V minulých dnech jsme mohli při nástupu jara obdivovat na náměstí Jana Pernera nejen rostoucí jarní houby - smrže, ale také speciálně ozdobeného patrona tohoto náměstí.  Jinde  vztyčují ozdobenou májku, u nás stačí vyzdobit patrona našeho nového náměstí. Výzdoba již ale trochu "opršela." Jaro ukazuje náš vstupní  prostor do města opravdu v dobré jarní kondici. Nejsou zde jako jinde všudypřítomné  parkující automobily, ale  upravený  reprezentační  prostor. Slouží nám všem. Byla zde již také doplněna turistická mapa, kterou najdeme na trase Padevět - nádraží. Vytkl bych jí jen jedinou věc:  Je to  mapa pro Vysokomýtsko, Svitavsko a Orlickoústecko, ale Českotřebovsko, pro které měla být mapa určena, chybí? Nebo neexistuje? Máme přece svoje správní území, takže existuje, také turisté vydali zápisník "Českotřebovsko", na mapě však z nějakých důvodů není (stejně jako Litomyšlsko). Takovou mapu bychom zde ale mít neměli. Dopravní terminál doplňuje také taková zajímavá maličkost - kóje pro jízdní kola. Chybí již jen velké hodiny, ale už se na nich pracuje. Budou velké, modré, umístěné na prosklené výtahové šachtě ze tří stran. Aby nebyly tak drahé, tak byl původní záměr zaměněn, budou mít "normální" hodinové ručičky.  Doplní zdejší terminál, ale měly tam být vlastně již od začátku, nějak se na ně zapomnělo... (mm)