Českotřebovský deník 127/2011 (6.5.)                                    
Upozornění občanům  

Od 7.5.2011 bude sběrný dvůr na Semanínské ul. uzavřen!

Odpady je nyní možné odevzdat
jen na sběrném dvoře „Benátky“ (ul. Benátky).
Nová provozní doba sběrného dvora
v Benátkách od 9.5.2011 je:
Pondělí: zavřeno
Úterý: 10,00 – 18,00 hod
Středa: 10,00 – 18,00 hod
Čtvrtek: 10,00 – 18,00 hod
Pátek: zavřeno
Sobota: 08,00 – 14,00 hod
Neděle: zavřeno

 
POLIKLINIKA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZDARMA VYŠETŘÍ MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA                         

Bezplatné vyšetření mateřských znamének nabídne veřejnosti v pondělí 9. května Poliklinika Česká Třebová, člen skupiny AGEL. Akce se uskuteční v rámci Evropského dne melanomu od 14:00 do 17:00 hodin. Počet lidí s diagnozou maligního melanomu rok od roku stoupá. Jen za posledních třicet let vzrostl v České republice počet nemocných více než čtyřikrát.  Evropský den melanomu se koná každoročně a jeho hlavní náplní je nabídnout pacientům vyšetření pigmentových znamének, a tak zvýšit pravděpodobnost včasného záchytu případných nádorových onemocnění,“ říká MUDr. Růžena Vomočilová z kožní ambulance Polikliniky Česká Třebová. Čím dříve lékař nádor objeví, tím větší je pravděpodobnost uzdravení. Proto je velmi důležité sledovat svá znaménka a jednou ročně si je nechat vyšetřit u odborného lékaře.
Melanom patří mezi nejzhoubnější druhy rakoviny, je zákeřný tím, že na rozdíl od jiných kožních nádorů začíná relativně brzo metastazovat do jiných orgánů. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé se světlou kůží a především lidé rusovlasí. „Také osoby, které mají velký počet mateřských znamének, patří do rizikové skupiny. Roli hraje zřejmě i genetika, protože v některých rodinách se objevují melanomy častěji,“ dodává MUDr. Vomočilová
 
(Kocianovo) Ústí  nad Orlicí bez Komorního orchestru Jaroslava Kociana 

Jaroslav Svěcený a jeho dcera Julie, vítězka loňské soutěže Concertino Praga a nositelkou I.ceny IV. kategorie loňské KHS, byli hlavními protagonisty úvodního koncertu hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2011, kterému patřil v zahajovací den letošní KHS dobře zaplněný ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie. Další koncertní hvězdou byla Gabriela Demeterová. KHS tedy vsadila na profesionály a jejich jména, jistě i proto, že ,mají spojitost s Kocianovou houslovou soutěží. Tak nějak ale v Ústí zapomněli (a to nejen letos) na orchestr, který nese ve svém názvu  jméno Jaroslava Kociana, díky Kocianovi v Ústí n.O. vznikl. Dnes shodou okolností působí především v České Třebové, ovšem aniž má Českou Třebovou ve svém názvu. Má vynikající úroveň, pravidelně a úspěšně vystupuje (nejen) na českotřebovském Hudebním festivalu Antonína Bennewitze, kde prezentuje mimořádné projekty. Jistě by si zasloužil svůj velký koncert v souvislosti s Kocianovou houslovou soutěž a festivalem Kocianovo Ústí. Už proto, aby svou celoroční práci zúročil i ve městě, kde vznikl a kde má také spousty příznivců. Ti nyní musí za svým orchestrem dojíždět na koncerty do České Třebové. Je těžké vnucovat pořadatelům změnu dramaturgie pořadatelů ústeckého festivalu, kterou dnes určuje především umělecký ředitel festivalu houslista Jaroslav Svěcený. Nicméně každý vidí, že je to právě on, který opakovaně vystupuje na festivalových koncertech a prosazuje především profesionální orchestry a přátele. Jistě je však možné na tuto skutečnost alespoň poukázat.... (mm)
 
