Českotřebovský deník 137/2011 (16.5.)                                  
Asociální pravidla pro pronájem městských bytů  

Titulek je  alarmující, ani se tomu nechce věřit. Posuďte, zda tomu tak opravdu je nebo není. Jde mi o  tzv. "Pravidla č. 1", kde lze získat právo uzavřít nájemní smlouvu tím, že v dražbě ze všech účastníků nabídnete (a následně potom složíte) nejvyšší částku. V článku 2.1. těchto pravidel je napsáno, že tyto prostředky budou použity jako předplacené nájemné na předmětný byt. Je to jasné a zdánlivě bez problémů. Minimální předplacené nájemné = vyvolávací cena v dražbě  je na dobu dvou roků. Pokud by bylo zájemců více a o byt opravdu stojíte, může to být třeba na pět let. Co je na tom asociálního? Problém  vznikne, když jste rodina tak málo zajištěná, že hledáte, na které sociální dávky máte nárok. Mezi ně patří  také "příspěvek na bydlení" Podle uzavřené nájemní smlouvy platíte nájem za byt ve výši např. 4500 Kč, k tomu máte další náklady s platbou za energie a vaše příjmová situace se stala neúnosná.  Na složení vydražené částky jste vyčerpali svoje úspory do dna nebo jste si třeba i půjčili. Podle vašich příjmových podmínek  máte nárok na příspěvek na bydlení. Protože ale bydlíte v městském bytě vydraženém podle zmíněných pravidel, tak od státu žádný příspěvek nedostanete, protože vaše aktuální platby za nájem jsou nulové! (Zaplatili jste - museli jste zaplatit - bohužel předem). V České Třebové přijatá pravidla č.1 tak pomáhají státu v tom, aby "nerozhazoval" peníze potřebným za příspěvek na bydlení. Měli bychom být v rámci republiky dáváni za vzor, ministr financí by nám měl dát medaili. Na příspěvek na bydlení  mají právo všichni podle příjmů a nákladů na bydlení, jak se však ukazuje tak ne ti, kteří si nájem "předplatili" v dražbě. Můžete namítnout, že pro sociální bydlení máme jiná pravidla (pro byty zvláštního určení), kde již předplacený nájem není. Jenže do obtížné finanční situace se může dostat každý třeba hodně rychle i jako nájemník "obyčejného" městského bytu. To se máte hned stěhovat do Borku?  Příspěvek přitom může činit  slušnou částku 3000 Kč i více měsíčně, za rok jde třeba o  40 000 Kč!  Domnívám se, že výše uvedené řádky stojí za podumání. Existuje nějaká možnost na změnu  formulace zmíněných pravidel, která by tento handicap odstranila? Pokud to možné není, tak navrhuji  tato pravidla opustit. V době, kdy už není regulované nájemné je hloupost dražit předplacený nájem (který neumožňuje čerpat státní příspěvky), ale dražit přímo výši měsíčního nájmu. Bude-li o byt více zájemců, zaplatí sice větší nájem, ale nebudou zbaveni práv, která mají všichni nájemníci, budou si rovni před zákonem. To v současné době neplatí. Z tohoto pohledu jsou  naše "Pravidla rady města č. 1 o pronájmu bytů v majetku města Česká Třebová" nespravedlivá.                                           (mm)
 
50 let – půl století od historického zájezdu českotřebovských fotbalistů do Švédska 

Rok 1961 se stal největším úspěchem českotřebovské kopané. Dobrá a poctivá práce členů výboru, poctivá práce trenéra, kamarádský vztah mezi hráči, pomoc odborových složek ČSD, to vše pomohlo dovést oddíl do II. ligy. Postup vybojoval a trenérem celku II. ligy byl Jaroslav Ráb, čímž se stal nejúspěšnějším trenérem historie oddílu, spolu s vedoucím mužstva Františkem Sedláčkem. Odměnou za tento úspěch byl zájezd do Švédska. Zájezd mimořádně atraktivní, který doplnili čtyři hráči Lokomotivy Plzeň.                Zájezd se uskutečnil 28. 6. – 7. 7. 1961.
 
