S optimalizací dopravy na Českotřebovsku starostové souhlasí

Česká Třebová – Zástupci samospráv obcí z Českotřebovska dnes jednali s vedením Pardubického kraje o optimalizaci dopravy. Ta se v tomto regionu dotkne železniční trati číslo 010 mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou a trati číslo 260 mezi Českou Třebovou a Svitavami. Cílem jednání bylo shodnout se na koncepci optimalizace a umožnit tak přípravu detailního řešení dopravní obslužnosti této části kraje. Na tom se zástupci obcí a kraje dohodli s tím, že budoucí jízdní řády budou ještě předmětem jednání a připomínkování.
Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý hned na počátku jednání vysvětlil důvody optimalizace dopravy v kraji. Ty jsou zejména ekonomické a spočívají v rozdílu mezi výší prokazatelné ztráty, kterou kraj jednotlivým dopravcům v rámci závazku veřejné dopravy hradí. „V současné době je průměrná prokazatelná ztráta osobní železniční dopravy v Pardubickém kraji na úrovni zhruba devadesáti korun na kilometr, zatímco u autobusové dopravy je to necelých dvacet korun,“ řekl Tichý. „Vzhledem ke své  finanční situaci většina krajů omezuje osobní veřejnou dopravu, Pardubický kraj je jediný, který objem této dopravy zvyšuje.“ Docílí toho tím, že vlaky bude objednávat pouze na páteřních tratích, trasy, které jsou cestujícími využívány málo, budou obslouženy výrazně levnější autobusovou dopravou. To zároveň kraji umožní objednávat větší množství spojů.
Hlavním problémem, který se zamýšlenou optimalizací starostové měli na úvodním jednání letos v únoru, byl návrh, aby vlaky nezastavovaly v Dlouhé Třebové. Kraj to akceptoval a na dnešní setkání přivezl informaci o tom, že zhruba 75 procent osobních vlaků nakonec v Dlouhé Třebové zastavovat bude. Kromě toho bude dopravní obslužnost obce zajištěna autobusy. Ty budou jezdit po trase Česká Třebová – Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí každou hodinu. „Děkuji za vstřícnost, jsem rád, že se podařilo najít model, při kterém u nás vlaky zastavovat budou,“ řekl starosta Dlouhé Třebové Jaroslav Kašpar. Ten také uvedl, že proti původnímu záměru vznikla v jeho obci petice, kterou podepsala více než polovina zdejších obyvatel.
Optimalizace řeší i dopravní obsloužení území podél trati číslo 260 v úseku mezi Českou Třebovou a Svitavami. Města v této lokalitě budou nadále spojena vlaky, menší obce, ve kterých vlak zastavovat nebude, získají autobusové spojení. To se týká například obcí Semanín a Opatovec. Autobusové linky také nahradí částečné omezení osobní vlakové dopravy na této trati. (www.pardubickykraj.cz)

 • Nové trasy autobusových spojů:
 • Po kolejích budeme ve Svitavách  a v Březové o několik minut dříve, do jiných obcí musíme autobusem                         

  Na mapě je schematicky uvedeno nové trasování  autobusových linek  Česká Třebová Semanín - Zádulka - Třebovice Damníkov - Luková Žichlínek - Lanškroun a druhé linky Česká Třebová - Rybník - Třebovice -  Opatov  - Opatovec - Svitavy, které by měly nahradit dosavadní zastávky vlaků na trati 260 Česká Třebová - Svitavy. Pro jejich akceptování bude třeba znát návrh jízdních řádů a jízdní doby do jednotlivých obcí. Na další mapě (dole) jsou žlutě vyznačeny i předpokládané zastávky autobusů (hlavně na lince ČT - Svitavy), červeně jsou vyznačeny zrušené vlakové zastávky, zde nemají vlaky zastavovat.  Na 18 km dlouhé trase vlaků  po trati 260 Česká Třebová - Svitavy tak nebude  žádná zastávka!

  Pro trasu  do Svitav byly při jednáních ve Svitavách první návrhy jízdních řádů zveřejněny.

