A včíl mudrujte!                                    

Že je Řetová prvně uvedena roku 1292 v tzv. první zbraslavské listině je mimo vší pochybnost. Horší už je dopátrat se původu a výkladu významu jména obce – podle některých historiků se patrně jedná o potok, který protéká porostem (suchomilné!) mařinky barvířské (nebo možná vonné), podle jazykovědců ale spíše pochází od slova řiť jakožto tabuového, majícího pojmenované místo ochraňovat. Což nezní zrovna lichotivě a tím méně dělá čest (České) Třebové, jíž snad v prvopočátcích byla hospodářským zázemím a že snad klášterního založení ani nepomyslet.
Čo bolo, bolo, terazky je ona původním názvem Řetová moje. Že se nejedná o fikci, ale první vlaštovku, dokládá dopis, který mi byl poštou bez problémů doručen.

S úctou Miloslav Renčín z Renčína