Českotřebovský deník 136/2011 (15.5.)                                  
Mistrovství ČR ve florbalu starších žáků  na našem zimním stadionu 


Od pátku do neděle se na florbalové ploše vytvořené na českotřebovském zimáku utkalo celkem osm nejlepších týmů starších žáků z celé České republiky, bohužel bez  zastoupení našeho města či regionu. Nejbližším městem, které zde mělo svůj tým bylo město Náchod.  Nejdříve proběhla utkání ve dvou skupinách, podle umístění  se pak bojovalo o semifinále a finále. Zimní stadion byl obležen automobily, v hledišti se hlasitě fandilo, mistrovství mělo skvělou atmosféru a vynikající sportovní úroveň. Pořadatelé z českotřebovského týmu Orlicko-Třebovsko  mají již s pořádáním skvělých turnajů zkušenosti  a ani v tomto turnaji nevznikly žádné problémy. V 1. semifinále  vyhrál vysoko tým Bohemians Praha na Brnem 15:0, ve druhém semifinále porazila Ostrava  tým Náchoda 6 : 1. V rušném zápase o 3. místo se utkal Náchod a Brno a ve finále turnaje nastoupila družstva Ostravy a Bohemians.  Rozhodovalo se také o dalším umístění, sedmý skončil tým uherského Hradiště, který porazil Č. Budějovice 6:5 a zápas o 5. místo vyhrál tým Future nad Libercem 8 : 5. Turnaj se hrál v rámci již tradiční akce 10 dní florbalu, která na našem zimním stadionu pokračuje po celý následující týden a vyvrcholí o příštím víkendu.mezinárodním turnajem mužů a žen. Fotografie jsou z předání cen za 5. a 6. místo a z utkání o 3. místo mezi týmem Brna a Náchoda. Plakát na turnaj a 10 dnů florbalu ZDE

 

Starého papíru je nadbytek, alespoň u občanů, v prodejnách,  v kontejnerech 

Svědčí o tom procházka kolem kontejnerů po městě, rychle zaplňované kontejnery ve sběrném dvoře ale i velký zájem o soustředění starého papíru a obalů na celoměstském Dni Země na Starém náměstí v úterý 10. května (fotografie vpravo). Zaplněný kontejner byl vyfotografován během týdne v Krátké ulici. V současné době byla zahájena výstavba sběrného dvora v Semanínské ulici a tak byla rozšířena provozní doba sběrného dvora v Benátkách. Tak to bude až do podzimu, kdy má být stavba na Semanínské dokončena.   nový sběrný dvůr však bude pro občany daleko.  Téměř každá rodina má sice auto, ale je otázkou, proč by jej při stále dražších nákladech měla používat na odvoz odpadů do vzdáleného sběrného dvora, jsou-li  po městě četná stanoviště kontejnerů. A tak lze předpokládat, že bude třeba podstatně zvýšit frekvenci vyvážení kontejnerů  ze stanovišť po městě či případně ještě další stanoviště vytvořit. Jinak budou vznikat černé skládky, jejichž likvidace opět nebude zadarmo. Jsem zvědavý, zda bude nový systém likvidace odpadu levnější než ten současný. Jedním z důvodů výstavby nového sběrného dvora mělo být zlepšení ekonomiky likvidace odpadu.
 
Okresní kolo v atletickém čtyřboji  


10.5. 2011 odjeli  sportovci z naší školy na okresní kolo v atletickém čtyřboji , které se konalo v Ústí nad Orlicí. Soutěžila tříčlenná družstva mladších a starších žáků/ žákyň ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, sprintu a vytrvalostním běhu. Každý jednotlivec za své výkony získával body pro družstvo. V závěrečném hodnocení byly vyhlášeny jak výsledky jednotlivců, tak družstev. Naší nejúspěšnější závodnicí byla Tereza Horváthová ze 4. ročníku, která získala 3x 1. místo a jedno místo druhé.  Stala se tak celkovou vítězkou atletického čtyřboje mladších žákyň.  V kategorii mladších žáků byl  4x na třetím místě Josef Duda a obsadil v celkovém hodnocení 3. místo. Velkým úspěchem byly i výkony starších žákyň Jesiky Cibulové a Moniky Markupové, které si  svými  umístěními  vybojovaly účast v týmu, který bude náš okres reprezentovat na krajských závodech. Celkově naši závodníci přivezli 19 diplomů za umístění v jednotlivých disciplínách a v hodnocení družstev právem získali 1. místo a putovní cenu, která je udělována již od roku 1974. Za tuto dobu ji naše škola vybojovala po šesté.

