Optimalizace dopravy na Skutečsku má zelenou                 

Skuteč (2. 5. 2011) – Představitelé Pardubického kraje dnes na radnici ve Skutči jednali o optimalizaci veřejné dopravy. Zdejšího regionu se záměr kraje dotkne neobjednáním vlakových spojů na trati číslo 261 mezi Žďárcem u Skutče a Pustou Kamenicí. Na trati zůstanou pouze víkendové rekreační vlaky. Vlaky jezdící v pracovní dny tady budou nahrazeny autobusovými linkami. Na tom se zástupci kraje s představiteli samospráv dotčených obcí shodli. Hlavním důvodem optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji je finanční náročnost dotování sporadicky využívaných vlakových spojů. Mezi Žďárcem u Skutče a Pustou Kamenicí dnes jezdí v pracovní dny dvacet vlakových spojů, o víkendu šestnáct. Za tyto spoje kraj ročně zaplatí dopravci prokazatelnou ztrátu přesahující jedenáct milionů korun. Za autobusovou dopravu, která by vlakové spojení zcela nahradila, by přitom kraj zaplatil pouze pět milionů korun roční prokazatelné ztráty. Vlaky proto na tomto vlakovém úseku nahradí tři autobusové linky. První z nich je linka Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice, která bude jezdit v rozsahu osmi až deseti párů spojů v pracovní dny a šesti párů spojů o víkendu. Druhou linkou je spojení mezi Skutčí, Prosečí a Borovou, která v pracovní dny bude jezdit se sedmi páry spojů. Třetí autobusou linkou je spojení Borové, Krouny a Hlinska, která bude jezdit v pracovní dny se šesti páry spojů, z nichž některé budou zajíždět do Pusté Kamenice. Firma Oredo, která pro Pardubický kraj veřejnou osobní dopravu organizuje, seznámila zástupce místních samospráv s rámcovým návrhem jizdních řádů. „Návrh autobusových jízdních řádů a návaznosti spojů na vlaky tak, jak tady byl představen, vypadá dobře, potřebujeme ale určitý čas na jeho připomínkování a případné úpravy,“ vyjádřil názor svůj i svých kolegů místostarosta Skutče Pavel Bezděk. S tím se podle vyjádření Oreda počítá, čas bude nejenom na připomínkování, ale i například na návrhy nových spojů. Zároveň se přítomní shodli na dalším jednání, které se bude týkat úprav vedení vlaků v době školních prázdnin. Jednou z připomínek, která padla už na dnešním jednání, byla absence vlakové obsluhy zastávky Čachnov. Ta ale není možná, protože by došlo k narušení vlakových přípojů ve Svitavách.  „Jsem velmi rád, že jsme si dnes ve Skutči odsouhlasili koncepci optimalizace veřejné dopravy, což nám otevřelo prostor pro další práci na tomto projektu,“ řekl na závěr jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investice Jan Tichý. „Rád bych v této souvislosti připomněl, že Pardubický kraj je jediným regionem v zemi, který na rozdíl od ostatních množství veřejné dopravy nezmenšuje, naopak zvyšuje rozsah této dopravy.“