Českotřebovský deník 140/2011 (19.5.)                                  
Mineralogická olympiáda

Další ročník mineralogické olympiády se konal ve středu v prostorách Základní školy Habrmanova v České Třebové. V republice dnes již ojedinělé akce se zúčastnilo celkem třiatřicet mladých mineralogů z několika gymnázií i základních škol a to nejen z  našeho okresu. Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Čekala je nejříve „poznávačka“ a také test znalostí z mineralogie. Pořadatelem olympiády je Mineralogický klub a ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová. Jako pozorovatelé byli soutěži přítomni i zástupci Univerzity Pardubice „Jsme možná jediní, kdo mineralogickou olympiádu v republice pořádáme. O to víc nás těší stálý zájem mladých,“ řekl hlavní organizátor Milan Michalski pro Orlický deník.  Vítězem kategorie soutěžících nad 16 let se stala Lucie Macháčková z Gymnázia Chrudim v kategorii do 16 let byl nejlepším Lukáš Tomeš z Gymnázia Česká Třebová.
 
Přehled grantů na kulturní aktivity od Pardubického kraje pro Českou Třebovou 

Celkový přehled grantů, které byly letos poprvé rozděleny podle měst s pověřeným úřadem uvádím ve zvláštním souboru ZDE.   V přehledu jsou uvedeny i ty projekty, na které nebyly  prostředky přiděleny. Pardubický kraj nemá na rozhazování a tak je letos množství rozdělených dotací znatelně menší, opravdu velká část část žádostí nebyla vyslyšena. Jak lze vysledovat v přehledech Pardubického kraje, tak  částka určená na granty v oblasti kulturních aktivit každoročně klesá. V letošním roce rozdělila rada PK prostředky ve výši 900 tis. Kč a zastupitelstvo PK další prostředky v celkové výši  700 tis. Kč, celkem tedy 1600 tis. Kč. Loni byly rozděleny prostředky ve výši 1910 tis. Kč a předloni v roce 2009 bylo grantové řízení dvoukolové. Pro žadatele o granty bylo určeno 2068 tis. Kč, v r. 2008 to byla částka 2734 tis. Kč..  
 
Poradenství pro zahrádkáře a chataře: Separační toaleta  

Se začínající zahrádkářskou sezónou se na mě obrací řada zahrádkářů a chatařů, abych jim pomohl vyřešit problém se záchodem.  Jedním z optimálních řešení, které nemůže nikdo napadnout je separační toaleta. Bez použití chemie, nepotřebujete budovat nákladný septik a dokonce nepotřebujete ani žádnou vodu. Vše pouze v souladu s přírodou.
Podstatou separační toalety je oddělění moči a tuhých exkrementů. Moč je zachytávána trychtýřem v přední části toalety a tuhý odpad je zachytáván v zásobníku. Oddělením tuhé a tekuté složky je zabráněno vznikání  anaerobního rozkladu přemokřené směsi, česky řečeno zápachu.
S tekutou složkou můžeme naložit několika způsoby. Lze ji napojit na odpad vody. Toto řešení se však u zahrádkářů a chatařů nepředpokládá. Proto další možností je zachytávat moč do kanistru a po naředění 1:8 ji lze využít jako zálivku. Třetí možnost likvidace moči je infiltrací. Je to svedení moči do země přes pískový filtr. K tomuto způsobu likvidace moči je dobré seznámit se s místními předpisy pro danou zahrádkářskou oblast.
Tuhá složka je průběžně zasypávána hoblinami nebo speciální kompostovací směsí. Po zaplnění zásobník vyjmeme a necháme obsah 6 měsíců vyzrát. Po promíchání obsahu zásobníku se zeminou, použijeme jako hnojivo.
Nevýhodou separační toalety je, že pro správnou funkci toalety musí i muži při močení sedět. Proto doporučuji, doplnit do výbavy záchodu pro pány pisoár. Separační toaleta je Švédským patentem. V severských zemích, kde se na ekologii hodně dbá tyto systémy spolehlivě fungují. Tento typ toalety není závislý na okolní teplotě. Cenové relace separačních toalet se pohybují od 1500,- až po 20 000,-Kč.                                                                                                                                                             Jan Betlach
 
Semanín bojuje o titul  "Vesnice roku"

