Soutěž TOP INVEST 2010                                                                   

MULTIFUNKČNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ČESKÁ TŘEBOVÁ  

Město Česká Třebová se v letošním roce účastní několika soutěží se svým projektem dopravního terminálu, který byl uveden do provozu v září 2010. První obeslanou soutěží byla soutěž pořádaná Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR pod názvem „TOP INVEST  2010“. Jedná se o nejlepší investiční záměr uplynulého roku. Zpracovanou prezentaci, včetně audiovizuálního výkladu, obhajoval starosta města Jaroslav Zedník a vedoucí odboru rozvoje města a investic Ing. Karel Švercl poslední březnový den v sídle Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Praze. Z celkem 16 přihlášených projektů vybírala odborná hodnotitelská porota a vyhodnocení bylo vyhlášeno na slavnostním večeru při příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno dne 12.4.2011. Porota udělila celkem 4 čestná uznání a 3 tituly „Nejlepší investice roku 2010“. Projekt dopravního terminálu v České Třebové, podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, získal titul „Nejlepší investice roku 2010“ za přínosné vyřešení spojení několika druhů doprav a jejich dostupnosti pro obyvatele, za příspěvek k všestrannému rozvoji regionu a města, konstrukční a architektonicky zvládnuté řešení  investičního záměru. Titul převzali zástupci města za spoluúčasti zástupců generálního zhotovitele OHL ŽS, a.s.,  Brno. Další soutěží, které se město Česká Třebová zúčastní, je soutěž pořádaná Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pod názvem „Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem“. V letošním roce je pořádán 9. ročník .