Sobota 14. května 2011. velký sál Kulturního centra byl svědkem dalšího "velkého" koncertu Komorního orchestru Jaroslava Kociana  přesně ve stylu, na který jsme si zvykli na předchozích ročnících Hudebního festivalu Antonína Bennewitze. Hlavním protagonistou koncertu byl Komorní orchestr Jaroslava Kociana rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie Hradec Králové řízený dirigentem MgA. Bohuslavem Mimrou. V první polovině koncertu vystoupily českotřebovské sopranistky Jana Ženková a Martina Houdová společně  s barytonistou Igorem Bečárem, všichni studující VŠMU v Bratislavě. Přednesli árie z oper W.A. Mozarta a Antonína Dvořáka.  Jejich výkony byly odměněny vždy velký potleskem publika. Letošní rok 2011 je výročním rokem českého skladatele Antonína Dvořáka. V rámci Dvořákova roku nastudoval KOJK Symfonii č. 9  e-moll opus 95 "Z Nového světa". Tato symfonie pak zazněla ve druhé polovině koncertu. KOJK ji přednesl v České Třebové již v  po druhé, poprvé se tak stalo ještě ve velkém sále Národního domu. Obě provedení  byly velkou hudební událostí, které  budou zaznamenány....