V neděli odpoledne se po městě pohyboval nebývalé velký počet hudebníků ve fracích s nástroji i bez nich, do České Třebové přijel slovenský autobus s padesáti členy Slovenského filharmonického souboru, profesionály, kteří jsou ověnčeni cenami z celého světa. jde o těleso mimořádných kvalit, které se řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu a renomovaným reprezentantům slovenského vokálního umění. Také Janáčkova filharmonie přijela v kompletním složení s harfou, velkým bubnem i tympány. Samozřejmě s dirigentem  Jaromírem M. Krygelem.  Bydlí v Pardubicích, pracuje s orchestrem v Ostravě.  Slavnostní zahájení festivalu provedl starosta  města Jaroslav Zedník a ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Preisler. Přivítal hosty festivalu, mezi kterými byl také poslanec Parlamentu ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.,  který převzal na letošním XIII. ročníkem festivalu záštitu. Pro letošní rok se podařilo najít opravdu mimořádně dramaturgicky zajímavé složení zahajovacího koncertu, které zaujalo a k tomu špičková interpretace - Janáčkova filharmonie Ostrava a nejlepší sbor od našich nejbližších sousedů. Hudební festival opravdu nemohl začít kvalitnějším programem: L.Cherubini: Requiem c moll   a v druhé polovině pak Stabat Mater & Te Deum  G. Verdiho.

Cherubiniho Requiem C-moll  bylo napsáno v 1816, připomíná výročí popravy krále Ludvíka XVI. ve Francii. Jeho uvedení  bylo obrovským úspěchem, práce byla velmi obdivována. O dvacet let později  pak Cherubini napsal Requiem d moll, které mělo být  provedeno na jeho vlastním pohřbu. To již obsahuje pouze mužský sbor, neboť z církevního hlediska byly ženské hlasy v Requiem c - moll kritizovány. Stabat Mater dokončil Verdi v roce 1897 na tradiční latinský text. Byla to poslední ze čtyř posvátných děl, které jsou často prováděny společně nebo i odděleně.  Ave Maria pro smíšený sbor, Stabat Mater pro smíšený sbor a orchestr; Laudi alla Vergine Maria pro ženský sbor a Te Deum pro sbor a orchestr. Dvě z těchto částí jsme vyslechli na našem úvodním festivalovém koncertu.  Na koncertu vystoupila více než stovka hudebníků a zpěváků, posluchačů však bohužel byla asi tak polovina. je to velká škoda, koncert podobné kvality  zde tak často nemáme.  Nutné ovšem doplnit, že je přece jen duben a podmínkou  bylo se na koncert opravdu dobře obléknout. O to více je třeba ocenit výkon všech profesionálů.

Hudební festival Antonína Bennewitze pokračuje nyní pěveckým koncertem sboru Bendl a Dalibor v Přívratu, který se uskuteční v pátek 29. dubna. další koncerty jsou pak v květnu. Program je opravdu bohatý a zajímavý a najdete ho ZDE.  Festival bude    zakončen vystoupením Pavla Šporcla  a cikánské kapely Romano Stilo, vstupenky jsou již nyní z poloviny prodány.

 
Slovenský filharmonický sbor Bratislava
Je prominentním reprezentantem slovenského profesionálního sborového umění. Do hudeb- ního dění vstoupil v roce 1946 jako Smíšený sbor bratislavského rozhlasu  V roce 1957 přešel – už pod dnešním názvem – do svazku těles Slovenské filharmonie. Svými výkony přispěl k lesku významných mezinárodních festivalových akcí. Jeho bohatá diskografie obsahuje nahrávky pro slovenské i zahraniční televizní a rozhlasové stanice, i pro renomované nahrávací společnosti. Za 60 let intenzívních uměleckých aktivit vyrostl Slovenský filharmonický sbor v těleso mimořádných kvalit a dnes se řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu a renomovaným reprezentantům slovenského vokálního umění.
 
 
 
Janáčkova filharmonie Ostrava
Vznikla  v roce 1954 a hned se zařadila mezi přední česká symfonická tělesa.V roce 2006 se Janáčkova filharmonie stala po České filharmonii, jež do Austrálie zavítala na turné v roce 1959, teprve druhým tuzemským symfonickým tělesem, které mělo příležitost se u protinožců prezentovat.  Ostravský symfonický orchestr se úspěšně prezentuje rovněž na domácím pódiu a v blízkém okolí, o čemž rostoucí zájem ze strany publika. Orchestr je také pravidelně zván k účasti na prestižních tuzemských festivalech (Pražské jaro, Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl, Pražské hudební slavnosti apod.). Umělecký profil orchestru, který charakterizuje plný, sytý zvuk, muzikální projev i technická vyspělost, postupně formovali kromě stálých dirigentů také významní hosté – V. Neumann, V. Smetáček, J. Bělohlávek, L. Pešek, Z. Mácal, od r 2005 také současný šéfdirigent Theodore Kuchar.