I. ROČNÍK
ÚSTECKOORLICKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU V IN-LINE HOKEJI 2011
 
Pořadatel:                  HC Ústí nad Orlicí
Místo konání:             Zimní stadión Ústí nad Orlicí
Zahájení soutěže:       Květen 2011
Ukončení soutěže:      Červen 2011

 

1. Věkové kategorie:   
Bez věkového omezení (za osoby mladší patnácti let zodpovídá vedoucí mužstva)

 

2. Podmínky přihlášení mužstva:
Řádně odevzdaná a vyplněná přihláška -    do 30. dubna 2011
V termínu zaplacené startovné (500 Kč) -   do 30. dubna 2011 (po zaplacení nevratné)!
V termínu zaplacená jistina (500 Kč) -        do 30. dubna 2011
V termínu zaplacená první záloha na 4x plochu, rozhodčí a časomíru (4x400= 1600 Kč) - do 30. dubna 2011. Další placení plochy bude upřesněno dle zápasů.
V termínu (do 30. dubna 2011) řádně odevzdaná a vyplněná soupiska mužstva maximálně dvanácti hráčů. Za další hráče nad limit bude stržen registrační poplatek 30 Kč.
 
A. Hráči v družstvu mohou hrát bez omezení, jen je nutné dodat před zápasem příjmení a jméno hráče a celý datum narození.
 
3. Hrací čas:   3 x 11 minut čistého času (minutové přestávky mezi třetinami), v případě nerozhodného stavu 2 minuty prodloužení ve třech hráčích + brankář s pravidlem náhlé smrti, v případě nerozhodného stavu vždy jeden nájezd až do rozhodnutí (jede libovolný hráč ze zápasové soupisky).
 
4. Hrací dny:  Po celý týden s přihlédnutím k losu v Lanškrouně a k požadavkům týmů, většinou ale o víkendu.   
 
5. Rozhodčí:   Za každý zápas dostane rozhodčí 100 Kč bez dalších výloh a cesťáků a budou nasazováni na zápasy dle rozpisu, pokud budou dva, tak každý dostane 50 Kč. Platby budou provedeny ihned po zápase.
 
6. Časoměřiči (zapisovatelé):           Za každý zápas dostane časoměřič (zapisovatel) 80 Kč bez dalších výloh a cesťáků + dalších 40 Kč v případě zhotovení minimálně 30-ti fotografií ze zápasu a budou nasazováni na zápasy dle rozpisu. Platby budou provedeny do 2 dnů po zápase.
 
7. Placení zápasů:      Zápasy budou hrazeny ze zálohy počet zápasů x 400 Kč. Ze zálohy je dále hrazeno: pronájem plochy, rozhodčí, časoměřič, pronájem kabiny, pronájem časomíry, režie turnaje, ceny a fotografie.
 
8. Soupiska:    Na soupisce musí být uvedeno u každého hráče jméno a příjmení (strojem nebo na počítači – ne perem), DATUM NAROZENÍ, telefon (mobil), e-mail. U brankáře je nutné poznačit do závorky (brankář). Na soupisce může být pouze 12 hráčů. Nad tento stav se může doplňovat soupiska s poplatkem 30 Kč. POZOR! Jeden brankář může být na dvou různých soupiskách (nebude považován za půjčeného).
 
9. Brankáři:   Musí být u někoho na soupisce (maximálně na dvou soupiskách), ovšem mohou se půjčovat mezi mužstvy. Půjčit brankáře z jiného družstva si lze pouze pětkrát, a to za 4x poplatek 30 Kč a pošesté za poplatek 60 Kč (za mužstvo, u kterého není brankář na soupisce,  nesmí nastoupit jako hráč, jako hráč může nastoupit jen za jedno družstvo, u kterého je na soupisce).
 
Brankáři mají tři své soutěže:
1.      O nejlepšího brankáře mužstva (odchytáno minimálně 40% zápasů).
2.      O nejlepšího brankáře (součet všech zápasů za všechna mužstva, minimálně 8 odchytaných zápasů).
3.      Brankáři s největším počtem nul  (v případě stejného počtu rozhoduje nižší průměr).
Poznámka:     V případě nedohraného utkání (následné kontumace nebo uznání výsledku na hřišti) se brankáři započítají góly, které obdrží do doby skončení utkání.
 
10. Hráči:       Musí být u někoho na soupisce. Do 30. dubna se nic neplatí, pokud má uvedeny všechny náležitosti a je v limitu dvanácti hráčů (příjmení, jméno, datum narození). Po 30. dubnu 2011 se hradí za dopisování na soupisku POPLATEK 30 Kč a je to možné provést i před utkáním s uvedením jména, příjmení, dne, měsíce a roku narození.
 
 
11. Přestupy: Může se přestupovat jen jedenkrát, a to v termínu: 1. – 7. červen 2011 (mimo tento smí přestoupit pouze hráč, který ještě neodehrál ani jedno utkání za své původní družstvo) bez souhlasu mateřského mužstva po zaplacení částky 200 Kč. Z toho připadne 100 Kč mateřskému mužstvu a 100 Kč vedení turnaje. Hráč musí požádat sám písemně pomocí formuláře CS1 .
 
