Českotřebovský deník 139/2011 (18.5.)                                  
Ředitel Krajského vojenského velitelství v Pardubicích navštívil Českou Třebovou.

V pondělí dne 16. května 2011 byli místostarostkou města Ing. Jaromírou Žáčkovou přijati plukovník gšt. Ing. František Hlaváček a mjr. Ing. Vlastimil Polívka, zástupci Krajského vojenského velitelství v Pardubicích, aby seznámili vedení našeho města s rozsahem své územní a kompetenční působnosti, a také předali aktuální informace z oblasti zajišťování obrany ČR a činnosti AČR.
Pozornost byla věnována též problematice krizového řízení, možnosti, způsobu a rozsahu nasazení sil a prostředků AČR při řešení případných mimořádných událostí, které by mohly nastat na území obce s rozšířenou působností Česká Třebová.
Jednání se konalo v přátelské atmosféře a zúčastněné strany se dohodly na pokračování a rozvíjení další vzájemné spolupráce.
Základní škola a mateřská škola Rybník  informuje:

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků.   Naše Základní škola v Rybníku vám nabízí novou službu. Pokud by se vaše dítě stalo žáčkem první třídy na naší základní škole, zajistíme pro vás stejnou péči, jako u předškoláků, tzn. ráno autobusem děti přivezeme a odpoledne, pod dohledem pedagogického pracovníka, zase odvezeme zpět do České Třebové (až na sídliště Lhotka). Odpoledne  po vyučování  bude pro děti zajištěno zaměstnání ve školní družině  do doby odjezdu autobusu (rozhodne jízdní řád ČSAD). Zajištění obědů je samozřejmostí .  Základní škola nabízí dětem velmi příjemné prostředí v nepříliš početných třídách. Je tak umožněn stálý a trvalý individuální přístup kvalifikovaných pedagogů ke každému žáčkovi po celou dobu jeho docházky na tuto školu, logicky znatelně intenzívnější, než ve třídách s více než 20 žáky. Poskytujeme logopedickou péči dětem a máme mnoho zkušeností se začleňováním dětí se speciál. pedagogickými potřebami do běžného kolektivu třídy. Škola je aktivně zapojena do programu ESF, projekt EU – peníze školám, rovněž využíváme výhod projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol.“ Ve výuce používáme moderní výukové prostředky a pomůcky, mj. 2 velké interaktivní tabule, počítačovou učebnu (kde má každý žák pro sebe PC), přiměřeně vybavenou tělocvičnu a dostatečné prostory školní družiny. V spolupráci s obecním úřadem jsme vybavili třídy novými lavicemi i tabulemi, v zadní části tříd jsou k dispozici žákům vždy 2 PC pro operativní vyhledávání hesel a objektů ve vyuč. hodinách. Přestávky děti tráví většinou venku na školním hřišti nebo zahradě. V odpoledních hodinách mohou navštěvovat i řadu kroužků, sportovní , keramický (máme vlastní keramickou pec), kroužek  AJ  pro 1. a 2. třídu, podle zájmu kroužek informatiky. Za finančního přispění obce uskutečňujeme každoročně plavecký výcvik všech dětí a navštěvujeme kulturní i sportovní akce ve městě.
 V případě vašeho zájmu seznámit  se blíže s prostředím školy a pedagogy, kteří na ni působí, se můžeme kdykoliv domluvit na schůzce, při které si školu projdeme a ukážeme vám její vybavení a možnosti. Kontaktní čísla jsou uvedena níže. Není rozhodující, kde proběhl zápis, nýbrž vaše rozhodnutí, kam svého prvňáčka  1. září přivedete.
Tel. čísla : 731 412 010 , 731 211 918,  465 533 413,  604 342 743. 
web : zsrybnik.cz  e mail: zsrybnik@seznam.cz                                                                    
Za kolektiv učitelů a zaměstnanců  Základní a mateřské školy Rybník                                                               Mgr. Miloš  Beran

 

