Sestava dechové hudby Řetůvanka 
na jarním koncertu  25. března 2011   

Uprostřed sedící: Dobromil Keprt - kapelník, dirigent, skladatel, Jiří Zeman - kapelník DH Řetůvanky
 
z leva první řada: Kryštof Klumpar                    2. řada z leva: Pavla Strouhalová                        3. řada z leva: Jiří Kadavý
                           Zdeněk Dušek                      Jana Vaňousová                                                 Filip Hájek
                           Tomáš Bretler                       Václav Pospíšil                                                   Ladislav  Zoubek
                           Nela Zemanová                     Marek Vávra                                                     Jiří Preisler
                           Věra Zemanová                     Filip Stárek                                                        Jiří Tolg
                           Olga Charvátová                   Kryštof Poukar                                                  Alois Vyroubal
                           Zuzana Vondrová                  Pavel Šejbl                                                        Petr Simon
                           Tomáš Rýdl                           Petr Kubový                                                      Milan Štancl
                           Martin Rybka                        Michal Zeman                                                    Lucie Kokulová
                           Antonín Sláma                       Jiří Pospíšil                                                        Zuzana Kadavá
                           Vladimír Novák                    Karel Hanus 
                            Pavel Pospíšil

Řetůvanka  se letos zúčastní jako host Krkonošského festivalu dechových hudeb v Jilemnici dne 31.7.2011. Na příští rok 2012 jsme již pozváni na festival dechových hudeb Dřevohostice 2012 a to mezi moravské dechovky.