Optimalizace veřejné dopravy pokračuje i na Svitavsku   

Svitavy – Další z jednání o optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji se dnes uskutečnilo na radnici ve Svitavách. Vedení kraje se tady setkalo se starosty dotčených obcí, aby se společně dohodli na principech optimalizace. V této části regionu se optimalizace dotkne trati číslo 260 mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou a mezi Českou Třebovou a Svitavami, dále pak trati číslo 261 mezi Svitavami a Pustou Kamenicí. Na trati číslo 260 budou osobní vlaky jezdit v menším počtu a území v okolí této trati bude dopravně obslouženo především rychlíky a spěšnými vlaky, autobusovými linkami a dálkovou autobusovou dopravou jiných dopravců. V případě trati číslo 261 budou vlaky jezdit v hodinovém intervalu a větší část zastávek budou z technologických důvodů projíždět. Obce ležící na této vlakové trati budou obsluhovat autobusy.  „Domnívám se, že vám optimalizace přináší zkvalitnění veřejné dopravy. Chápu, že může někomu připadat nelogické projíždění některých vlakových zastávek, ale pokud se na dopravu podíváme komplexně, logiku to má, především pro zrychlení a zkvalitnění páteřní železniční dopravy,“ řekl zástupcům samospráv náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.  Starostové na jednání mimo jiné navrhli několik korekcí trasování autobusových linek. Zajímalo je také, kdy se veřejnost dozví přesné informace o konkrétních jízdních řádech jak vlaků, tak autobusů. „Jde o to, že veřejnost tyto informace potřebuje a pokud je nedostane, budou dál vznikat nejrůznější petice,“ uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek. Podle náměstka hejtmana Tichého jsou nynější jednání především o koncepci optimalizace veřejné dopravy, komplexní informace s přesným návrhem jízdních řádů dostanou samosprávy během následujících tří měsíců. Na koncepci optimalizace se vedení kraje se starosty dotčených obcí na Svitavsku shodlo a může tak pokračovat v detailní přípravě jízdních řádů. Ty místní samosprávy budou moci v následujících měsících připomínkovat. „Jsem rád, že jste zapracovali do projektu připomínky, které jsem k optimalizaci měl při našem prvním setkání, hlavně zavedení vlaku z odpolední směny z České Třebové. V případě, že se domluvíme i na dalších připomínkách směrem na Svitavy, budu spokojený,“ řekl v závěru jednání starosta Březové nad Svitavou Martin Kiss.                                    (www.pardubickykraj.cz )
 
Koalice pro Českou Třebovou stále aktualizuje své webové stránky 

Předvolebním obdobím zájem o dění ve městě nekončí.  Zastupitelé a členové koalice pro Českou Třebovou pracují v zastupitelstvu a jeho výborech a komisích rady, získali jedno místo v dozorčí radě městské společnosti Eko Bi. I nadále se hlásíme k  našemu předvolebnímu heslu "Naslouchat lidem" a budeme se i nadále snažit projednat či prosadit oprávněné požadavky občanů, které zatím třeba byly opomenuty apod. Očekáváme také náměty pro další práci, protože  zastupitelstvo má jen 27 členů a všichni  se nemohou na problémy města dívat očima všech občanů, kteří  mají své specifické potřeby.  V tomto případě můžete využívat e-mailovou adresu koaliceproct@seznam.cz . Odkaz na webové stránky koalice pro Českou Třebovou najdete z hlavní strany webu Českotřebovského zpravodaje nebo zde: www.koaliceproct.eu
 