Odjezd byl 28. 6. 1961 mezinárodním rychlíkem Vindobona, z Prahy odj. cca v 16.00 hod, a již ve 21.30 hod nás čekala večeře v Berlíně v hotelu Budapešť za doprovodu pravé maďarské cimbálovky. Ráno 29. 6. jsme ve 04.00 hod v Sassnitz nasedli na lodní trajekt, který nás po 4,5 hodinách vysadil ve Švédském přístavu Trelleborg. Plavba po Baltu byla 112 km dlouhá.
Po snídani jsme odjeli do města Nässjö – cca 18 000 tis. obyvatel. Zde jsme druhý den sehráli přátelské utkání s výběrem kraje a vyhráli 4 : 2 (branky Novotný, Bolcek, Andrt, Čechura – Plzeň).
Další naší a konečnou zastávkou bylo hlavní město Stockholm. Byli jsme ubytováni v pěkném hotelu „Domus“ asi s 500 pokoji. Prohlídka hlavního města byla pro nás ohromným zážitkem. Zde jsme sehráli na olympijském stadionu velmi dobré utkání se silným celkem Gustavsberku, který byl posílen třemi ligovými fotbalisty. Prohráli jsme 1 : 3. Zápasu přihlížel velvyslanec ČSSR, který nás po zápase navštívil v kabině.  Ke třetímu zápasu jsme se přemístili do Bjemklinge. Zápas končil ve 21.30 hod na hřišti bez umělého osvětlení (v této roční době jsou polární noci, kdy je takřka celý den vidět). Zápas jsme vyhráli 3 : 2 po prohraném poločase 0 : 2. Dva góly dal Vlado Novotný a jeden Plzeňák Čechura. Navštívili jsme také univerzitní město Upssalu asi 80 km od Stockholmu. Zážitky sportovního zájezdu do Švédska byly velmi krásné a nezapomenutelné. Při zpáteční cestě do vlasti byla krátká zastávka v hlavním městě tehdejší NDR v Berlíně. Zájezdu se zúčastnili tito hráči a funkcionáři: J. Švec , B. Ráb, J. Vondra, Fr. Bolcek, J. Dejmek, M. Jiskra, L. Andrt , V. Novotný , J. Schenk,  M. Řehák, S. Knížek, M. Faltys Trenér: Jaroslav Ráb  Vedoucí zájezdu: pan Řehoř z LD Č. Třebová
ZPRACOVAL: Jiří Dejmek – účastník zájezdu, fotografie archiv FK Česká Třebová
 
Setkání radnice s občany se vydařilo. 

šlo o setkání v orlickoústecké Malé scéně, které umožnilo vyjasnit řadu problémů současnosti.  Na jevišti Malé scény byli všichni uvolnění funkcionáři města Ústí nad Orlicí, starosta Petr Hájek a všichni tři místostarostové, kteří odpovídali na otázky občanům. Otázek bylo dostatek a zcela naplnili půldruhé hodiny trvající besedu. mohla být i delší, ale na programu pak další "komunitní" blok. Setkání  radnice s občany se má opakovat dvakrát ročně, premiéru si pochvalovali jak zástupci radnice, tak i řada přítomných občanů.
 
Vzdělávání pro mládež a dospělé s mentálním postižením i po ukončení povinné školní docházky?

Zkuste Praktickou školu dvouletou SVÍTÁNÍ ve Vysokém Mýtě
Škola Svítání poskytuje ve své pobočce v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě vzdělávání a další služby dětem, které plní povinnou školní docházku, ale také mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří již základní vzdělávání ukončili. Pro ty je určena Praktická škola dvouletá. „Jedná se o formu navazujícího studia pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde se připravují pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života jako je praní, žehlení, vaření, ale také nakupování, vyřizování na úřadech nebo práce v dílnách. Doplňují si a rozšiřují všeobecné vzdělání, kterého dosáhli v průběhu plnění povinné školní docházky,“ uvedla Mgr. Markéta Hujerová, zástupkyně ředitelky. Škola SVÍTÁNÍ žákům nabízí také fyzioterapii, logopedii, muzikoterapii a psychorelaxaci, které jsou součástí výuky. Uchazeči neskládají přijímací zkoušky. Vše podstatné se dozvědí na stránkách www.svitani.cz nebo od Mgr. Markéty Hujerové na tel: 466 049 916 nebo mob: 733 569 422.
Češi rozpoutali v Evropské unii boj za jednotný čas

Praha – Od roku 2002 si musíme v březnu posunout hodinky o jednu hodinu dopředu, na podzim zase pak zpátky. Většina Čechů s touto změnu nesouhlasí, proto se pustili do boje za zrušení dvou časů. Aby byla změna možná, musí k ní dojít v celé Evropské unii.
„Letní čas je systémová úprava. Proto nyní připravujeme projekt, který by měl docílit jednotného času. Mnohým lidem tato změna způsobuje psychosomatické problémy, a proto tuto iniciativu tak silně podporují,“ říká senátor Petr Šilar, který se dlouhodobě touto záležitostí zabývá. Češi se tak postaví do čela boje za jednotný čas v celé Evropské unii. Podporu mají napříč členskými státy.
Evropská legislativa neumožňuje, aby byl zaveden jednotný čas pouze v České republice. „Čas musí být stejný v celé Unii. Naší snahou tedy je ve všech členských státech rozpoutat diskuzi a shromáždit jeden milion podpisů na podporu jednotného času,“ vysvětluje autor této myšlenky Tomáš Zdechovský. Občané Evropské unie budou mít možnost se vyjádřit, zda chtějí dva časy, nebo jeden. Dokumenty Evropské komise jasně říkají, že pokud se lidé vyjádří pro zrušení dvou časů, jejich názor bude akceptován.
O sjednocení času budou diskutovat odborníci na půdě českého Senátu v úterý 17. května od 10.00. Záštitu nad odborným seminářem přijal senátor Petr Šilar a europoslankyně Zuzana Roithová, která bude garantem návrhu na evropské úrovni.
 
