Krajská soutěž ZUŠ  - smyčcové nástroje                             
Kulturní centrum Česká Třebová 7. dubna                                                                                             

Byl to celodenní maraton. Soutěž probíhala paralelně ve dvou sálech před dvěma porotami, kterým předsedali  profesoři z konzervatoří.  Žáci z 16  základních uměleckých škol z celého Pardubického kraje soutěžily ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas. Zvláštní kategorii tvořila potom houslová dueta. Organizaci zajišťovala českotřebovská ZUŠ a fungovalo to velmi dobře. Prostředí Kulturního centra bylo pro tuto akci dobrým zázemím.. Pro účastníky soutěže a doprovod i porotu bylo zajištěno občerstvení, šatna, také možnost ladění nástrojů. Soutěž měla potřebnou kvalitu. Hostitelská ZUŠ měla mezi  sedmi desítkami  účastníků soutěže jedinou reprezentantku Kateřinu Přívratskou (housle) ze třídy učitelky Jitky Novákové. Klobouk dolů před jejím výkonem, jistě je vzorem pro ostatní. Nakonec obsadila 1. místo společně ústeckoorlickou houslistkou Zdislavou Leschingerovou. Která z děvčat bude region v národním kole smyčcových nástrojů skutečně reprezentovat, se rozhodne na licitační schůzce v Praze. Soutěž proběhla úspěšně, organizátoři z českotřebovské  ZUŠ tak již budou moci zase klidně spát, neboť příprava jistě byla velmi náročná.  V našem městě se tato soutěž, která se pořádá jednou za tři roky, konala již potřetí. Pochvalu také zaslouží Město Česká Třebová, které podpořilo organizování soutěže finanční dotací  z rozpočtu města (na pronájem prostor Kulturního centra a zajištění služeb pro tuto soutěž)..