Do soutěže Vesnice roku 2011 se v Pardubickém kraji přihlásilo 26 obcí, což je o dvě více než v loňském roce. O prestižní titul opakovaně usiluje Voleč (PA), České Heřmanice (OU) či Budislav na Svitavsku. Benjamínkem soutěže je obec Ostrov (CR) či Pustá Kamenice (SY). Krajská komise začne navštěvovat účastníky soutěže od 19. května. Hodnotitelé budou jednotlivé obce posuzovat celkem v deseti kategoriích. „Komise bude například hodnotit péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, společenský život, ale také využívání informačních technologií,“ uvedl radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil některá z kritérií soutěže. „Jedinečný přínos soutěže Vesnice roku spatřuji v tom, že povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Obce tímto získávají prostor ukázat své úspěchy a navíc mohou získat milion korun do své pokladny, pokud uspějí v celorepublikovém kole. Naším přáním samozřejmě je, aby naši účastníci uspěli nejenom v celostátním kole, ale i třeba v evropském finále,“ dodal radní Kroutil. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Chrudim Ostrov, Úhřetice
Pardubice Dříteč, Horní Ředice, Kostěnice, Rohovládová Bělá, Rokyto, Spojil, Svinčany, Voleč
Svitavy Biskupce, Budislav, Dětřichov, Janov, Jaroměřice, Kamenec u Poličky, Koclířov, Morašice, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Slatina, Trstěnice
Ústí nad Orlicí  České Heřmanice, Lukavice, Mistrovice, Semanín
 
Zájezd ochránců přírody  

Žďárské vrchy  10 - 12,. června nebo jen na jeden den v sobotu 11. 6. s nástupem v Poličce . Více ZDE
 
Litomyšl Japonsku aneb Ganbare Nippon! Go, Go Japan!  

Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět. K akci na pomoc Japonsku se připojila nejen radnice, ale také Státní zámek Litomyšl, hotel Zlatá Hvězda nebo hotel Aplaus. Přidat se může každý. 
Litomyšl má již několik let úzké vazby na japonské město Matzumoto. Přestože oblast Matzumota katastrofou zasažena nebyla, Litomyšl nezůstává lhostejná k japonské tragédii. S myšlenkou uspořádat finanční sbírku přišla ředitelka hotelu Zlatá Hvězda Milena Šnajdrová:„Napadlo mě to znenadání. Mám jakousi fobii z vody, a když jsem viděla ty záběry, tak mi jezdil mráz po zádech. Rozhodli jsme se tedy Japonsko podpořit.“ Jako nevhodnější formu pomoci zvolili veřejnou sbírku. „Sbírka je pod křídly Česko-japonské společnosti.  Její výtěžek zřejmě půjde na konkrétní účel, o kterém vedení hotelu jedná s Kazutami Andem, nepsaným vyslancem Litomyšle v Japonsku. Pan Ando slíbil, že nám dodá vytipovaný účel. Domlouvali jsme se, že by peníze šly na vybavení nějaké učebny nebo školky, kde by pak měla být cedulka, že jej věnovala Litomyšl. Kromě veřejné sbírky však hotel přichází také se Dny japonské kuchyně. Ty se v hotelu odehrají od 3. do 5. června. Jednou z nabídek byl prvomájový koncert na zámku, pořádaný Národním památkovým ústavem a Městem Litomyšl. Do sbírky přispěje rovněž společnost Mega Promotion, respektive hotel Aplaus, který ústy ředitele Petra Klineckého přislíbil procenta z výtěžku avizované květnové akce „Malá pocta velké Edith“. „Rozhodli jsme se, že věnujeme 10 % ze zisku ve prospěch Japonska. Na akci budou navíc umístěny pokladničky pro dary hostů. Věříme, že tak budeme moci přispět více,“ prozradil Petr Klinecký. Další finanční částka by mohla vzejít z jednání Rady města Litomyšle. Stejně jako Pardubický kraj by totiž litomyšlská radnice chtěla věnovat určitý obnos na podporu Japonska. Město Litomyšl se rozhodlo při příležitosti sbírkové akce uspořádat po třech letech Dny japonské kultury v Litomyšli  Celý program organizačně zajistila agentura Di piú ve spolupráci s Česko-japonskou společností a Městem Litomyšl. Poděkování patří také studentům a profesorům z Gymnázia A. Jiráska, Střední škole zahradnické a technické i Státnímu zámku Litomyšl.