Druhý festivalový koncert 13.- ročníku hudebního festivalu Antonína Bennewitze se konal v Přívratu 29. dubna.  byl to tradičně koncert pěvecký, na který si bendůl pozval jako svého hosta sbor Dalibor ze Svitav, se kterým spolupracuje již řadu let.  Koncert by pěkně navštívený, byla to událost pro Přívrat i sousední Řetovou a přijela také spousta posluchačů z České Třebové.  českotřebovský smíšený sbor Bendl potvrdil svoje renomé, tedy příslušnost ke špičce mezi smíšenými sbory v Pardubickém  kraji, přednesl náročný, pestrý a zajímavý repertoár, ve kterém nechyběly ani novinky. Tou byla především část Kyrie z Dvořákovy Lužanské mše, kterou v premiéře zpíval Bendl právě dva dny před přívratským koncertem  v Litomyšli. Tradičně zazněly  tři lidové písně, z nichž tu poslední "Tancuj, tancuj" věnoval sbor svému nestorovi  panu Jaroslavu Pakostovi, k jeho krásným 85. narozeninám. Jaroslav Pakosta sice již asi 7 let na koncertech nevystupuje, ale účastní se všech dalších akcí  sboru. Na koncertu mu předal sbormistr zasloužený věcný dar. Velkou výhodou sboru Bendl je spolupráce dvou zapálených a odborně velmi zdatných sbormistrů Mgr. Josefa Menšíka a Mgr. Jiřího Kadavého, oba se také vystřídali u dirigentského pultíku.  Oba také na koncertu krátce uváděly přednesené skladby.   Josef Menšík také připomněl památku nedávno zesnulé Věry Štěpánikové - Ročkové, která  byla dlouholetou členkou sboru vybavenou navíc krásným sametovým altem. V programu koncertu nechyběly ani výňatky z oper. Vynikající výkon předvedla sopranistka Eva Vaverková v árii Rusalky ze stejnojmenné opěry Antonína Dvořáka. Vystoupení s klavírním doprovodem Jiřího Kadavého vzbudilo u posluchačů zasloužený ohlas.  Operu Rusalka si Bendl připomněl ještě sborem "Květiny bílé po cestě", další  španělsky zpívanou píseń El arreglito a pak jsme se již jen těšili na přídavek - sbor židovských otroků z Verdiho opery Nabucco.  Vynikající klavírní doprovod sboru zajistila jako vždy Blanka Poukarová.

V druhé polovině  koncertu nastoupil sbor Dalibor Svitavy v červeném řízený sbormistryní Miroslavou Ducháčkovou s klavírním doprovodem Marcely Černé. Také Dalibor potvrdil svoje přednosti a svou předchozí pověst. Sbor si svoje vysoké hodnocení ověřuje každý druhý rok na Mezinárodním festivalu amatérských pěveckých sborů, pořádaným doma ve Svitavách.  Za přínos pro sborový zpěv ve Svitavách získala právě před rokem sbormistryně výroční cenu svitavského klubu Laurus a tím se stala laureátkou a svitavskou osobností roku. Také v jeho programu byly skladby, které nadchly posluchače, např. zajímavé komponované lidové písně, nebo závěrečný spirituál.  Na závěr koncertu pak zazněly ještě dvě společné písně: Mozartovo Ave verum  a pak sbor proč bychom se netěšili se Smetanovy Prodané nevěsty.  Koncert  opět potvrdil vysokou úroveň přívratských pěveckých vystoupení konaných v rámci Hudebního festivalu Antonína Bennewitze. výkon pěveckých sborů se snoubil s tradiční pohostinností přívratských pořadatelů. Koncert uvedl již nový starosta Ing. Stránský a přítomen byl i  dlouholetý předchozí starosta Miroslav veselý, který stál u založení festiovalu a nebýt jeho vstřícného přístupu, tak by tato  tradice nevznikla. Miroslav veselý byl také iniciátorem postavení nového památníku Antonínu Bennewitzovi, nejslavnějšímu rodákovi obce Přívrat.  (mm)

Fotografie z průběhu koncertu