Vyjádření dodavatele tepla k článku Ing. Vladimíra Typla „Dobrou zkušenost si nenecháme pro sebe“,
uveřejněného v Českotřebovském zpravodaji 4/2011

Rok 2008
V roce 2008 Bytové družstvo Trávník 2013-2015 zaplatilo za teplo pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody částku 1.621.275,- Kč. Nutno však podotknout, že v té době nebyl dům zateplen, měl původní netěsná dřevěná okna, původní ocelové venkovní dveře zasklené jedním sklem, neměl provedenou vnitřní regulaci topného systému domu vyjma instalace radiátorových termostatických ventilů, rozvody teplé užitkové vody (dále jen TUV) byly špatně izolovány a uživatelé bytů nebyli jakkoliv motivováni k úsporám tepla.
Dům odebral celkem 2.099 Gj pro vytápění a 2031 m3 teplé užitkové vody (TUV).
 
Nabízí se zde srovnání spotřeby tepla a TUV s domy stejné velikosti o shodné podlahové ploše, srovnatelné úrovni stavebně - technického stavu domu a otopného systému v roce 2008.
 
Dům čp. 1998 – 2000, majitel SVJ Trávník. Dům také nebyl zateplen, neměl vyměněná okna, měl však instalované rozdělovače topných nákladů na radiátorech a tím byli uživatelé bytů zainteresováni na úsporách tepla.
Dům v roce 2008 odebral celkem 1.336 Gj pro vytápění a 1.819 m3 TUV.
Celkem zaplatil za teplo a TUV 1.122.288,- Kč včetně 9% DPH.
 
Dům čp. 1995 – 1997 na sídlišti Trávník, majitel SBD Česká Třebová. Dům také nebyl zateplen, neměl vyměněná okna, měl však instalované rozdělovače topných nákladů na radiátorech a tím také byli uživatelé bytů zainteresováni na úsporách tepla.
Dům v roce 2008 odebral celkem 1.281Gj pro vytápění a 1.616 m3 TUV.
Celkem zaplatil za teplo a TUV 1.080.870,- Kč.
 Průměrná účtovaná cena tepla společností TEZA, s.r.o. v roce 2008 byla 597,- Kč včetně 9% DPH/Gj.
 
Rok 2010
V roce 2009 a 2010 provedlo BD Trávník 2013 - 2015  celkovou revitalizaci domu - kompletní zateplení pláště domu včetně střechy, výměnu výtahů, výměnu stoupaček a rozvodů TUV včetně zaizolování, vyregulování otopné soustavy a instalaci poměrových rozdělovačů topných nákladů na radiátory a instalaci nové kotelny, to vše nákladem cca 21,7 milionu korun, který byl z více než 95 % kryt úvěrem.
V roce 2010 Bytové družstvo Trávník 2013-2015 zaplatilo dle článku Ing. Vladimíra Typla za teplo pro vytápění a dodávku 1802 m3 teplé užitkové vody (což je oproti roku 2008 pokles odběru TUV o cca 11%), 
částku 659.896,- Kč.
Autor článku dále vyčísluje úsporu za vytápění a dodávku TUV ve výši 961 tis. Kč, však porovnává neporovnatelné hodnoty.
Pokud chceme dostat pravdivou odpověď, musíme porovnávat porovnatelné. Vodítkem k tomuto poznání je kalkulační vzorec výpočtu ceny tepelné energie vycházející z pravidel platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie. Do nákladů je třeba zahrnout vše, co se zaplatí. K částce 659.896,- Kč je tedy nutno připočítat úroky z úvěru vztažené na pořizovací cenu kotelny s příslušenstvím, která činila cca 1,9 milionu Kč a dále odpisy pořizovací ceny kotelny (nebo chcete-li, splátku jistiny vztaženou na pořizovací cenu kotelny s příslušenstvím).
Tyto náklady jsou opomíjeny, avšak zaplaceny členy družstva být musí. Jen to je z „jiné hromádky“ a ne v ceně tepelné energie, která je tak záměrně zkreslována. Po zahrnutí výše uvedených opomenutých nákladů by celkové náklady za teplo za rok 2010 činily cca 880 tis. Kč, tedy částku převyšující náklady, které by byly družstvu fakturovány dodavatelem tepla z centrální kotelny za stejné množství tepla  a TUV spotřebované v roce 2010.
 
Nabízí se zde opět srovnání spotřeby tepla a TUV s domy stejné velikosti o stejné podlahové ploše, které neprovedly žádné větší opravy a revitalizaci domu v řádu desítek milionů korun.
 
Dům čp. 1998 – 2000 v roce 2010 odebral celkem 1.406 Gj pro vytápění a 1.751 m3 TUV.
Celkem zaplatil za teplo a TUV 1.038.456,- Kč včetně 10% DPH.
 
Dům čp. 1995 – 1997 v roce 2010 odebral celkem 1.472 Gj pro vytápění a 1.644 m3 TUV.
Celkem zaplatil za teplo a TUV 1.058.221,- Kč.
Průměrná účtovaná cena tepla společností TEZA, s.r.o. v roce 2010 byla 528.50,- Kč/ Gj včetně 10% DPH.
Průměrná cena tepla bez DPH v roce 2010 poklesla tedy oproti roku 2008 o více než 11 %, přičemž průměrná cena plynu v ceně tepelné energie poklesla v roce 2010 oproti roku 2008 pouze o 6.4 %.
Závěrem lze tedy s jistotou říci, že pokles nákladů na vytápění je zapříčiněn provedenými stavebně technickými opatřeními - především provedeným komplexním zateplením a výměnou oken a dveří vnějšího pláště domu, vyregulováním otopné soustavy, výměnou a izolováním rozvodu TUV a v neposlední řadě zainteresováním jednotlivých uživatelů bytů na úsporách tepla prostřednictvím nainstalovaných rozdělovačů topných nákladů.                        Gustav Doleček a Ing. Jiří Nesporý, TEZA s.r.o. Česká Třebová