Genera(k)ce aneb zábava ob generace                                   


Odpoledne 9. dubna se v prostorách Domova pro seniory v České Třebové uskutečnila ojedinělá akce s názvem Genera(k)ce aneb zábava ob generace. Pod hlavičkou občanského sdružení Za jeden provaz připravili studenti gymnázia a Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Milana Špičáka hudební pásmo pro klienty Domova pro seniory.
Přibližně 30 mladých lidí věnovalo slunné sobotní odpoledne tomu, aby hudbou potěšili českotřebovské seniory. Připravili si pásmo písniček, které zpívali či hráli na různé hudební nástroje. Program byl připraven tak, aby se i senioři zapojili a zazpívali si s nimi. Repertoár se skládal z lidových písniček, písní od dua V+W i populárních melodií.  Střídal se zde sbor se sólisty i orchestrem a některé skladby hráli a zpívali všichni. Koncert byl zakončen písničkou Nebe na zemi, jež měla vyjádřit poselství, které chtěli účinkující klientům domova sdělit, a tak se jídelnou mohutně neslo: „pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom na Vás…“ Společné odpoledne vykouzlilo úsměv na tváři všem zúčastněným, klienti odcházeli do svých pokojů dobře naladěni a muzikanti zase s pocitem, že se podíleli na dobré věci.
Studenti Gymnázia Česká Třebová se snaží zpříjemňovat život seniorům v Domově pro seniory různými akcemi, zejména výtvarnými workshopy. Ovšem studenti už navštívili i ty klienty, kteří se workshopů nemohou ze zdravotních důvodů účastnit, a potěšili je například četbou povídek nebo povídáním, hraním her či zpěvem.  
Jménem všech zúčastněných bych chtěla poděkovat pracovníkům i klientům Domova pro seniory za milé přijetí, které nás motivuje k pořádání dalších akcí a pomoci těm, kdo to potřebují.
Zuzana Vondrová, předsedkyně občanského sdružení Za jeden provaz