Od počátku roku likvidovali hasiči 143 požárů porostů  

Během velikonočního prodlouženého víkendu hasiči Pardubického kraje likvidovali 17 požárů porostů. Teplé počasí, svátky jara a pro mnohé dny dovolené a volna na chalupách lákaly ještě k jarnímu „úklidu“ zahrady, zahrádek a vůbec travnatých ploch i k zákonem zakázanému vypalování porostů. Například v sobotu 23. dubna v 16.21 hodin likvidovali hasiči požár křoví a trávy ve Lhotce u České Třebové. Tady byla škoda vyčíslena na 30 tisíc korun. Další obrovský požár lesa v Cholticích likvidovalo sedmnáct hasičských jednotek 21. dubna po 14 hodině. Jednalo se o rozlohu přibližně 300×100 m.Z důvodu velkého množství zasahující techniky byla uzavřena po dobu likvidace požáru komunikace z Choltic na Stojice. Požár hasiči dostali pod kontrolu v 16.21 hodin­.A kolem 19 hodiny odjely téměř všechny jednotky na základny. Požářiště ale do ranních hodin hlídali dobrovolní hasiči, aby nedošlo k opětovnému rozhoření. Škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun. Vyšetřovatel na místě zjistil dvě ohniska. Požár byl tedy s největší pravděpodobností založen úmyslně. Rychlým zásahem hasičů se podařilo uchránit další porost v hodnotě 10 milionů korun. Požáry lesů jsou náročné z hlediska velení zásahu, kdy velitel musí mít neustále přehled o povolaných jednotkách. V nedostupném terénu se hasiči nemohou dostat s technikou co nejblíže k ohnisku požáru a musí přetahovat zavodněná vedení (hadice) i několik desítek metrů. V lese často porost prohořívá hluboko pod hrabanku (pod zem), kde se vytvářejí tzv. skrytá ohniska. Místa se musí prolévat velkým množstvím vody. Nepříznivý je pro hasiče i silný vítr.
 
Andrlův Chlum patřil opět hasičům

Velikonoční sobota patřila na Andrlově Chlumu všem vyznavačům nejtvrdšího hasičského sportu TFA. Ve všech prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí se již počtvrté konala soutěž v nejnáročnějších disciplínách Toughes Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežívá. Sjeli se sem nejlépe fyzicky vybavení hasiči z celé České republiky. Ti se postupně přesvědčili, kde jsou hranice lidských možností. Soutěž pořádalo HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí a Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí. Diváci povzbuzovali každého soutěžícího, když viděli, jak náročné disciplíny musejí závodníci překonávat. Jednalo se o disciplíny, které se nejvíce blíží zásahové činnosti hasičů. A o jaké disciplíny se jedná? Účastníci nejnáročnější soutěže po startu uchopili dvě nezavodněná vedení „B“ i s proudnicemi a roztáhli je přibližně na 50 m, kde proudnice odložili na metu. Dále obouručním šestikilovým kladivem provedli závodníci 60 úderů do konstrukce „hammer boxu“ střídavě nahoru a dolů. Dále museli překonat dvoumetrovou bariéru, transportovali po čtyřicetimetrové dráze 80 kg těžkou figurínu (úchopem obouruč zezadu – tzv. Raitekův úchop). Na dalším stanovišti museli hasiči uchopit dva 20kg barely, které přenesli na vzdálenost 20m do vyznačeného prostoru. A aby toho nebylo málo, tak nakonec je čekalo 183 schodů rozhledny Andrlův Chlum (asi 12.NP), kde se nacházel cíl této náročné soutěže.K tomu hasičům ale nestačil sportovní oděv, ale naopak, aby to nebylo až tak ´jednoduché´, museli mít hasiči na sobě těžký zásahový oblek a dýchací přístroj na zádech a ještě masku na obličeji. Zlatá medaile v kategorii do 40 let zůstává opět v Pardubickém kraji, získal ji osmadvacetiletý Lukáš Novák s časem 150,96 s (v loňském roce čas 153,70 s) z územního odboru Ústí nad Orlicí. Pro upřesnění, Lukáš Novák je nejen mistrem Evropy v disciplínách TFA, ale také mistrem světa. Druhé místo patří Jiřímu Mikuleckému z HZS Ústí nad Orlicí s časem 159,41 s. Jako třetí v kategorii do  40 let doběhl s časem 165,53 s Tomáš Lehký taktéž z HZS Ústí nad Orlicí.
V kategorii nad 40 let první místo obsadil Josef Vlk z HZS Zlín s časem 205,82 s (v loňském roce si též odvezl zlatou medaili s časem 202,80 s. Druhé místo obsadil Josef Frýdl taktéž z HZS Zlín. Všechny disciplíny zdolal za krásných 217,65 s (loni 242,23 s). Třetí příčka patřila Karlu Hlavovi z HZS Ústí nad Orlicí s časem 234,24 s. Čtvrté místo obsadil nováček v této soutěži Jiří Šindelář z HZS Chrudim s časem 240,91 s. V kategorii „C“, tedy SDH se první umístil Jakub Šubrt z JSDH Ostřetín s časem 191,97 s. Druhý skončil Ondřej Dostál z SDH Dolní Sloupnice s časem 193,86 s. Bronzovou medaili v této kategorii si domů odváží Jiří Novák z SDH Ústí nad Orlicí s časem 200,41 s.