Letohradsko s optimalizací dopravy souhlasí 

Letohrad (18. 5. 2011) – Za velké účasti místních samospráv absolvovalo vedení Pardubického kraje v Letohradu už druhé jednání o optimalizaci veřejné dopravy. Záměr Pardubického kraje se této oblasti příliš nedotkne, po včerejší dohodě o optimalizaci na Králicku, nebude na Letohradsku nutné projíždění vlaků zastávkami v původně plánovaném rozsahu.
Pardubický kraj přivezl do Letohradu dobrou zprávu – ačkoliv původní koncepce optimalizace nepočítala se zastavováním vlaků v Hnátnici, osobní vlaky tady zastavovat budou a obslouží tedy jak Hnátnici, tak Dolní Dobrouč i Libchavy. Jezdit tu bude denně čtrnáct párů osobních vlaků. Zastavovat zde ale nemohou z technologických důvodů spěšné vlaky. S projížděním osobních vlaků bez zastavení se naopak počítá u zastávek Černovír a Lanšperk, kde zastavování vlaků možné nebude. Tyto místní části ale budou obslouženy autobusovou linkou Letohrad – Ústí nad Orlicí, která bude mít přímou vazbu na páteřní železniční síť. Starostové zároveň dostali informace týkající se železničních tratí Ústí nad Orlicí – Lichkov a Letohrad – Potštejn.
Na variantu, kdy by v Lanšperku vlak nezastavoval, reagoval starosta Dolní Dobrouče Pavel Šisler. „Pokud se budou v této železniční zastávce křižovat osobní vlaky, chtěl bych, aby při této příležitosti mohli lidé nastoupit a vystoupit,“ uvedl starosta. „Jestliže taková možnost v době dopravní špičky nastane, myslím, že nebude problém vyjít vám vstříc,“ reagoval na to náměstek hejtmana Jan Tichý s tím, že organizátor dopravy bude při přípravě projektu tuto situaci řešit. „Dnes tady projednáváme optimalizaci železniční dopravy a autobusové náhrady, zajímá mne, kdy bude znám kompletní jízdní řád a návaznost jednotlivých spojů obou způsobů dopravy,“ zjišťoval pro občany důležitou informaci starosta Jablonného nad Orlicí Miroslav Wágner. Jak bylo řečeno, podrobnější jízdní řády by představitelům samospráv měly být představeny na přelomu června a července.
Starostu Letohradu Petra Fialu zajímalo finanční pozadí připravované optimalizace. „Chtěl bych vědět, zda je pravdivé tvrzení, že do osobní železniční dopravy bude Pardubický kraj dávat stále stejný objem peněz, jen půjde o určité přerozdělení, kdy neobjednáte nevyužívané spoje a naopak přidáte tam, kde je železnice využívaná,“ zajímal se starosta. „Pardubický kraj objednává ročně železniční dopravu v objemu 4,776 milionu kilometrů, na to od státu dostáváme 135 milionů korun, což je zhruba třetina nákladů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Tichý. „Při optimalizaci veřejné dopravy chceme objem objednávaných kilometrů na železnici zachovat. Nebudeme ale objednávat osobní železniční dopravu na tratích, kde jezdí minimum lidí, které může pohodlně odvézt podstatně levnější autobus, naopak posílíme ji tam, kde je o to ze strany cestujících zájem.
V závěru jednání zástupci samospráv vznesli několik požadavků, mimo jiné například zajištění dobré autobusové dostupnosti pro zaměstnance společnosti SOR v Libchavách nebo na zajíždění autobusových linek k nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Výsledkem dnešní schůzky v Letohradu nakonec je souhlas starostů s celkovou koncepcí optimalizace, ke které budou moci ještě v průběhu přípravy jízdních řádů vznášet připomínky.
 
