Pěvecký sbor Bendl koncertoval v Liberci na světovém kongresu esperantistů

V neděli 8.9.2011 vystoupil Smíšený pěvecký sbor Bendl na 63. mezinárodním kongresu IFEF železničářů - esperantistů, Liberec 1, ČR. Vystoupení jsme spojili s celodenním výletem do Liberce. Po příjezdu do Liberce jsme všichni společně navštívili hrob našeho velkého kamaráda a skvělého sbormistra, který se zasloužil o obnovení našeho sboru, Petra Pálky. Letos v dubnu to bylo právě 5 let, kdy nečekaně ve velmi mladém věku zemřel. Ke hrobu nás doprovodila jeho manželka Silvie Pálková. Všichni jsme zazpívali píseň Tebe poem, ale ne všichni jme byli schopni dozpívat.
Potom jsme vyjeli lanovkou na vrchol Ještěd (někteří odvážlivci šli pěšky a někteří i zpět). Zde jsme si prohlídli zajímavá "panoramata", pojedli a vydali se zpět, a to již do BABYLONU, kde se mezinárodní kongres esperantistů koná. Po krátké zkoušce jsme pozdně poobědvali při probíhajícím zápase ČR - Rusko. Velmi nám chutnalo a to hlavně proto, že jsme během polévky dvakrát vyskočili s pokřikem gooooool, a pak už od 18 hodin začal koncert, který se rovněž vydařil. Repertoár byl velmi podobný tomu, který zazněl před týdnem v Přívratě. Největší ovace sklidila árie Rusalky v podání Evy Vaverkové. Sbor již tradičně řídil Mgr. Josef Menšík a MgA. Jiří Kadavý, za klavírního doprovodu Blanky Poukarové. Koncert byl opravdu vydařený a zpívat před publikem z celého světa  se jen tak nepovede. Těšíme se na další podobné zájezdy.
 
Program koncertu:  Kde domov můj, La espero, Exultate justi, Cantate domino, Kyrie z Lužanské mše, Eja Mater, Laudate Dominum,Chodila Maryška, Ó lásko, lásko, Tancuj, tancuj,Prší prší, Arie z Rusalky, Květiny bílé, El arreglito, Sbor židů z opery Nabucco, Proč bychom se netěšili.
 
Další koncert Bendla na sebe nenechá dlouho čekat. Bude v neděli 15. května ve Vysokém Mýtě, Bendl uvede s dalšími sbory a Litomyšlským symfonickým orchestrem Dvořákovu Lužanskou mši.