Fringoj 2011   

V krásné přírodě nedaleko městečka Baugé ve Francii asi 200km od Paříže stojí zámeček Gresillon. Patří francouzským esperantistům. V něm se scházejí dospělí esperantisté, ale i děti a mládež. Jejich setkání bývá kolem velikonoc a trvá týden. Má název FRINGOJ. F - Festa =sváteční, RE - Renkontigˇo =setkání, IN - INternacia =mezinárodní, de GE - GEknaboj = chlapců a děvčat v Gresillonu. FRINGO je zároveň esperantský název pro pěnkavu. Poslouchali jsme je v parku kolem Gresillonu.
Cílem setkání je poznání kultury jiných národů, přátelství mezi skupinami, společná příprava vystoupení pro veřejnost.Česká esperantská skupina dětí se účastnila druhého setkání v roce 2007, kde byla samá děvčata a jen jeden chlapec. Letos při čtvrtém setkání byla chlapců většina. Naše skupina se letos skládala ze dvou Katek, jedné Nikoly a dvou Honzíků.
Autobus z Paříže do Baugé poskytlo město Bondy. Vyjížděl ráno, proto jsme museli přijet do Paříže o den dřív. Ačkoliv jsme si v autobuse moc nepospali, využili jsme ten den k prohídce Paříže.Přes přílišnou fotografickou aktivitu obou Honzíků se ani jeden z nich neztratil. Jen jsme litovali, že na prohlídku rozsáhlých muzejí v Louvru nebylo více času. Z procházky večerní Paříží se skupinka vrátila až k půlnoci, ale ráno jsme byli včas připraveni k odjezdu do zámečku. Přidala se k nám Fran - esperantistka z Brazilie, která jela pomáhat do kuchyně.Čekáme. Zanedlouho se objevil autobus. V něm hlavní organizátorka Elizabeth a její pomocník Gérard s francouzskými chlapci, skupina dětí z Italie a skupina chlapců z Portugalska.
K poledni jsme se dostali do Gresillonu. Ani jsme se nestačili ubytovat a už zvonil gong k obědu. Jídlo bylo dobré, ale studené, a to nás v chladném zámečku nerozveselilo. Žádali jsme pro příště něco teplého. Nebylo to sice hned, ale přece jen bylo.  Naše 3 dívenky bydlely ve velkém pokoji se 3 italskými děvčaty. Jedna z děvčat - Eliza - byla němá. Ermanno, vedoucí skupiny, byl jejím pomocným učitelem. /V Italii nemají speciální školy pro postižené. Chodí do normální školy a mají svého učitele./ Domlouval se s ní znakovou řečí.
Právě italská škola, ze které esperantská skupina do Gresillonu přijela, vyhrála v celostátní soutěži o nejlepší školní hymnu. Hymnu přeloženou do esperanta přivezli s sebou a Ermanno ji učil ostatní. Italové ji uměli i celou ve znakové řeči. Refrén písně se pak zpíval esperantem, italsky, portugalsky, česky, francouzsky a rusky. Asi vás překvapila ruština. Ze dvou francouzských hochů byl Mickael černoušek a Veliga přišel do Francie s otcem, politickým uprchlíkem. Veliga a Mickael byli stejně staří s našimi dvěma Honzíky a bydleli nv pokoji vedle mne a Klárky. Bývalo tam velice rušno.
Hned v neděli začala nabídka různých aktivit pro páteční"vystoupení". Scénka o "Esperantském Kocourkově", pantomima o hudebnících, brazilské a portugalské písně, magická vystoupení. My jsme měli už z domova nacvičenou pohádku "O zlaté rybce", legendu o vzniku znaku města České Třebové a národní tance. Minule byl o ně velký zájem. Tentokrát měla jedna Katka pochroumanou nohu, myslela jsem, že získáme náhradu - vezla jsem i kroj - ale zbytečně. Nakonec Klárka, moje pomocnice, improvizovala. Dívky zatančily jen kratince, kluci se vyřítili s pomlázkami a než se obecenstvo stačilo vzpamatovat, byl konec. Naším vystoupením páteční slavnost začínala, italskou školní hymnou zpívanou všemi končila. Scénka o třebovském městském znaku se líbila, i když se z technických důvodů neprovádělo vylévání vody po koupání dítěte do hnoje. V naší versi se řvoucí dítě utišilo tisknutím po dvorku a odhozením pečetidla ke hnoji. V pozadí jeviště bylo okénko a tak mohl uvězněný písař koukat smutně z vězení na přísného soudce. Oba Honzíci se činili, každý zvládl dvě role. Menší Honzík posla a policajta, větší řvoucí dítě a hrabajícího kohouta.
Byla jsem potěšena, že se naše děti účastnily všech aktivit. Dívky v "Kocourkově", hoši v pantomimě, všichni jsme zpívali, i když ne nejlíp. Jedna Katka dokonce dělala při hrůzostrašné hudbě polykače mečů, druhá kouzlila s lanem, Honzík s dominem a Nikola propichovala krabičku vyplněnou železem.
Mimo nácviku programu byla možnost zdobení perníčků, vycházek a her v přírodě i v salonku, poslouchání Fran, když vyprávěla o Brazilii. Při polodenní vycházce se všechny naše děti dostaly k dolménům, skoro všichni mladí, kromě dvou portugalských hochů a dospělých, odpadli. Při další vycházce navštívili naši jednu z nejstarších lékáren ve Francii, lékárnu v Baugé.
K zámečku patří rozsáhlý pozemek, bylo dost místa k hrám a procházkám. Neradi jsme na konci týdne odjížděli. V Bondy nás čekali esperantisté se studenou večeří a my měli ukázat něco z pátečního programu. Bylo to sice pěkné setkání a hezké popovídání, ale...Jak nás odváželi do 5 km vzdáleného hotelu, bylo podle Honzíka velice dobrodružné. Náš šofér i šoférka byli už dost vysokého věku /79, 84/, neměli jsme čekat u kulturního domu, ale na parkovišti /ta byla tři/. A to na tom správném / dvě byla černá/. Jelikož bylo asi 11 hodin, byla pořádná tma, nedalo se poznat skoro nic. Ale k jedné hodině jsme se přece jen šťastně sešli. Město Bondy má asi 40 000 obyvatel a to už se dá pěkně bloudit. Naši šoféři jezdili s mladickou vervou a různé zákazy se jim zdály být ukradené. Do hotelu jsme se dostali po druhé hodině v noci. Hbitě jsme se ukládali a z dopoledni prohlídky Paříže sešlo. Nemůžeme mít všechno! Třebas až budou příště FRINGOJ.                                                                                                                                                        (ZN)


