Oldřich Stránský - jubilant měsíce června                            
Své profesní období jste prožil v Perle/Primoně, nedávno byly budovy srovnány se zemí. Jak vnímáte1 konec textilu ve Třebové?
Konec Primony jsem prožil s určitou nostalgií pracoval jsem zde celý svůj aktivní život od školy až do odchodu do důchodu. Bohužel, konec textilu ve Třebové se netýká jen Primony. Textilní výroba až na výjimky skončila v celé republice, potíže mají i renomované firmy v Itálii, Německu nebo ve Španělsku. Tlak asijských zemí na evropský textil je velký, především v oblasti oděvního sektoru. Některé asijské firmy již umí vyrobit kvalitní textil na dokonalé úrovni. Jsou zde postaveny nové moderní továrny s vynikající technikou a technologií. K tomu navíc ještě s levnou pracovní silou.  Primona v posledních letech technicky i technologicky zastarala a tak velké konkurenční tlaky by již "neustála". Nepomohla by již ani obrovská investice do modernizace továrny. Využití budov, které byly zbourány,by bylo  problematické. Škoda je železobetonové budovy u silnice. Po adaptaci mohla být využita k různým účelům. Po vybourání dřevěných příček na každém poschodí zde mohly vzniknout velké prostorné sály s různým využitím. Mám na mysli na příklad - fit - centrum, bowlingový sál, přednáškový sál, vytvoření dětského světa s možností rázných her a aktivit  (nové je v současné době v Brně)  případně velký depozit muzea. Otázka zní - kde najít vhodného investora.
 
Pomáhal jisté zachraňovat zbytky archivu vzorků. Jak vlastně zdejší mimořádný archiv skončil a co se podařilo zachránit?
Z archivu firmy H.P.S. a Primony se podařilo zachránit jen torzo vzorků.V době stěhování Primony do Letohradu jsem již nepracoval a tudíž jsem neměl žádnou možnost zasáhnout při jeho likvidaci. Archiv knih byl světovým unikátem (alespoň, dle vyjádření zahraničních zákazníků Primony). Obsahoval 360 obrovských knih o rozměru cca 80 x 60 cm. Do knih byly zalepovány všechny vyrobené vzorky firmou H.P.S., dále Textilní Tvorby Praha, Perly, Primony, exklusivní vzorky dle přání zákazníků a světový archiv módních, prognóz od roku 1986.Do továrny v České Třebové byl na začátku války převezen z Vídně. Paradoxem je, že byl v době války ukryt v továrně a zachráněn před německými okupanty, ale před novodobými "zlatokopy" se jej zachránit nepodařilo.
Knihy byly při stěhování Primony odvezeny do Letohradu a kompletně prodány italské firmě Cottonificia Albini. Podařilo se zachránit pouze jednu knihu,která byla předána do Městského muzea. Následně již ze z poloviny zbourané budovy u silnice díky panu Šebelovi a ředitelce muzea paní Voleské jsme společně zachraňovali v alespoň malý zbytek archivních vzorků. Vše ostatní co zbývala je vyvezeno nenávratně někam na vyvážku.
 
Sport máte v krvi i ve své rodině, sledujete sportovní dění ve městě. Mají to dnešní sportovci těžší nebo lehčí než jste to měli ve svých letech vy?
V některých odvětvích sportu je v současnosti mnoho peněz které čistotu sportu kazí. Kopaná, lední hokej, košíková, tenis a další atraktivní sporty to jsou dnes divadla za velké peníze, ale také lukrativní zaměstnání. Samozřejmě, příprava na vrchol stojí mnoho úsilí, často mnoho peněz zvláště u odvětví, které potřebuje nákladná technické vybavení  (viz třeba lyžování - trénink v horách, tenis - drahé trenéry, krasobruslení atd.)  Dnešní vrcholový sport, pokud se umí, je dobrý byznys, kterému se ještě říká sport. Je tomu tak již i v lehké atletice. V době mého závodění jsme byli čistí amatéři. Určitou odměnou byly cesty do zahraničí.Na příklad, po skončení aktivního závodění jsem byl trenérem reprezentantů chodců bez nároků na odměnu. Je ale třeba poznamenat, že v době totality byl sport také politickou prestiží mezi státy socialistického, tábora a mezi státy tak zvaně "kapitalistickými". (což přetrvává v dnešním Rusku). Z toho důvodu byl sport výrazně podporován státem. Bylo více tréninkových středisek mládeže, učilišť se zaměřením na sport, financování sportu nebylo soustředěno do jednotlivých svazů jako nyní, representanti, kteří nebyli soustředěni do armádního střediska, byli zařazeni do oblastních vrcholových středisek. V současné době je znáno, že náš stát nepatří právě mezi země, které bohatě dotují sport a podporují růst nových sportovních nadějí. Není třeba rozvádět, co se děje kolem SAZKY z které má být u nás sport dotován.
Takže - v mnoha případech to dnešní sportovci mají těžší než jsme měli my.
 
Když byste dnes znovu začínal, který sport byste si vybral  (a který určitě nevybral)?
Kdybych dnes znovu začal sportovat, určitě bych si vybral lehkou atletiku pro její čistotu v soupeření a opět bych rád běhal, protože jako běžec jsem začínal. Zvláště běh v přírodě, pocit volnosti, překonáváni sebe sama - to člověka naplňuje. K závodní chůzi jsem se dostal náhodou, před chůzí jsem běhal střední a dlouhé tratě. Cesta do reprezentace mě stála mnoho úsilí a času. V zimě jsem miloval běh na lyžích a také jsem řadu let v této disciplině závodil. Určitě bych si nikdy nevybral box neboť "umlátit" soupeře abych mohl zvednout ruce nad hlavu opojen vítězstvím - to nikdy.
 
Co nejvíce závidíte dnešní mladé sportující generaci?
Dnešní Mladé sportující generaci nic nezávidím. Bohužel jsme sportovali v jiné době, ve skromnějších, podmínkách, zvláště pokud jde o technické vybavení. Vývoj se nedá zastavit, narodili jsme se bohužel o něco "dříve".Jedině u mé discipliny - závodní chůze se moc nezměnilo. Silnice a kilometry jsou stejné, dráhy jsou tartanové, tretry kvalitnější, ale cesta k úspěchu je stále zdlouhavá, stále bolí, stále vyžaduje mnoho úsilí, vytrvalosti a sebezapření. Cesta k úspěchu přes anabolika a jiné podpůrné prostředky je velkým podvodem a jistě nikoho nemůže vnitřně těšit.                                                                                                                      Oldřich Stránský