Miloš Dušek - 85 let                                                                 
20. května oslaví kulaté životní jubileum  nejstarší a dnes již jediný českotřebovský odbojář, Miloš Dušek. Narodil se 20. 5. 1926, a jako skutečně velmi mladý se zapojil do odbojové činnosti ve skupině Mladý východ, jedné ze skupin, které zde na Českotřebovsku pracovaly  Mimo skupiny Mladý východ to byly např. skupiny Voloďa, Mafie, Obrana národa, ilegální KSČ, Předvoj, Sokolové,  Úvod = ústřední výbor odboje domácího) Podávaly např. informace o  vojenských transportech. O ně měli veliký zájem také naši spojenci, a to prostřednictvím našich zahraničních odbojových center na západě, (Velká Británie) ale i na východě (SSSR) a to prostřednictvím krátkovlnných vysílaček, které v naší okupované vlasti používal\ některé odbojové skupiny. Při vyzrazení ilegální práce pak Miloše Duška stejně jako další členy skupin čekalo zatčení a nucené práce, koncentrační tábor. Pro Miloše Duška  dopadla tato životní kapitola dobře, vrátil se domů a nastoupil do práce do parnické textilky, pracoval v přádelně.  Byl členem tehdejší Svazu protifašistických bojovníků, nyní členem Svazu bojovníků za svobodu SVS. Počty členů v této organizaci ubývají a nyní po úmrtí  J. Holce je Miloš Dušek posledním žijícím odbojářem z doby II. světové války v našem městě. 

Jako památku na tuto odbojovou činnost a na dobu války má Miloš Dušek doma ve své knihovně vystavené pamětní medaile, čestné oznaky a uznání, vlaječky, a další artefakty,  má dokonalý přehled o  jednotlivých leteckých perutích anglického královského letectva a jejich rozlišovacích znacích a dovede o nich hodně vyprávět.  Tato záliba jej zavedla do skupiny českotřebovských (a orlickoústeckých) leteckých modelářů, které dal dohromady František Loskot, který dříve pracoval jako dispečer na železnici v České Třebové. Začínali  v klubovně v budově v VD Orlík, udržovali kontakty s leteckými modeláři v zahraničí, i když to tehdy bylo jenom v tehdejší NDR a v Polsku. Zde Miloš Dušek dobře zapadl do kolektivu, který dosáhl a stále dosahuje pro Českou  Třebovou řadu úspěchů i na mezinárodních soutěží včetně Mistrovství světa. V rámci  kolektivu modelářů byli plastikoví, kteří tvořili co nejvěrnější kopie leteckých strojů používaných v armádách či civilním sektoru.  Řadu takových modelů i dnes najdeme vystavené v  zasklených vitrínách v obývacím pokoji. "Je to jen zlomek  z původní sbírky, už se tomu nevěnuju, nemám cit v rukou. Ale věnoval jsem tomu velký kus života", dodává.  Miloš Dušek také vzpomíná na devadesátá léta, kdy v České Třebové na Tyršově náměstí právě díky iniciativě českotřebovských leteckých modelářů  odhalili  na pomníku padlých pamětní desku českotřebovským letcům. Na slavnost tedy přijeli generálové Fajtl a Karel Mrázek, plk. Bohuslav Jaroš a další osobnosti. Město Česká Třebová pro ně připravilo zajímavý program, zahrnoval m.j. i  let strojem L 200 Morava. Na let ve společnosti generálů a  plukovníků nezapomene do smrti. 

Současná etapa života Miloše Duška  je jistě obtížná. Po 62letém manželství je nyní sám, manželka zemřela před půldruhým rokem, žije se synem v rodinném domku Pod Jelenicí. Nežije však jen minulostí, ale s radostí pozoruje změny ve městě. "Dělají to na radnici dobře",  pro lidi ve městě udělali hodně, máme tu mnoho věcí, co dříve nebylo. Jen se divím, proč se stále staví nová obchodní centra,  to jsem zvědav, kdo do nic bude  chodit pořád nakupovat,  takové obchody tu nikdy nebyly," dodává jubilant.  (mm)

Poznámka: je třeba rozlišovat odbojáře a válečné veterány, tím Miloš Dušek není. V České Třebové si připomínáme v listopadu Den válečných veteránů, často za přítomnosti veteránů z našich družebních měst. Na této slavnosti můžeme vídat i naše nejstarší válečné veterány a to plk.  Vasila Timkoviče nebo paní por. Boženu Ivanovou.  Oba byli příslušníky 1.čs. armádního sboru