měsíce patří k období, kdy lidé slaví Den Země. Ten sice připadá na 22. duben, ale proč si oslavy neužívat mnohem déle. Takový přístup zvolili i v České Třebové, kde Den Země oslaví v úterý 10. května 2011. Součástí slavností bude i akce nazvaná Barevný den plný her. Ten pořádají společnosti EKO-KOM, ELEKTROWIN a ASEKOL s cílem zábavnou formou prezentovat systém třídění odpadů.
„Odpady nemusí být jen šedivé a odpudivé. V rámci třídění si můžeme hrát s barvami, vždyť kontejnery na tříděný odpad jsou také barevné. Chceme také ukázat, že třídění odpadů není ani těžké, ani složité. Zábavnou formou chceme dětem i jejich rodičům přiblížit, co se s odpady děje poté, co jsou vyhozeny do kontejneru a jak jsou dále využívány.“ uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s. Českotřebovský Barevný den plný her nabízí mnoho zábavných soutěží a her. Pod dohledem maskota Asíka si budou moci malí i velcí návštěvníci zaházet mobilem, zahrát si hru Člověče, šup do sběrného dvora, „vyřádit“ se na trampolíně a na koloběžkách nebo vyzkoušet své logické myšlení v pexesu, dominu a posunovačkách. Na místě bude také obří nafukovací hrad ve tvaru varné konvice, který propaguje zpětný odběr elektroodpadů. Barevný den plný her v České Třebové se koná na Starém náměstí od 10:00 do 16:00 hod. Nezapomeňte tedy v úterý 10. května přijít a pobavit se. Podrobnější informace o třídění odpadu najdete na www.ekontejnery.cz.
 
Výzva čtenářům Českotřebovského zpravodaje     

Vážení čtenáři, hledáme laskavé dárce pro DOMOV PRO SENIORY ve Sloupnici.
Domov pro seniory by rád zakoupil a pro své zaměstnance a svěřence aktivně využil „Program prevence a léčby civilizačních onemocnění“ v hodnotě 8.000,- Kč. Protože Domov pro seniory tuto částku nemá k dispozici, prosíme laskavé dárce o finanční příspěvky na zakoupení tohoto programu. Pomůžete tím zkvalitnit a obohatit život svých spoluobčanů. Budeme vděčni za jakoukoli finanční částku.
Dárcům bude poděkováno v Českotřebovském zpravodaji. Předem děkujeme za příspěvky.
Kontaktní adresa:   Kubíková Anna za občanské sdružení Život a zdraví. Mobil: 603 208 793 E-mail: kourilovaa@seznam.cz
Na akademické půdě  nalezena shoda o kácení a následné obnově stromů u Mladkova  

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve středu jednal náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý s odborníky, kteří vypracovávali stanoviska k vykácení stromů lemujících silnici mezi Pastvinami a Mladkovem. Kraj chtěl původně vykácet 160 stromů, proti záměru se ale postavil petiční výbor odpůrců kácení, který si nechal vypracovat vlastní posudek. Jednání mělo najít průnik mezi odlišnými posudky dendrologů.
Během let 2007 až 2010 bylo už u silnice II/312 spojující Mladkov a Pastviny, která má projít modernizací financovanou z evropských zdrojů, dvaadvacet stromů vykáceno. U zbývajících 138 stromů se odborníci připravující posudky pro kraj a pro petiční výbor shodli na vykácení 110 stromů a dalších sedmi stromů nad rámec původního výběru.
Dnešní jednání se týkalo zbývajících 28 stromů, u kterých odpůrci kácení trvají na zachování. „Máme k dispozici vyjádření různých institucí, které se zachováním těchto stromů mají problém. To je například policie, která některé z  těchto stromů označila jako dopravní závadu. Proto jsme vyvolali jednání mezi odborníky, abychom tuto situaci vyřešili,“ vysvětlil důvody setkání Jan Tichý.  Kraj chce, aby z těchto 28 stromů bylo skáceno ještě deset. Šest z nich totiž policie označila jako překážku dopravního provozu, čtyři byly samotnými dendrology zařazeny mezi neperspektivní. Zůstat by tak mělo osmnáct stromů.
Souhlasíme se skácením šesti stromů, které policie označila za dopravní závadu a toto rozhodnutí budeme respektovat. Nemáme ani možnost, jak bychom toto mohli rozporovat,“ uvedl na konci jednání Petr Velička, který vypracovával posudek pro petiční výbor. „S tím, že se vykácejí i stromy, které jsme označili za neperspektivní, souhlasíme také. Zároveň se shodneme na tom, že u tří ze zbylých osmnácti stromů bude provedena tahová zkouška a místní šetření v průběhu výstavby a rozhodnuto o dalším postupu..“ Jan Tichý na konci jednání vyjádřil potěšení nad nalezenou shodou. Řekl, že je rád za nalezení společné řeči investora – Krajského úřadu Pardubického kraje – a odborníků, kteří byli pověřeni petičním výborem ke zpracování profesních stanovisek oboru dendrologie a krajinářské architektury. „Z výsledku jednání je patrné, že rozdíly mezi původním a nově navrženým počtem stromů ke kácení nejsou zásadně odlišné,“ řekl Tichý, který poznamenal, že je dobře, když veřejnost vyjádří svůj názor a jedná o něm.
Den otevřených dveří ve škole pro psy průvodce zrakově postižených lidí 

