Letní lehárna v Lípovci                                                           

V iČTZ 108/2011 (15.4.2011) jsme si mohli přečíst pojednání Petra Vomáčky o lichtenštejnských jubilejních kamenech v okolí České Třebové, rozšířené o jejich dokumentaci zpracovávanou Matoušem Jirákem. K tam uvedenému, že u Ústí nad Orlicí se tento kámen nachází pod Andrlovým chlumem, resp. (původně) v revíru Libchavy, bych si dovolil připodotknout, že to je přesněji řečeno v lese Lípovci, ještě před odbočkou k chatě Hvězda u Loučení, v zatáčce na horizontu silnice z Řetové/Řetůvky do Ústí nad Orlicí, jak nás upozorňuje poutač. Z něho se též dovídáme, že ve dvacátých letech dvacátého století zřídil v těchto místech lesní léčebnu pro nemocné tuberkulozou MUDr. Rudolf Lukes (lékař lidumil, 7.10.1861-5.12.1934), syn slavného národního pěvce Jana Ludevíta Lukese, toho času (1913) jednatel níže představeného spolku.
Místní odbor českého pomocného spolku pro nemocné plicními chorobami okresu Ústí nad Orlicí ustavil se v květnu 1910. Výsledek byl ten, že se od té doby naučilo obecenstvo v počátcích onemocnění se dostaviti k lékaři a výbor pokladen, že se usnesl na zvláštní podpoře osob k tuberkulose náchylných a tak předejíti včasnou zvláštní podporou pozdější dlouhé nemoci. Odbor náš dostal pro své rekonvalescenty od Jeho Jasnosti knížete z Liechtensteinů část lesa „Lipovec“ zvaného, ideálně na pláni lesní kolem dokola vrchy chráněnou, ku svým účelům propůjčenou a zřídil v lese tom „denní útulek pro zotavení nemocných plicními chorobami“ ve formě opravené malé sroubené chýše a kryté verandy, kde rekonvalescenti za teplejšího času od rána do večera užívají léčby lesním vzduchem, klidem na lehátkách a sluncem, jsouce i proti náhlé nepohodě provisorní ochrannou chýší chráněni. V Lipovci jsou stravováni svými příbuznými a pokladnou podporováni mlékem, jež v bezvadné jakosti dodává mlékárna p. Theodora Vrbického z Velké Řetové (čp. 18) a pan Václav Hác z Dlouhé Třebové. Veškeré případy tuberkulosou nemocné se velmi rychle a krásně upravovaly a uzdravily. Výsledky u mužů tam dosažené povzbudily spolek, že nyní hodlá přikročit ku zřízení druhého útulku v Lipovci pro ženy, dívky a děti, na jehož zřízení věnovala Jeho Jasnost kníže z Liechtensteinů tisíc korun, a třetího útulku v městském lese v České Třebové. Pak by bylo možno dosíci jinde podobných výsledků, jako vykazuje Okresní nemocenská pokladna, jež vzácným porozuměním svým desíti členům mlékem v ceně 146 K 16 h poskytnutým dobu léčení zkrátila a jich uzdravení urychlila. Pomocí okresní komise pro mládež se konstatuje každoročně stav školních dětí a hledí se tuberkulosou podezřelým, opatřením úlevy od návštěvy školní od máje do konce září a tím umožněného stálého jich pobytu ve volném vzduchu na slunci, pomoci ku upevnění jich zdraví a vzdorností ve věku školou povinném.
Pro úplnost budiž uvedeno, že J.(eho) V.(eličenstvo) měl udělit p. MUDru. Rud. Lukesovi v Ústí nad Orlicí za jeho záslužnou činnost na poli humanity a dobročinnosti „rytířský řád Františka Josefa“, 24. září 1932 byl jmenován čestným občanem města Ústí nad Orlicí. A že pamětní kámen byl z podnětu Sdružení Dešvenda v roce 2003 zrestaurován.
Prameny a literatura
Úřední věstník, Okresní výbor v Ústí n. Orl., č. 1/1912, str. 6; č. 1/1914, str. 10.
(M. Kadrman) O kameni Liechtensteinském, in: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí č. 2/2004, str. 17.
Miloslav Renčín