   Počítaly s hodinovým až dvouhodinovým taktem spojů, jízdní doba se z návrhu nepozná, ale na trase Česká Třebová Svitavy to bude asi jedna  hodina. Příklad odjezdů spojů pro zastávku  Semanín a Svitavy-Lačnov, srovnání vlaky (současný stav) a autobusy (budoucí stav podle návrhu firmy OREDO):

  Do Lanškrouna autobusem přes Zádulku 

  O autobusové lince ČT - Lanškroun  (přes Semanín a Zádulku) zatím mnoho dat není k dispozici, dojde ale ke zbytečnému prodloužení trasy, jízdní doby, zvýšení exhalací, hluku. Jediný klad vidím v zavedení dalších spojů  na úseku ČT - Semanín. Trasa na Zádulku je zbytečná, lze ji (zadarmo) nahradit zastavováním vlakových spojů. V zimě dosud nebyla tato trasa udržována, nyní bude zimní posyp nutný, pojede tudy autobus. Možná by byl zajímavý průzkum obyvatel v lokalitě, aby se vědělo, jak budou chtít tudy vedenou linku využívat. Zatímco rušení vlaků se opírá o krátkodobý průzkum, který řada lidí rozporuje,  tak vedení nové linky zatím nikdy nebylo potřeba a nyní najednou z ničeho nic, v době, kdy je nafta nejdražší v historii, tudy v rámci "úspor" pojede autobusová linka, která zbytečně prodlouží cestu do Lanškrouna  o 7 kilometrů. Na výši jízdného by se to snad projevit nemělo, má platit pásmový tarif, obdobný pro vlak či autobus. Připadá mě to ale zbytečně složité, zažene to cestující do aut. Všichni Třebováci vědí, že nejkratší trasa na Lanškroun vede přes Skuhrov, tudy do Lanškrouna jede minimum přímých spojů. 
  Na železnici mají být ale zavedeny rychlé přímé vlaky do Lanškrouna bez přesedání v Rudolticích, podobně tak budou jezdit přímé spoje do Moravské Třebové. To by měl být klad nové úpravy. Pro cestující z Parníka a dalších částí odlehlých od nádraží bude řešením MHD v České Třebové fungující ovšem po celý týden, také o víkendech.  Město roztažené hlavně do délky si funkční celotýdenní systém MHD se stálým taktem dopravy zaslouží. V současné době probíhá přípravná fáze, vedení města jedná se společností  OREDO o tom, aby  byl i tento spoj zaveden jako dotovaná linka veřejné dopravy, protože pro plné využití integrovaného systému bude potřeba. Předpokladem  účinného a úsporného systému veřejné autobusové dopravy by mělo ovšem být i zavedení malých autobusů. 
   
  K vynechávání zastávek

  Hlavní snahou by měla být obsazenost vlakových souprav. Tím, že osobní vlak pojede a na zastávce. Kde dosud stával  nezastaví, se rozhodně obsazenost  spoje nezvětší. Proto všechny úvahy vedené tímto směrem  jsou naprosto k ničemu. Lidem v obci, kde dosud vlak stál se bere potenciální možnost  nastoupit a odjet třeba do cílové stanice přímo bez přesedání. Je zajímavé, že v ostatních krajích na tento "vynález" nepřišli, ale společnost OREDO  tuto možnost přímo nadužívá. Rozumím zbytečnosti zastávek v chatové osadě Bezpráví, ale nikoliv vynechávání  zastávek na trase vlaků po Březovou nad Svitavou, aby pak dále vlak na všech zastávkách zastavoval (podobně na trati Svitavy - Polička). Jaké zde mohou být provozní důvody, kdy je trať nevyužitá a zastávky jsou vybudované a často dokonce nedávno rekonstruované? Podobně mají vlaky zastavovat na trati 010 všude na zastávkách za Chocní.  Jsem přesvědčen, že se tento systém neosvědčí a bude se brzo po zavedení měnit, kraj vynakládá spoustu energie  na něco, co se mohlo udělat ve více etapách.  (mm)