Českotřebovský deník  149/2011  (31.5.)                                

Oblastní přebor 10 a 11tiletých, Svitavy, 28.5.2011

Desetičlenné družstvo našich plavců dosáhlo velmi pěkných výsledků. Eliška Štichauerová, Aneta Köhlerová, Markéta Zachová, Bára Pražáková, Vojta, Novotný, Vojta Krňávek, Adam Vágner a  Matěj Švíř  získali celkem 26 diplomů za umístění na stupních vítězů. Děvčata obsadila mezi staršími soupeřkami  3. místa v obou štafetách, což je velkou nadějí na zisk medaile za štafetu  na mistrovství  ČR 10.- letých. Nejlepšími účastníky výpravy byly Eliška Štichauerová / 5 x  1.místo, 1x 2. místo a velmi hodnotný čas na 100 volný způsob za 1:16,7/ a Matěj Švíř / 4x 1. místo , 1x2. a 1x3. místo /. Pochvalu zaslouží za osobní výkony i Honza Horák a  Terezka Škopová /. Děkuji celému družstvu  i  rodičům za nádhernou atmosféru, kterou vytvořili svým povzbuzováním, až  večer nemluvili, ale všichni jsme si to užili!     R.Ei
 
K debatě  o zásobování teplem v České Třebové  

Uzlová kotelna ČD nyní požívá novou renesanci, doba odpojování některých budov  skončila. Od roku 2002 postupně napojuje zpět areály v CZ LOKO, vytápí dnes již více než  více než 50 % a pokračuje každý rok v rozšiřování dodávek tepla.  Objektivní informace by jistě poskytl energetik CZ Loko a.s. Na kotelnu  byly postupně napojeny  zpět drážní objekty ve správě RSM,  tedy věž 019 a naposledy objekt nocležen ( dnes DVI ). V roce 2008 jsme napojili sídliště Borek Tato dodávka tepla jde ve prospěch  společnosti TEZA a bytů na tomto sídlišti. Nyní se rozběhly práce  na zásobování bytů v oblasti Nového náměstí a na podzim budou připojeny další dvě stanice v oblasti Trávník. Tím byla prakticky využita všechna volná kapacita uzlové kotelny. Město však přišlo s požadavkem na další dodávky tepla, proto byl zpracován projekt napojení dalších objektů současně s podáním žádosti o dotaci na nový kotel včetně výroby elektrické energie.  Firma CZ Loko se rozvíjí a zakoupila pro svoje potřeby i  haly Elektrizace železnic. I zde bylo požádáno o možnost napojení na uzlovou kotelnu. Uzlová kotelna se zabývá  otázkou odstraňovat svou závislost na uhlí, snaží se vytvořit  vhodný palivový mix  s využitím produktu zpracovaného bioodpadu  (ve spolupráci s Eko Bi.  to by mělo přispět k udržení přijatelné ceny tepla. Tyto informace  všechna bytová družstva, která uvažují o odpojení od centrálního systému nemají. (re)
 
Zamyšlení nad "Bitvou u České Třebové"  

Bitva u Domažlic, u Hradce Králové nebo Bitva u Lipan. To jsou známé termíny, každý je zná z dějepisu. Nyní k nim zřejmě přibude další, konkrétně "Bitva u České Třebové. I zde se jednalo o boj dvou organizovaných šiků českých a moravských, dokonce v dresech, za asistence rozhodčích vybavených  velmi důkladně, kteří sledovali děj i z helikoptéry. Bitka nebyla "na Moravském poli", ale u známého a stále populárnějšího viaduktu u Dlouhé Třebové, v lokalitě pro boj zblízka jako stvořené.  Nešlo o žádné ohlášené či neohlášené protestní shromáždění, nešlo o rasovou nesnášenlivost, nebylo koho chránit a přesto policie našla dost sil a prostředků a také peněz od daňových poplatníků k tomu, aby zde ve velkém počtu podle mého názoru zcela zbytečně asistovala  tomu, jak si snaží vyměňovat názory dva tábory fotbalových fanoušku Baníku Ostrava (nastoupil v bílém) a Sparty Praha, samozřejmě v červeném.  O nasazení policie v tak zbytečném rozsahu někdo rozhodl, bojím se, že ne zcela uváženě.  Když musela z vážných důvodů před nedávnou dobou policie zasahovat na stadionu, aby chránila slušné lidi i majetek, trak za to účtovala pořádajícímu oddílu  velké peníze. komu je bude účtovat nyní - starosta Dlouhé Třebové policii jistě nepozval....