Petice byly zbytečné, na Litomyšlsku panuje shoda

Litomyšl (18. 5. 2011) – Jednání o optimalizaci veřejné dopravy na Litomyšlsku, kde už její koncept získal souhlas zástupců samospráv dotčených obcí, postoupilo o další krok dopředu. Dnes tady vedení Pardubického kraje přijelo upřesnit již domluvený postup v nahrazování neobjednávaných osobních vlaků autobusovými linkami.
Už na předcházejícím jednání se náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý domluvil se starosty obcí na snížení počtu vlakových spojů na trati číslo 018 mezi stanicí Vysoké Mýto město a Litomyšlí a nahrazení neobjednaných spojů autobusovými linkami. Starostové byli seznámeni s tím, že v pracovních dnech bude na zmíněné železniční trati jezdit ve špičce pět párů vlaků. Komfortní dopravní obsluhu regionu pak zajistí autobusová linka spojující Vysoké Mýto, Hrušovou, Cerekvici nad Loučnou, Tržek a Litomyšl a autobusová linka Vysoké Mýto – Luže, která bude zajíždět do Džbánova. Spojení obce Řídký pak vyřeší zastavování vybraných spojů páteřní linky Svitavy – Hradec Králové, která zároveň dopravně propojí i Vysoké Mýto a Litomyšl. Starostům byly dnes představeny konkrétní návrhy jízdních řádů, a to jak autobusových tak i vlakových spojů. „Zajímalo by mě víkendové spojení obcí ve večerních hodinách, zdá se mi při návrhu čtyř vlakových spojů během v sobotu a neděli nedostatečné,“ upozornil starosta Tržku Miroslav Krýda. Na jednání proto padla dohoda, že i během víkendu bude na trati jezdit pět párů vlaků, poslední z nich pojede z Litomyšle kolem půl osmé večer.
Starostu obce Řídký Václava Beneše zase zajímalo zajíždění autobusů přímo do obce. „Je to otázka bezpečnosti, vzhledem k tomu, že jinak by lidé museli chodit na zastávku na velmi frekventovanou  silnici I/35,“ uvedl starosta Beneš. „Počítá se s tím, že autobusové spoje budou zajíždět přímo do vaší obce, už proto, že z našich jednání na ministerstvu dopravy je zjevné, že ke změnám na komunikaci I/35 v brzké době nedojde. V Řídkém byl problém s pozemkem pro vybudování autobusové točny, ten se ale pravděpodobně podařilo vyřešit a teď už na tom pracuje projektant,“ řekl náměstek hejtmana Tichý.
Po úvodním zděšení mezi občany, že bude trať mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem zrušena, se naopak dosáhlo shody na kombinaci vlakových a autobusových spojů tak. Pro cestující z Vysokého Mýta i okolních obcí bude podle mého názoru dopravní obslužnost  zlepšena. Důležitá je především návaznost na jednotlivé spoje pro školáky a zaměstnance,“  uvedl starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek. „Jsem rád, že jsme si tady upřesnili podobu dopravní obsluhy a mohu říci, že jsme s výsledkem jednání spokojeni,“ řekl na závěr dnešního jednání starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Vítám to, že jsme shodu našli a ukázalo se, že všechny petice, které se tady podepisovaly, byly vlastně zbytečné,“ uzavřel jednání náměstek hejtmana Jan Tichý.

 

 Hokejbalové finále ve skupině II. NHbL bude bez Lokomotivy    

SEMIFINÁLE
3611002 1:3 3611001
90111 07.05.11 16:00 Česká Třebová - OEZ Letohrad B 2:3   (0:1,0:0,2:2)
90113 08.05.11 10:00 Česká Třebová - OEZ Letohrad B 3:7   (1:1,2:1,0:5)
90115 14.05.11 15:00 OEZ Letohrad B - Česká Třebová 1:3   (0:0,1:1,0:2)
90117 15.05.11 10:00 OEZ Letohrad B - Česká Třebová 3:2   (1:1,0:1,2:0)
KONEC SÉRIE
3605006 3:0 3609002
90112 07.05.11 11:00 NA Rangers Hronov - 1.HBC Svitavy 7:2   (4:0,3:0,0:2)
90114 08.05.11 11:00 NA Rangers Hronov - 1.HBC Svitavy 5:0   (1:0,2:0,2:0)
90116 14.05.11 14:00 1.HBC Svitavy - NA Rangers Hronov 2:5   (1:0,0:0,1:5)
KONEC SÉRIE