por. Vendula Horáková tisková mluvčí  HZS Pardubického kraje

Kramářova chata na Suchém vrchu pomalu vstává jako bájný Fénix z popela.

 Ta původní postavená za první republiky vyhořela. Žamberské firmě CVS přiklepla komise dotaci z evropských fondů a díky tomu mohla začít její rekonstrukce.  (podle Orlického deníku)
 

Porodnice posunula budíček. Před sedmou nesmí do chodby ani uklízečka

6. května 2011  15:10
Litomyšlská nemocnice dokázala, že téměř čtvrt století po pádu totality už není potřeba budit pacienty s příchodem uklízeček. Od května se budíček v porodnici posunul na sedmou hodinu. Jinde ale staré zvyky stále přetrvávají, i když si pacienti stěžují sebevíc.  
 
(ilustrační snímek)
Maminky i miminka si mohou v litomyšlské porodnici přispat. Ilustrační foto | foto: Jan Karásek, MF DNES
"Je to jen otázka domluvy. Na gynekologicko-porodnickém oddělení je vstup do sedmi hodin ráno do pokoje v podstatě tabu. Odběry krve a měření teplot lze provádět i po sedmé hodině, " uvedl primář Harald Čadílek.

Na lůžkovou část oddělení nesmějí před sedmou ani uklízečky, nepustí je dokonce ani na chodbu, aby neobtěžovaly hlukem.

V dohledné době by déle mohli spát také pacienti na dalších odděleních v Litomyšli. Podle mluvčího nemocnice Adriána Nemšovského je pozdější buzení v rukou primářů oddělení, kteří budou mít rozhodující slovo. "Dá se to skloubit. Je to hlavně o chuti se rozhodnout," řekl Nemšovský.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/porodnice-posunula-budicek-pred-sedmou-nesmi-do-chodby-ani-uklizecka-1iy-/domaci.asp?c=A110506_1580250_pardubice-zpravy_klu

Porodnice posunula budíček. Před sedmou nesmí do chodby ani uklízečka 

Litomyšlská nemocnice dokázala, že téměř čtvrt století po pádu totality už není potřeba budit pacienty s příchodem uklízeček. Od května se budíček v porodnici posunul na sedmou hodinu. Jinde ale staré zvyky stále přetrvávají, i když si pacienti stěžují sebevíc.   "Je to jen otázka domluvy. Na gynekologicko-porodnickém oddělení je vstup do sedmi hodin ráno do pokoje v podstatě tabu. Odběry krve a měření teplot lze provádět i po sedmé hodině, " uvedl primář Harald Čadílek. Na lůžkovou část oddělení nesmějí před sedmou ani uklízečky, nepustí je dokonce ani na chodbu, aby neobtěžovaly hlukem. V dohledné době by déle mohli spát také pacienti na dalších odděleních v Litomyšli. Podle mluvčího nemocnice Adriána Nemšovského je pozdější buzení v rukou primářů oddělení, kteří budou mít rozhodující slovo. "Dá se to skloubit. Je to hlavně o chuti se rozhodnout," řekl Nemšovský.  (http://zpravy.idnes.cz)