K Čechům se přidávají i lidé ze zahraničí

Letní čas je umělá úprava změny času, která se používá pro letní měsíce. V tomto období nahrazuje čas daný příslušným časovým pásmem. Původní záměr zavedení letního času měl vést k úspoře energie. Někteří energetici však tvrdí, že tyto úspory jsou minimální. „Navíc změna na letní čas způsobuje lidem zdravotní potíže. Obrací se na nás stovky lidí z České republiky, ale i ze zahraničí s tím, že máme jejich podporu. Tato iniciativu bude určitě úspěšná,“ uzavírá senátor Šilar.
Kontakt: Ing. Petr Šilar, senátor za KDU-ČSL, tel. + 420 724 652 000

Změny v lázeňské péči nevyléčí české zdravotnictví 

Pardubice - Změny financování lázeňských pobytů navrhované vládou  mohou vést k zániku lázeňství a snížení dostupnosti následné zdravotní péče. Pardubický kraj, kde sídlí Léčebné Lázně Bohdaneč, podporuje zachování této péče v současné podobě. Snížení státního příspěvku na lázně o polovinu nepovažuje za systémový krok. Omezil by  činnost  lázeňských zařízení, znamenal by zánik pracovních míst, ale také by ohrozil lázeňské regiony.   „Systém lázeňské péče považujeme za komplexní a efektivní zejména proto, že je zde poskytována i preventivní péče, která je ve svém důsledku levnější. Obáváme se, že po navrhované změně by se staly lázně pro velkou část pacientů nedostupné,“ uvedla radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová, která lázeňství považuje za důležitou součást veřejného zdravotnictví. Podle předsedy  Asociace krajů České republiky Michala Haška  záměr snížit celkové úhrady pojišťoven o polovinu, tedy na 1,5 miliardy korun,  sice přinese jednorázovou úsporu ve státním rozpočtu, ale důsledky takového rozhodnutí vlády budou mít na státní rozpočet mnohem významnější negativní dopady, než je uvažovaná úspora. Podle odhadu odborníků může dojít ke snížení dostupnosti následné lékařské péče. S tím souvisí pokles kvality života u 15 procent obyvatel České republiky, kteří v současnosti lázeňské pobyty využívají a potřebují.
Starostové v Heřmanově Městci s optimalizací souhlasili.

 Heřmanův Městec – Další kolo projednávání záměru optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji se dnes uskutečnilo v Heřmanově Městci. Jednání se starosty obcí se tady týkalo úseku železniční trati číslo 015 mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi, na kterém kraj chce přestat objednávat vlakovou dopravu. Představitelé obcí této části regionu s tímto řešením nemají problém. „Naše dnešní schůzka navazuje na jednání, které jsme tady měli na konci února. Tehdy jsme se domluvili na některých podmínkách optimalizace a dnes vám chceme ukázat, jak jsme vaše připomínky zapracovali,“ uvedl na úvod jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý. Zástupci kraje představili starostům především autobusovou linku číslo 714, která především nahradí vlaky mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi. Tato linka bude jezdit mezi Třemošnicí a Chrudimí a spojí Prachovice s Heřmanovým Městcem. Během pracovních dní bude jezdit s osmi páry spojů, o víkendech se počítá předběžně s pěti páry autobusových spojů. Další linkou, která v této lokalitě nahradí  neobjednávanou osobní vlakovou dopravu, bude číslo 604 spojující Pardubice s Třemošnicí. Ta bude jezdit pouze v pracovní dny ve dvouhodinovém, respektive hodinovém, taktu a její vybrané spoje budou zajíždět na nádraží v Heřmanově Městci, kde zajistí návoz cestujících na vlak. Na jednání zároveň došlo ke shodě mezi Pardubickým krajem a Heřmanovým Městcem o vybudování autobusové točny u vlakového nádraží v Heřmanově Městci. Náměstek Tichý se se starostou města Alešem Jiroutkem domluvil na tom, že točnu postaví město, peníze na ní poskytne Pardubický kraj.
Starostové, jejichž obcí se optimalizace dopravy dotkne, jsou se zvoleným řešením spokojeni. „Nás se optimalizace dotkne pouze ve větší dopravní zátěži v Tylově ulici a také nutností vybudovat točnu pro autobusy. Nemáme s tím ale problém, bereme to jako vstřícné gesto vůči občanům okolních obcí. Důležité pro nás je, že autobusy nebudou jezdit Sokolskou a Jirákovou ulicí,“ uvedl starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek. „Naším cílem bylo zajistit pro naši obec dostatečné dopravní spojení a návaznost na vlaky v Heřmanově Městci, což se nám podařilo. Jestliže autobusy budou skutečně v plné výši nahrazovat dosavadní vlakovou dopravu, nemáme s optimalizací problém,“ řekla na závěr jednání starostka Prachovic Bohuslava Čepová.