Informace z 14. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

Kraj uvolnil prostředky na modernizaci letiště
Zastupitelstvo přijalo návrh Rady Pardubického kraje na spolufinancování projektu „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch" ve výši 6,4 miliónu korun. Vzhledem ke skutečnosti, že tento projekt není spolufinancován 7,5 procenty ze státního rozpočtu ČR, bylo třeba zajistit i tyto zdroje od Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.
„Rozvoj letiště je pro náš region velmi důležitý. Tímto krokem jsme vyhověli požadavku Úřadu Regionální rady, aby financování neposkytnutého podílu od státu bylo pokryto Pardubickým krajem a městem Pardubice podle vlastnického podílu v EBĚ. V případě kraje se jednalo o 34 procent. Modernizaci letiště tak v tuto chvíli již nic nebráni,“ uvedl Roman Línek, náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek.
 
Zastupitelstvo schválilo dotaci Arnoštovi na provoz
Volení zástupci kraje schválili návrh na uvolnění 200 tisíc korun z rezervy Rady Pardubického kraje pro Pardubickou plavební a.s. Uvolnění těchto prostředků umožní částečné pokrytí provozních výdajů společnosti souvisejících s provozováním osobní lodní dopravy v tomto roce. „V loňském roce jsme na tuto turisticky zajímavou lodní atrakci na Labi v našem kraji přispívali 300 tisíc. Celková částka v letošním roce, s právě chválenými 200 tisíci, je shodná, neboť jsme 100 tisíc na provoz Arnošta uvolnili již letos v lednu,“ objasnil náměstek Roman Línek.
 
Kraj podpořil desítky akcí v oblasti kultury a památek
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém posledním jednání finanční podporu pro čtyři desítky kulturních projektů a stejný počet akcí obnovy kulturních památek. Celkově na ně v rámci grantových řízení vyčlenilo téměř 12 milionů korun.
Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé projekty bylo pro kraj v letošním roce mnohem složitější. Částky určené na grantové programy totiž byly vzhledem k jeho finančním možnostem částečně sníženy. „Právě v této nelehké situaci byl daleko více než dřív zvažován opravdu alespoň krajský dosah podpořených kulturních projektů, u památek pak jejich význam, využití pro veřejnost a aktuální technický stav.“ uvedla krajská radní pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.
Podpory z rozpočtu Pardubického kraje se tedy dočkaly například hudební festivaly ve Skutči či Poličce, ale i akce tradiční lidové kultury jako Adámkovy folklorní slavnosti v Hlinsku anebo Svátky dřeva v Žamberku. Finance na své projekty získají také například muzea v České Třebové, v Poličce nebo Památník Dr. Emila Holuba v Holicích. Kraj nezapomněl ani na profesionální umění a mezi Východočeské divadlo a Komorní filharmonii Pardubice rozdělil celkem 6,5 mil. Kč. „Tyto dotace jsou určeny zejména na rozvoj jejich činnosti za hranicemi krajského města a na speciální pořady zaměřené na děti a mládež,“ dodala Jana Pernicová.
 
Zastupitelé odsouhlasili změny ve školství
Zastupitelstvo projednalo a schválilo sloučení a splynutí některých škol v rámci optimalizace středního školství. „Jsem velmi ráda, že se zastupitelé postavili k nutným změnám ve školství zodpovědně. Je to důležitý krok pro zajištění ekonomického fungování škol a zachování takové oborové nabídky, která umožní absolventům středních škol dobré uplatnění na trhu práce,“ okomentovala schválené změny Jana Pernicová, radní zodpovědná za školství.
 
Seznam schválených změn:
Sloučení Choceň (k 1. 7. 2011)
Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň
Sloučením škol s oborově podobným zaměřením (OA a veřejná správa či cestovní ruch) dojde k:
· úspoře provozních nákladů (opuštění objektu ve Vysokém Mýtě),
· OA se stane součástí větší školy (nově vzniklé), v budoucnosti by beze změn měla významné ekonomické problémy,
· sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru,
· možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší.
 
Splynutí Přelouč (k 1. 8. 2011)
Gymnázium, Přelouč, Obránců míru 1025 a Střední odborné učiliště technické, Přelouč, Dukelské náměstí 1513
Splynutím škol dojde k: udržení gymnaziálního vzdělání v Přelouči (dnes v útlumu 4leté gymnázium pro nízký počet žáků, v budoucnu obtížně ufinancovatelná malá škola),  obory na současném SOUT Přelouč jsou z několika oborových skupin, postupné zúžení nabídky,
úspoře provozních nákladů (opuštění objektu teoretické výuky SOUT),  sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru, možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší.
 
Sloučení Česká Třebová (k 1. 7. 2011)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540
Sloučením škol s oborově podobným zaměřením (obor Elektrotechnika na obou školách) dojde k:
· zprůhlednění oborové nabídky,
· lepšímu využití prostor jednotlivých objektů,
· sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru,
· možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší.
 
Sloučení Lanškroun (k 1. 7. 2011)
Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun
Sloučením školního statku se Stření zemědělskou školou Lanškroun dojde k:
· efektivnějšímu ekonomickému provozu zajišťujícího žákovskou praxi,
· tento model je úspěšný na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim.
 
Sloučení Bystré (k 1. 7. 2011)
Sloučením Speciální základní školy  Bystré a Speciální základní školy, Polička vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru i prostor pro výuku.
· možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší,
· získáme prostory pro potřeby SPC (přemístění z areálu plaveckého bazénu),
· prostory Speciální ZŠ Polička by dle vize stávající ředitelky ZŠ speciální Bystré mohly být využity k výstavbě chráněných dílen, nebo prostor pro podporované zaměstnání, a to využitím spolufinancování z fondů EU,
· využití relaxační místnosti pro žáky z Poličky,
· využitím zkušeností stávajícího managementu ZŠ speciální Bystré s čerpáním finančních prostředků z fondů ke zlepšení podmínek pro výuku v objektu Polička s dopadem na celý mikroregion.
 
Sloučení Základní školy a mateřské školy při nemocnici Chrudim se Speciální mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Pardubice (k 1. 7. 2011)
· zefektivnění sítě škol při zdravotnických zařízeních,
personální zastupitelnost pedagogů ve škole při nemocnici.