Vlastimil Mehl - devadesát let od narození
 
V měsíci červnu letošního roku jsme si připomněli nedožité devadesáté narozeniny českotřebovského patriota, betlemáře a vyznavače trampingu pana Vlastimila Mehla. Narodil se dne 18. 6. 1921 v domě čp. 13 na Starém náměstí ve známé sklenářské rodině Mehlově. Od mládí pomáhal otci v drobném hospodářství a jek velela rodinná tradice, osm roků cvičil v místním Sokole, kde po tři generace jeho předkové zastávali funkci místostarosty jednoty. V patnácti letech nastoupil do učení k zámečníku Josefu Rosenbergerovi na Trávníku. Po likvidaci firmy přešel do učení k Josefu Štarmanovi ve Slovanské ulici.
V roce 1946 po návratu z vojenské služby nastoupil zaměstnání ve zdejším lokomotivním depu, kde setrval až do odchodu do důchodu v roce 1981. A právě zde se seznámil s Květoslavem Tomšem a spolu založili trampskou osadu Bílý obláček. V roce 1958 s Josefem Tesařem utvořili hudební skupinu Tramp-trio, jejíž byl pan Vlastimil Mehl posledním žijícím členem.
Již jako malý chlapec spolu s otcem Felixem, ve Třebové známým malířem betlémových figurek, se před vánočními svátky účastnil stavby rodinného betlému. Tradici později převzal sám a každoročně o Vánocích svůj betlém ochotně představil mnoha generacím zdejších občanů. V posledních letech do stavby betlému zasvětil i svoji dceru Jitku s vnoučaty. Znal se i se všemi dalšími třebovskými majiteli betlémů a nescházel na žádné z místních betlemářských výstav. V roce 1950 se pan Vlastimil Mehl oženil a po celý život se vzorně staral o svoji rodinu.
V posledních letech jsme jej mohli potkávat v ulicích města na pravidelných vycházkách, častokrát v družném rozhovoru s mnoha přáteli a známými. Své blízké pan Vlastimil Mehl opustil  dne 14. května 2003.
 
                                                                                                                                                                            Martin Šebela