Víkendový kurz AJ v Čenkovicích. Kontakt: 607 762 675  

 
Tichý řešil optimalizaci se starosty v Městečku Trnávce 

Petice pomohla? V Zádolce (zastávka Semanín) má zastavovat šest párů osobních vlaků 

Městečko Trnávka (30. 5. 2011) – Další kolo jednání týkající se záměru optimalizace veřejné dopravy absolvovalo vedení Pardubického kraje a společnosti Oredo. Setkání s místními samosprávami se uskutečnilo v Městečku Trnávce. Tohoto regionu se optimalizace dotkne zejména neobjednáním vlakové osobní dopravy na trati č. 262 v úseku mezi Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi a jejím nahrazením autobusovými linkami.
V současné době na zmíněné trati jezdí pět párů osobních vlaků denně mezi Moravskou Třebovou a Chornicemi a čtyři páry vlaků mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi. Neobjednávanou železniční dopravu nahradí Pardubický kraj autobusovými linkami, s jejichž podrobným trasováním a návrhem jízdních řádů dnes byli starostové seznámeni. Drobné omezení čeká také obec Semanín, která leží na železniční trati č. 260. Tady by nově mělo zastavovat šest párů osobních vlaků, ostatní budou nahrazeny autobusovými linkami.
Starostu Městečka Trnávky zajímal způsob cestování občanů směrem na Brno. „Představili jste nám autobusovou linku, která cestující odveze k vlaku v Březové nad Svitavou, jaká tam bude návaznost na vlak do Brna?“ ptal se starosta Milan Šedaj. Zástupce Českých drah na jednání vysvětlil, že do Březové nad Svitavou bude zajíždět větší počet vlaků než dosud a doprava směrem do moravské metropole tak bude komfortnější než dnes. Starostka Semanína Marie Chalupová zase upozornila na ranní autobus jedoucí do České Třebové. „Vzhledem k tomu, že je v jízdním řádu uvedeno, že autobus končí u dopravního terminálu Jana Pernera, nebude pro děti jezdící do České Třebové na gymnázium a základní školu vyhovující,“ uvedla Chalupová. „Při nahlédnutí do jízdních řádů navrhovaných autobusových spojů musím říct, že je podle našeho názoru nevyhovující  a nedostatečná dopravní obsluha směrem na Moravskou Třebovou v časném odpoledni,“ dodal k tomu starosta Milan Šedaj. Představitelům obcí přislíbil organizátor dopravy, kterým je společnost Oredo, korekce jízdních řádů, tak aby zdejším občanům vyhovovaly. „Jsem rád, že jsme se se zástupci dotčených obcí setkali, seznámili se se   stanovisky a shodli se na řešení optimalizace v této oblasti,“ uvedl na závěr jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje odpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.

 

O optimalizaci se jednalo i v Žamberku     

Žamberk (31. 5. 2011) – Projednání záměru optimalizace veřejné dopravy Pardubického kraje na úrovni obce s rozšířenou působností se dnes dopoledne uskutečnilo v Žamberku. Po projednání konkrétních změn ve veřejné dopravě s představiteli obcí, kterých se neobjednání některých vlakových spojů a jejich nahrazení autobusovými linkami přímo dotkne, tímto způsobem Pardubický kraj o optimalizaci informuje všechny starosty obcí kraje.  Starostům byla nejprve představena společnost Oredo, která je vlastněná Pardubickým a Královéhradeckým krajem a v rámci optimalizace je pověřena organizací regionální dopravy. Zástupci Oreda podrobně vysvětlili hlavní zásady optimalizace, její cíle a změny, které se cestujících dotknou. Starostové dostali informace o obsluze celého území Pardubického kraje prostřednictvím vlakové i autobusové dopravy, změně tarifu na zónově relační tarif Iredo a byli seznámeni s jednotlivými fázemi optimalizace. „V průběhu přípravy budeme společně ve spojení a budeme s vámi projednávat jízdní řády, které budete mít možnost samozřejmě připomínkovat,“ uvedl Tomáš Jurček z Oreda.  Na některé konkrétní připomínky došlo už na dnešním jednání. „Nelíbí se mi, že naší vlakovou zastávkou by vlaky od nového jízdního řádu měly jen projíždět a určitě vzneseme požadavek na to, aby tady zastavovaly,“ řekla starostka Lukavice Ilona Severová. Podle vyjádření Oreda není v současné chvíli počítáno se zastavováním vlaků proto, že dnes jsou cestujícími na této zastávce minimálně využívány. Vyřešeno bylo i zastavování vlaků v Těchoníně, kde oproti současným osmi párům vlaků bude zastavovat párů šest. „Myslím, že o všech termínech víme, do poloviny července se máme vyjádřit k návrhům jízdních řádů vlaků, v srpnu a září k návrhům autobusových jízdních řádů,“ uzavřel jednání starosta Žamberka Jiří Dytrt.