Českotřebovský deník 122/2011 (30.4.)                                 
 

Petice za vlakovou zastávku Dlouhá Třebová                                                                                      

Při projednávání optimalizace železniční dopravy v Pardubickém kraji, zpracované firmou OREDO  měla být železniční zastávka v Dlouhé Třebové zrušena. Tento záměr vzbudil velkou negativní reakci  nejen v této obci s 1240 obyvateli. Starosta Dlouhé Třebové Jaroslav Kašpar věří, že na dalším jednání, jež se uskuteční na českotřebovské radnici dnes ve čtvrtek 5. května, se dozví, že kraj od záměru zrušení zastávky ustoupí. Své zřejmě udělal také jednoznačně odmítavý postoj obce, zastupitelstva i rady obce. Zastupitelé s peticí obcházeli obyvatele. Podepsala se pod ni skoro celá vesnice. „Zájem ze strany obyvatel byl stoprocentní,“řekl pro Orlický deník starosta obce  Jaroslav Kašpar. „Souběžně se podepisovala petice na nádraží. Dlouhou Třebovou podpořil i osadní výbor ze sousední českotřebovské Lhotky, i odkud lidé na nádraží chodí". Pomoc přislíbil také bývalý hejtman kraje  Ivo Toman, současný náměstek ministra dopravy, jednoznačně se za obec postavil i Českotřebovák Martin Netolický, poradce hejtmana. „Rýsuje se kompromis. Měl by znamenat, že využívané spoje budou v Dlouhé Třebové zastavovat,“ uvedl  Martin Netolický.
 
Nová publikace
Jiří Šmeral: Městečko Trnávka.
700 let obce         

Obec Městečko Trnávka 2010. 80 stran, 54 obrazových příloh. ISBN 978-80-254-9137-9
Obec Městečko Trnávka si v roce 2008 připomínala sedm set let od první písemné zmínky. Při té příležitosti vychází publikace, která se podrobně zabývá nejstaršími dějinami obce. Výklad končí ve dvacátých letech sedmnáctého století, kdy se Městečko Trnávka s přilehlým panstvím stalo součástí rozsáhlého liechtensteinského dominia. Publikace nevěnuje pozornost jen historii obce, ale i trnáveckého panství, které tvořila zhruba desítka okolních vsí. Většina z nich dnes patří k integrovaným obcím Městečka Trnávky. Přestože publikace vznikla jako připomenutí sedmistého výročí, ukazuje se, že historie Městečka Trnávky je mnohem starší. Dokládají to prameny, které předchozí bádání neznalo nebo dostatečně nevyužilo. Text publikace je doplněn dobovými i současnými fotografiemi, mapami, plány a kresbami. V souvislosti s Ctiborem a jeho hradem z listu litomyšlského opata Oldřicha z let 1278/1280 zmínka rovněž o České Třebové. Slavnostní prezentace publikace se uskutečnilo v pátek 29. dubna 2011 v 17.00 hodin v Kulturním domě v Městečku Trnávce. 
 
Pozvánka na florbalový turnaj   

V sobotu 7. května proběhne na Nádražní hale od rána do odpoledních hodin turnaj mužů a v neděli 8. května, na témže místě, od 9 do cca 15 hodin turnaj mladších žáků.                    Monika Adamcová
 
Lokomotivy do Běloruska 

Společnost CZ LOKO Česká Třebová předala ve středu v Minsku národnímu dopravci Běloruské státní železnici první ze 49kusové série modernizovaných lokomotiv ČME3. Kontrakt za 46 miliónů eur je rozložen do let 2011 až 2014
 
