V Kozlově matky slavily,
senioři besedovali a všichni tančili…


Oslava Dne matek je v Kozlově již dlouhá léta vítanou příležitostí k setkání občanů celé obce. To letošní připravil osadní výbor ve spolupráci s SDH na sobotu 14. května a pozval do kozlovské hospůdky nejen maminky, ale tradičně i místní seniory ke společné besedě. Jako milý dárek maminkám a všem přítomným připravily děti ZŠ Ústecká z České Třebové pod vedením paní Dostálové pásmo písniček a vtipných básniček, které v upřímném podání dětských interpretů mnohokrát publikum upřímně rozesmály a postaraly se hned na úvod o dobrou náladu. A zatím co vzorná, výhradně pánská, obsluha podávala občerstvení připravené také pouze v režii mužů coby další dárek, hudební trio Pluskalovi z Černovíra pomalu rozjíždělo svou produkci. Taneční parket zprvu patřil hlavně kozlovské drobotině, až se mohlo zdát, že jde spíše o dětský den. S přibývající únavou capartů a nastalým večerníčkovým časem se však věkový průměr tanečníků o poznání zvýšil a dospělákům patřil parket až dlouho do noci.
Všem pořadatelům a účinkujícím patří poděkování a s doznívajícími zážitky z této krásné akce nezbývá, než se těšit na tu příští. A tou bude v Kozlově zahájení sezóny v Chaloupce Maxe Švabinského 28. 5. 2011 od 19:00 v rámci Festivalu muzejních nocí.
                                                                                                                                                                          Jaroslav Pakosta
Foto Jaroslav Pakosta