XV. Orelský sjezd přinesl mnoho změn ve vedení Orla                                                                         

Přínášíme Vám stručný seznam nově zvolených funkcionářů.
 
1. Volba starosty Orla
Starostou Orla byl zvolen br. Stanislav Juránek. Rozložení hlasů mezi 4 kandidáty bylo následující:
br. Juránek Stanislav - 77 hlasů br. Jůza Vít - 2 hlasy br. Kotík Ladislav - 57 hlasů  br. Škvařil Václav - 7 hlasů
 
2. Volby místostarostů Orla
Proběhla změna v počtu místostarostů. Z původních čtyř se počet zvedl na osm.
Za Jižní Moravu byli na funkce místostarostů zvoleni:
br. Kotík Ladislav - 75 hlasů  s. Macková Miluše - 82 hlasů  s. Tománková Dana - 77 hlasů
Do druhého kola postoupil br. Gabriel Petr s 62 hlasy a br. Zelina Antonín s 60 hlasy. 
V druhém kole byl zvolen br. Zelina Antonín se 72 hlasy.
Za Severní Moravu byli zvoleni:  s. Kellerová Ludmila - 84 hlasů br. Korger Pavel - 90 hlasů
Za Čechy byli zvoleni:  s.  Brandejsová Marie - 76  br. Vejvar Stanislav - 98
 
3. Volba ústřední revizní komise
Do ústřední revizní komise byli zvoleni bratři Gazárek Antonín, Kostelka Božetěch, Lednický Václav a Šustr Jaroslav. 
Předsedou ÚRK byl zvolen br. Čáp Bohuslav.