12. Tresty při utkání:  Za jakýkoliv nedovolený zákrok nebo nesportovní chování bude hráč vyloučen na 1 minutu ze hry. Za horší fauly (se zraněním) obdrží trest 3 minuty, pokud byl velmi zákeřný, tak hráč může být vyloučen na 1 + 1 + 10 minut nebo i do konce utkání (trest OK). Za brutální fauly se uděluje místo OK trest do konce hry (TH), za pokus napadení nebo přímé napadení rozhodčího, za velmi sprosté a neustávající nadávky na jeho adresu, nebo na adresu funkcionářů turnaje (zápasu) může rozhodčí udělit trest na 10 minut nebo disciplinární trest (DT). Tresty TH a DT bude řešit vedení turnaje (minimální trest je stop na 1 utkání). Za dva tresty OK má hráč automaticky stop na jedno utkání. Hra je bezkontaktní. Toleruje se jen souběžné přitlačení tělem na mantinel. Ostatní kontakty tělem jsou fauly. Pozor: Osobní tresty může udělit rozhodčí takto: 1 minutu (družstvo hraje oslabeno), následně 10 minut a následně OK (rozhodčí ale může udělit přímo 10 minut nebo i zrovna trest OK, podle závažnosti přestupku). Při stejném trestu dvou souběžně vyloučených hráčů se pokračuje v plném počtu a hráči nastoupí až po přerušení hry, pokud jejich trest vypršel.
 
Pravidla:   Hraje se podle pravidel ledního hokeje. Okresní in-line hokej má ale výjimky:
1.      Nehraje se na postavení mimo hru. Nahrávat se tedy může přes celé hřiště.
2.      Hraje se ve čtyřech + brankář s libovolným počtem náhradníků.
3.      Při vyloučení druhého hráče se pokračuje ve dvou hráčích a při vyloučení dalších hráčů jsou další tresty odložené.
4.      Některé tresty jsou zkrácené (1 minuta, 3 minuty, osobní trest zůstává stejný na 10 minut, tresty do konce utkání OK, TH a DT – započítává se 20 minut)
5.      Hraje se bezkontaktně, povoleno je jen souběžné přitlačení na mantinel, ostatní je faul.
6.      Nehraje se na zakázané uvolnění.
7.      Brankáři se mohou půjčovat. Družstvo musí mít ale svého brankáře na soupisce (Jeden brankář může být na dvou soupiskách). Půjčit brankáře z jiného družstva si lze pouze pětkrát, a to 4x za poplatek 30 Kč a popáté za poplatek 60 Kč (bude strženo z jistiny).
8.      Každé družstvo dá před utkáním k dispozici dva puky k časomíře.
9.      Každé družstvo bude mít k dispozici uzamykatelnou kabinu (je součástí startovného).
10.  Každé družstvo bude mít označeného kapitána © a maximálně 2 zástupce (A).
 
13. Nástup k utkání:  Zápasy mají pevně stanovené časy a nelze na nikoho čekat. Veškeré prostoje budeme muset zimnímu stadiónu uhradit. Každé mužstvo tedy musí být připraveno 15 minut před zahájením utkání ke hře a ihned, jak se skončí úprava ledu se musí nastoupit k zahájení hry.
  Družstva musí pět minut před vlastním zahájením hry vyplnit do zápisu o utkání čísla dresu hráčů, kteří nastoupí k utkání, případně nového hráče s uvedením celého data narození.
   Pokud bude zpoždění mužstva větší než 5 minut po stanoveném začátku hry, zaplatí toto mužstvo (v případě, že se utkání odehraje 100 Kč pokutu) a v případě, že se neodehraje (mužstvo nepřijede, či přijede velmi pozdě – pokuta 500 Kč). V případě opakování přestupku se bude pokuta zvyšovat o 20 % za každý další přestupek. V případě nenastoupení se utkání kontumuje na 5:0 a dva body soupeři. O kontumaci ale rozhoduje vedení turnaje.
  Mužstvo může nastoupit nebo dokončit utkání v minimálním počtu, a to dva hráči + brankář nebo tři hráči bez brankáře. V případě, že nebude moci jít nikdo na trestnou lavici při vyloučení, rozhodčí umožní družstvu hrát v jednom a brankář, při dalším vyloučení pak utkání ukončí pro nedostatečný počet hráčů na ledě a o výsledku rozhoduje vedení turnaje.
Po utkání je vedoucí družstva povinen vyškrtnout hráče ze zápisu o utkání, kteří k utkání vůbec nenastoupili!!!
 
14. Ústroj a výstroj:  Družstvo musí nastoupit v jednotných dresech s čísly (1 až 99). Nejsou povoleny dresy bez čísel (tzv. nuly) a dresy s trojmístnými a vícemístnými čísly (nové pravidlo). Brankář může mít odlišný dres, ale s číslem! Každý hráč musí být vybaven potřebnou výstrojí. Musí mít: přilbu, chrániče nohou, loktů a rukavice. Ostatní je na uvážení hráčů, ale doporučuje se mít plnou výstroj. Brankáři musí být plně ustrojeni v hokejové výstroji!!
 
15. Zranění a pojištění:  Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje svým podpisem na soupisku a v případě úrazu a úmrtí nebude na vedení turnaje nic vyžadovat. Hráči jsou řádně registrovaní, a tak mohou požadovat plnění pojistné události od pojišťovny Kooperativa. Číslo pojistné smlouvy: 71 – 495000445-2.