Jarka Bittl  bude mít v červnu 80                                          
Kamenná tvář a nebo klaun
Někdy jsem hóch a jindy daun
Někdy je pozdě a jindy brzy
Někdy smích škleb pak zase slzy
Ach nejraději bych byl faun….
Jeden z limeriků , které napsal Jarka Bittl o sobě k letošní výstavě, kterou na počest našeho významného rodáka  uspořádalo Městské muzeum.  Je totiž jubilantem a jubilantem červnovým. Narozeniny oslaví dvacátého doma v České Třebové, kde však  také od maturity na zdejším gymnáziu v roce 1950 celých 50 let chyběl, aby sem k nám zase „na stará kolena“ vrátil. Hodně věcí o Jarkovi Bittlovi se dovíte a pochopíte z jeho knížky „Tulák před zrcadlem“, kterou vydal v loňském roce 2010.
 
Jubilantovi jsme položili
několik záludných otázek:

Všude dobře doma nejlíp. Kde to je doma  V Pardubicích, v České Třebové a proč?
Doma jsem tam, kde je moje žena. Jde-li o Pardubice nebo Třebovou, jsem romantik a miluji přírodu. Tak co myslíte?
 
Kdybyste se dnes zase znova narodil, spíše maturoval, co byste  dělal nebo chtěl dělat v tom dnešním světě?
Znovu se narodit a do dnešního světa? Ani náhodou!
 
A co byste rozhodně nedělal, co se vám oškliví, hnusí?
Hrubost, násilí, podvody, hamounství atd. atd.
Pamatujete si na svou maturitu, byla to pro Vás těžká zkouška?   Ano. Ani ne
Na Českou Třebovou máte vzpomínky z mládí a dnešní skutečnost. Když to srovnáte -  co vnímáte jako lepší?
I když to byla neodpustitelně nemravná doba, ve které jsme žili, tak mládí bylo mládí. Co chcete srovnávat?
 
6)      Čeho si ve Třebové nejvíc považujete?
Sídliště se stávají barevnějšími, staré domy se opravují, ale to se po „listopadu“ děje ve většině měst.

 

Co se Vám u nás ve městě nelíbí?
Asi sám proti všem, terminál. Je to předimenzovaná stavba, která zbytečně zakrývá secesní půvab třebovského nádraží, načinčané betonové monstrum, které ze Třebové velkoměsto neudělá.
 
8)      Které víno máte raději bílé nebo červené? Červené.
9)     
Kdybyste si měl nyní splnit svůj životní nesplněný cíl, co by to bylo?
Abych v té době, která mi ještě zbývá, nebyl příliš na obtíž svým nejbližším.
 
 Jsou vaše dcery také výtvarně nadané a věnují se tomuto řemeslu ?
Nejmladší je profesionální fotografka a výtvarnice. Prostřední je kvalifikovaná arteterapeutka. Nejmladší z vnuků je absolvent „Hollarovy školy“ – profesionální grafik.