Ředitele komorní filharmonie hledali marně                                                                                          

 Konkurz nepomohl nalézt nového ředitele Komorní filharmonie Pardubice, jednoho z nejprestižnějších a nejrespektovanějších českých hudebních těles. Zřizovatelem Komorní filharmonie je město Pardubice a rada města posuzovala v úterý závěrečnou zprávu, kterou jí předložila konkurzní komise. „Nový ředitel Komorní filharmonie Pardubice jmenován nebude. V následujících třech a půl letech ji povede náměstkyně ředitele této organizace Jarmila Zbořilová, která filharmonii prozatímně už šest měsíců řídí,“ tlumočil rozhodnutí rady města Pardubic tiskový mluvčí Ondřej Tušl.  „Musíme připustit, že nikdo z uchazečů v konkurzu neodpovídal stoprocentně požadavkům. Alespoň tak jsem byla informována,“ řekla Právu primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Rozhodnutí je do jisté míry únikem od odpovědnosti. Zbořilová je respektována jako schopná ekonomka a manažerka, ale tvrzení výběrové komise, že „zatím řídí filharmonii úspěšně“, považuje za poněkud nešťastné i primátorka. „Připouštím, že je to hodnocení předčasné, souhlasím s upozorněním Práva, že tuto koncertní sezónu připravoval bývalý ředitel Vojtěch Stříteský. Ale do filharmonie nastoupil nový dramaturg a paní inženýrka Zbořilová se bude moci věnovat plně tomu, v čem se za dlouhé roky osvědčila, tedy ekonomice orchestru,“ dodala primátorka. Osobnost Vojtěcha Stříteského je hlavním problémem. Byl ideálním ředitelem komorní filharmonie, upadající těleso pozvedl během několika měsíců. Vyměnil dirigenty, zcela změnil dramaturgii i marketing a veřejnou tvář orchestru. Na podzim minulého roku ale byl zvolen do zastupitelstva města Litomyšle a přijal nabídku funkce místostarosty. Litomyšl je mu bližší než Pardubice.
Programového ředitele Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl dělal desetkrát déle než ředitele Komorní filharmonie. Dvacet let. Na dotaz Práva, zda se k filharmonii vrátí po skončení volebního období, nebo zda bude do funkce v Litomyšli kandidovat znovu, odpověděl nedávno vyhýbavě. „To je další problém. Uchazeči o post ředitele potřebovali nějaké záruky, jistotu, že po určitou dobu budou funkci ředitele vykonávat. Tady nemohli dostat jasnou informaci, konkrétní termín, protože v místní politice se může stát cokoliv, a kdyby pan Stříteský přišel o funkci třeba zítra, má právo se ke Komorní filharmonii vrátit okamžitě jako ředitel,“ připustila primátorka Fraňková.
 
Přijímací zkoušky žáky motivovaly  

 V Pardubickém kraji proběhlo první kolo přijímacích zkoušek na střední školy s maturitními obory. Znovuzavedení zkoušek přivítali zejména učitelé základních škol, jejichž žáci měli mnohem větší motivaci k učení. Obavy z odlivu dětí na školy do sousedních krajů, kde se přijímací zkoušky nedělaly, se nenaplnily. V prvním kole absolvovalo přijímací zkoušky 2840 zájemců o čtyřleté obory s maturitou a 602 zájemců o osmiletá gymnázia. Počet uchazečů o studium v maturitních oborech je srovnatelný s loňským školním rokem.  Zatím nelze říci, do jaké míry jsou střední školy naplněny. Ředitelé sice již žákům vydali rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, nyní ale čekají, kolik se jim vrátí zápisových lístků. Vzhledem k tomu, že žáci mohli podat přihlášku až na tři střední školy, budou se počty skutečných zájemců ještě měnit. K naplnění předpokládaného počtu žáků již nyní některé střední školy vyhlásily druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči mohou využít výsledky přijímacích zkoušek z prvního kola nebo mohou zkoušky absolvovat ještě jednou. Informace o termínu, počtu volných míst a kritériích pro druhé kolo přijímacího řízení zveřejňuje každá škola na svých webových stránkách.  „Výhodou přijímacích zkoušek je, že si školy mohou vybírat mezi uchazeči ty, kteří odpovídají jejich požadavkům a mají o studium daného oboru opravdu zájem ,“ komentuje průběh přijímacího řízení radní pro školství Jana Pernicová.
 
Výsledný efekt přijímacích zkoušek je však nejednoznačný

  Tak hodnotí přijímačky sami kantoři. Došlo k podstatnému zvýšení administrativy a organizační náročnosti. Školy, které se musí podstatě ve všem omezovat najednou  musí věnovat čas a peníze na zajištění  organizačně náročných  zkoušek. Jejich význam byl především v tom, že se žáci museli na zkoušky připravovat. Mělo by to ovšem být povinné ve všech krajích, pokud to je pouze ve vybraných krajích,  tak vzniká nerovnost podmínek pro  uchazeče. Některé zvl. odborné školy na to mohly doplatit úbytkem uchazečů.  Nakonec stejně si zvolí v dalších kolech kritéria samy školy a budou se snažit přijmou všechny uchazeče, kteří budou mít zájem, podobně jako loni, kdy zkoušky nebyly. " Je to pak vlastně taková komedie", říkají kantoři.... Hlavním problémem je nedostatek absolventů devátých tříd...