Na sopkách i v pralesích  Ekvádoru s Pavlem Kovářem     


Jak bádat s botanikou na sopečném popelu a jak se žije v horní Amazonii aneb též
Zploštělá zeměkoule a nejvyšší hora světa v Andách ?
Nejen na tato témata se hovořilo na přednášce dne 7. dubna 2011 v Ekocentru  Podorlicko.  RNDr. Pavel Kovář, geobotanik a krajinný ekolog, profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze  vyprávěl o zážitcích z tříletého vědeckého projektu při studiu schopnosti tropické vegetace osidlovat sopečné substráty. Na besedě nebyla jen botanika nebo krajinná ekologie, ale také osobní zážitky z návštěvy různých končin této jihoamerické rovníkové země.  Je těžké přesně a bezchybně popisovat dobře promyšlenou a do detailů propracovanou prezentaci  několika slovy laika, proto jsem položil Pavlu Kovářovi několik otázek:
 
V čem byla podstata výzkumu, který jsi se svými mladšími kolegy prováděl v sopečné oblasti Ekvádoru?  "To hlavní z ekvádorské prezentace byly naše výzkumy na jedné "živé" sopce (Cotopaxi) a na jedné už neaktivní - Chimborazu (ke které se váže zajímavost, že kdyby se nadmořská výška vrcholu 6310 m měřila od středu naší na pólech zploštělé zeměkoule, byla by to nejvyšší hora planety). U Cotopaxi bylo s výhodou, že tam Američani mají přesně datované sopečné erupce a přitom vzniklé lahary (pole lávy a popela), se stářím cca 500 let, 250 let a 130 let  Díky tomu jsme mohli pomocí podrobného designu zaměření zjistit složení vegetace a porovnat je. Z toho pak odvodit rychlost zarůstání takto extrémních stanovišť a výslednou biodiversitu. Jen poměrně malý celkový počet rostlin z obrovského druhového bohatství And dokáže znovuosídlit – a ještě za tak dlouhou dobu 500 let – vyvržený sopečný materiál v nadmořských výškách kolem 4000 m. Celkové číslo bylo něco přes 100 druhů rostlin a to ještě velkou tvořily mechorosty a lišejníky,. Pro srovnání: v areálu českotřebovského nádraží jsme kdysi zdokumentovali kolem 500 druhů jenom cévnatých druhů rostlin. Ve vysokohorském prostředí And na rovníku je důležitější chod počasí během denního cyklu než během roční periody. Vystřídají se teplotní i srážkové extrémy, takže, rostliny, chtějí-li přežít, musí vyvinout řadu přizpůsobení. Moji tehdejší doktorandi (projekt, o němž byla řeč, je z let 1998-2001) v bádáních pokračují dodnes a mají řadu kvalitních výsledků v oblasti moderní rostlinné systematiky a genetiky – ten z nich, který dál působí na naší katedře botaniky, je dnes už docentem a jezdí do více zemí Jižní Ameriky poměrně často…“
 
V přednášce nebyly jenom sopky. Pomineme-li hlavní město Quito, tak jsme viděli např. další zajímavé snímky z  horní Amazonie. Pamatuji se z přednášky, že Ekvádor  má ekosystémy mimořádně bohaté...  
"Snažil jsem se o pestrost pohledu na Ekvádor, tj. přiblížit i další naše zážitky jednak z prospekce jiných ekosystémů jako je tropický deštný les, pacifické mokřadní lesy (mangrove) horské pastviny (páramos), a jednak dobrodružné epizody ze setkání s Indiány, hlavně horskými Kečuánci nebo s černošskou populací pocházející z dávných uprchlých otroků (z lodí, které tu při cestě z Afriky přistávaly). Ekvádor patří spolu s Kolumbií na světové mapě biologické rozmanitosti mezi asi 3 desítky tzv. „hot spots“, tedy horkých míst biodiversity, která je v jednotlivých skupinách organismů enormní. Na jedné straně ještě narůstá, protože specialisté tu objevují a popisují stále nové neznámé druhy rostlina živočichů, na druhé straně velké plochy divoké přírody mizí. V tom kontextu jsem jmenoval hlavní problémy, s nimiž zápasí ochrana přírody v tropech a také příklady konkrétních rezervací (z nichž mnohé jsou i soukromé). Zastavení ve výzkumné stanici v národním parku Yasúní v horní Amazonii u řeky Tiputini bylo dokresleno ukázkou z vítězného filmu posledního ročníku MFF Ekofilm v r. 2010 (Vetřelci z Amazonie)."
 
"Domů" do České Třebové jsi ovšem nepřijel jen na přednášku do Ekocentra Podorlicko. 
"Ano. Měl jsem pozvání od PaeDr. Hany Grundové na  českotřebovském gymnáziu k besedě se studenty přírodovědecké orientace, kdy jsme po poradě vybrali úvodní téma: studium vztahů mravenci-rostliny jako zajímavý ekologický vztah, který může přírodu ovlivnit na mnoha úrovních, v rovině mezidruhových potravních interakcí nebo i v utváření celých krajinných výseků. V druhé části jsem se snažil doplnit informaci studentům gymnázia o současné podobě studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy  a také o uplatnění absolventů. Pohostinsky jsem byl přijat p. ředitelem gymnázia PhDr. Petrem Poldaufem v prostorách, kde jsem před lety studoval sám a krátce jsme si popovídali o problémech jak středoškolského, tak vysokoškolského studia.  Česká Třebová byla výchozím bodem i pro moji další sobotní cestu na Moravu na křest knihy o přírodě a kultuře českých vesnic v rumunském Banátu, kterou jsem brněnským kolegům recenzoval."

(Chimborazo a její erozní rýha)
(Cotopaxi)