Českotřebovský deník 120/2011 (28.3.)                                 

Prodejní plocha obchodních center  v lokalitě Primona vzroste ještě v letošním roce. Všechno tomu nasvědčuje. Zatímco se na ploše určené pro hypermarket Kaufland se zatím neděje nic zajímavého, tak pokračují stavební práce u parkoviště supermarketu Lidl, kde má vzniknout nová tržnice. Je to logické řešení, s malými obchody na této straně nakonec počítala i studie architekta Kokeše. Logicky by na rozvoj oblasti měla navazovat také postupná úprava dosud nezbourané části Primony, je to areál dobře využitelný, komunikačně přístupný. Zatím je jedinou překážkou malý zájem o nové byty.  Protože skutečně nejlepší by bylo, kdy zde byla zóna pro bydlení. Co se týče potřebného oživení oblasti, tak jistě také závisí i na tom, jak bude zajištěn průchod od Lidlu přes areál po nové lávce na Husovu ulici a dále do Benátek. To by zpřístupnilo obchodní areál  více i z druhé strany, řekněme od cyklostezky a umožnilo  odbočku z cyklostezky do ulice U stadionu a podél železniční trati dále do centra města. Je otázka, jak takovou lávku financovat, těžko chtít na obchodních firmách, aby si to daly do svého rozpočtu. Pokud  se budou v lokalitě Primona opět stavět byty, byla by taková lávka opravdu cenná. Nemusela by stát majlant.
 

Slet čarodějnic ve třídenním předstihu  
Pravý slet malých čarodějnic a čarodějů se uskutečnil 27.dubna na zahradě Mateřské školy U Koupaliště.
 
Létající košťata měla plno práce,protože obletět zahradu v kostýmu čarodějničky, bylo opravdu náročné.Nastal pravý čarodějnický rej.Po písničce Saxana následovaly hry, soutěže a košťatová diskotéka.
 
Vyvrcholením bylo upálení čarodějnice Klandry, kterou děti společně s učitelkami vyrobily.
O to více chutnal pravý čarodějnický, grilovaný buřt. Tato vydařená akce se líbila dětem i rodičům. 
 
Učitelky z MŠ U Koupaliště

 

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti                                                                                               

Pardubice (16. 3. 2011) – Rozsah poskytované  péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu.   Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční  den,  zůstane ordinační doba  zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden.  Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici,  ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení života  volat záchrannou službu.  „Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž. Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve Svitavách a Chrudimi  jasně vyplynulo, že výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených pacientů.“  Údaje o návštěvnosti potvrzují, že  víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajišťován provoz ve všední dny,  se osvědčil.

Ordinační doby LSPP pro dospělé

 

pátek

sobota+neděle+svátky

umístění

poznámka

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

14.00 - 22.00

10.00 - 22.00

Erno Košťála 1014, Pardubice

slouží se i ve všední dny, službu zajišťuje Pardubická lékařská pohotovost s.r.o.

Svitavská nemocnice, a.s.

18.00 - 21.00

9.00 - 17.00

LSPP sídlí v budově polikliniky naproti nemocnici. Adresa: Kollárova 2070/22, Svitavy

 

Chrudimská nemocnice, a.s.

16.00 - 20.00

8.00 - 17.00

v areálu nemocnice, v budově ředitelství

 

Litomyšlská nemocnice, a.s.

 

13.00 - 18.00

v areálu nemocnice, v budově ředitelství

v pátek se neslouží

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

17.00 - 21.00

9.00 - 18. 00

v areálu nemocnice, v přízemí neurologického pavilónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po euforii se špekáčkem přišla studená sprcha. Evropská komise odmítla žádost o unijní ochranu pro pomazánkové máslo a navrch nás za ně ještě zažalovala 

Evropská komise rozhodla, že pomazánkové máslo neuzná jako zaručenou tradiční specialitu a to je tak vůbec první českou žádostí od našeho vstupu do EU, která u Evropské komise  narazila na odmítavý postoj. "Jednou to asi přijít muselo, jen je škoda, že tím odmítnutým výrobkem je zrovna pomazánkové máslo, všeobecně rozšířená alternativa ke klasickému máslu, na kterou jsou čeští spotřebitelé zvyklí", uvádí k tomu europoslanec Jan Březina, který se ochranou českých výrobků dlouhodobě zabývá. "Po odmítavém rozhodnutí Evropské komise máme nyní ještě možnost nechat o žádosti hlasovat členské státy s nadějí, že na svou stranu získáme alespoň 20 z nich. To je ale spíš v rovině teoretických úvah, v 99% případů se totiž zástupci členských států řídí stanoviskem komise", nastiňuje možnost dalšího postupu Březina. "Podle Evropské komise je označení pomazánkové máslo klamavé a jako takové nemůže být chráněno jako zaručená tradiční specialita. Bruselským úředníkům vadí, že pomazánkové máslo obsahuje jen 31% mléčného tuku, zatímco podle evropského předpisu má máslo obsahovat minimálně 80% mléčného tuku", objasňuje Březina, podle něhož však z toho pravidla existuje výjimka. "Výjimka se vztahuje na označení popisující charakteristickou vlastnost výrobku, kterou je v případě pomazánkového másla jeho snadná roztíratelnost. Tím, že Evropská komise platnost  výjimky v případě pomazánkového másla neuznává, dopouští se sama porušení evropského práva", kritizuje postup komise Březina. Ten zároveň odmítá námitku komise, podle níž označení pomazánkové máslo klame spotřebitele. "Z provedených průzkumů vyplývá, že jak čeští spotřebitelé, tak třeba i slovenští nebo polští si pomazánkové máslo oblíbili a kupují si je právě kvůli jeho charakteristickým vlastnostem", uvádí Březina. "Není tajemstvím, že pomazánkové máslo je komisi dlouhodobě trnem v oku. V lednu dokonce podala na ČR žalobu k Evropskému soudnímu dvoru s cílem přimět nás toto označení přestat užívat. Je dobře, že neustupujeme a jsme odhodláni jít do čelního střetu. Pomazánkové máslo nesmíme nechat padnout, jedná se o národní potravinářský klenot s třicetiletou výrobní tradicí", burcuje závěrem Březina. Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781