Obdivujete práci vodicích psů? Zajímá vás, jak probíhá „vzdělání“ takového psího pomocníka? Máte možnost navštívit psí školu, která se výcvikem vodicích psů pro nevidomé zabývá.
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 pořádá Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé
SONS ČR den otevřených dveří od 10 do 18 hodin.
Pouze dvakrát do roka mají návštěvníci možnost prohlédnout si toto ojedinělé zařízení v České republice, které slouží k výchově a výcviku psů jako průvodců lidí se zrakovým postižením. Vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti. Je nejen spolehlivým průvodcem a kamarádem, ale úspěšně boří komunikační a společenské bariéry. Jak? To všechno se návštěvníci dozví. Ve středisku si budou moci pohladit všechny psy ve výcviku za doprovodu pracovníků střediska, kteří jim poskytnou veškeré informace.
V 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin proběhnou ukázky výcviku vodicích psů v uměle postavené překážkové dráze s odborným komentářem. Zájemci si budou moci vyzkoušet chůzi s vodicím psem,  samozřejmě bez zrakové kontroly.
V prodejně střediska bude možné zakoupit si originální trička se sérií obrázků od předních českých výtvarníků. Tato trička mají veliký úspěch a jejich prodej zajišťuje finanční prostředky na péči, výchovu a výcvik desítek psích pomocníků. Budete si také ještě moci zakoupit kalendář na rok 2011, který je úspěšným pokračováním charitativního kalendáře nadačního fondu Mathilda. Výtěžek z prodeje jednoho kalendáře odpovídá nákladům na jeden týden výchovy jednoho štěněte, budoucího vodicího psa. Veliký dík patří všem osobnostem, jejichž portréty jsou součástí letošního kalendáře, a panu Antonínu Malému, který je autorem těchto fotografií. V kalendáři se objeví: paní hraběnka Mathilda Nostitzová, Jiří Korn, Ladislav Smoljak, Jan Hrušínský, Václav Havel, Karel Gott, Jiří Suchý, Veronika Žilková, Deana a Juraj Jakubiskovi, Martina Sáblíková, Olbram Zoubek, Jiřina Jirásková, a také Jára Cimrman. Součástí dne otevřených dveří je i prodejní výstava keramických, košíkářských a tkalcovských výrobků nevidomých klientů Rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina.
Středisko výcviku vodicích psů sídlí v Praze 5 -  Jinonicích, v Klikaté ulici, č. 2a
Spojení : autobus č.130 ze stanice metra „B“ – Anděl  -  zastávka „Hutmanka“ metro „B“ – stanice Jinonice (cca 7 minut chůze)  
Kraj žádá stát o systémové změny v zákoně o odpadech    

Pardubice – Bezpečnostní rada Pardubického kraje 13. dubna schválila  závěrečnou zprávu o  odstranění nebezpečných chemikálií, výbušnin a odpadů v Bělé nad Svitavou. Konstatovala, že zákon nepamatuje na organizační ani finanční řešení mimořádných případů, které vyžadují neodkladný  zásah, protože  ohrožují životy obyvatel, jak tomu bylo v Bělé. Náměstek hejtmana Roman Línek, který vedl zasedání bezpečnostní rady, sdělil, že  Pardubický kraj předá  zprávu  premiérovi vlády a ministrům financí, vnitra a životního prostředí, v jejichž pravomoci jsou systémové změny. 
Vzhledem k tomu, že se obdobná situace může opakovat kdekoliv v České republice, navrhuje Pardubický kraj úpravu stávajících právních předpisů. “Zejména v zákoně o odpadech  je nutné definovat povinnosti fyzických osob a jasně stanovit podmínky pro obce s rozšířenou působností a kraje, aby naprosto jasně věděly, jaké mají pravomoci při obdobných mimořádných situacích jako v obci na Svitavsku,“ shrnul poznatky z Bělé nad Svitavou radní  Václav Kroutil zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Upozornil, že v současnosti není jasné, kdo bude při takovém bezprostředním ohrožení, které hrozilo v Bělé, hradit náklady: „Ochrana životů, zdraví a životního prostředí je věcí státu, měl by tedy náklady související s identifikací, nezbytným provizorním zabezpečením a následnou likvidací nalezených nebezpečných látek hradit.“
Pardubický kraj zaplatil za celou akci v Bělé nad Svitavou téměř čtyři miliony korun, z toho tři miliony obdržel Pardubický kraj jako účelovou dotaci ze státního rozpočtu. Vedení kraje se připojilo k trestnímu stíhání cizince, který nelegálně shromaždoval nebezpečný odpad a výbušniny v rodinném domě.