Majáles 2011 na českotřebovském gymnáziu                       

V pátek 29. dubna 2011 studenti gymnázia oslavili příchod jara tradičním studentským svátkem Majáles. Celé dopoledne se pilně připravovali na majálesový průvod a majálesové hry a ještě se stačili rozloučit s maturanty, kterým začal „svatý týden“ před maturitními zkouškami. Kostýmovaný průvod, letos na téma „povolání“, se z areálu gymnázia vydal ve 13:00 a prošel centrem města. Studenti a jejich třídní učitelé tradičně nezklamali a jejich masky a kulisy, které vzbuzovaly největší pozornost přihlížejících, byly mnohdy až neuvěřitelné. V průvodu se tak například objevili farmáři, doktoři, baletky, cirkusáci nebo prostitutky.
Po návratu se část studentů coby pomocníků dala do příprav majálesových her určených pro děti a mládež. Od 15:00 se areál školy zaplnil dětmi od předškolních s doprovodem rodičů až po dorost. Každý si mohl vyzkoušet své dovednosti, znalosti a schopnosti ve více než patnácti soutěžních disciplínách. Absolvování některých z nich bylo odměněno sladkostí, u jiných se zapisovaly výkony a na konci oslav se vyhlašovala 1., 2. a 3. místa v několika kategoriích. Kdo stanul na stupni vítězů, dostal kromě diplomu také cenu. Mimo to si každý, kdo prošel minimálně devíti disciplínami, mohl za odměnu přijít ke studentům pro vynikající párek na opékání. Ke spokojenosti všech přispělo nejen krásné počasí a ochota studentů pomoci hry organizovat, ale také tóny písniček nesoucí se areálem, které zde hrála kapela P.P.S. z Ústí nad Orlicí. Počet návštěvníků letošních majálesových her překonal všechna očekávání. Jak je patrné z množství, které se zkonzumovalo (téměř 40 kg párků, 260 krajíců chleba a cca 350 litrů nealkoholických nápojů), letošní Majáles se velmi vydařil. Naše poděkování patří organizátorům a sponzorům akce, kterými jsou Spolek Gymnázia Česká Třebová, Město Česká Třebová, MASOEKO s.r.o. Letohrad a Lesy České republiky.

Foto Mgr. Milana Soukupová  Tomáš Kupka, Gymnázium Česká Třebová