O OPTIMALIZACI DOPRAVY S PORADCEM HEJMANA MARTINEM NETOLICKÝM 

Ve čtvrtek 5. května se v České Třebové konalo setkání zástupců okolních obcí s náměstkem hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Janem Tichým a zástupci společnosti OREDO, která pro Pardubický kraj připravuje optimalizaci dopravy. Proč jste se této schůzky jako poradce hejtmana zúčastnil?

 

Organizaci regionální dopravy považuji za mimořádně důležitou záležitost pro náš region. Je třeba výrazně posílit přestupní funkci nového dopravního terminálu přivedením většího množství osobní autobusové dopravy. Zároveň je třeba zajistit návaznost těchto spojů na páteřní vlakovou dopravu. Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech vystupňovaly emoce a na veřejnosti byl diskutován zcela neaktuální návrh společnosti OREDO, bylo třeba jednání věnovat zvýšenou pozornost. Proto jsem se jako zastupitel kraje a poradce hejtmana dohodl s náměstkem Tichým a jednání se zúčastnil.

 

Je pravda, že vámi zmíněný materiál vzbudil negativní reakce.

 

Jen na vysvětlení. Tento podklad vznikl ve společnosti OREDO v lednu tohoto roku jako vstupní návrh pro jednání se samosprávami, který byl zpracován ve snaze zajistit obslužnost jednotlivých částí kraje za minimalizace nákladů. Zdaleka se ovšem nejednalo o definitivní variantu. Následně proběhla řada setkání s dotčenými obcemi, kde starostové vznesly připomínky. Obdobně se mohli k návrhu vyjádřit členové zastupitelstva Pardubického kraje, členové dopravního výboru, a další. Na základě připomínek dochází k aktualizaci a doplnění materiálu. Od počátku se předpokládalo, že materiál dozná značných změn, proto nebyl v původní podobě zveřejněn. Nepovažuji proto za šťastné, když se dnes debatuje o věcech, které nejsou na pořadu dne. Definitivní podoba optimalizace bude podle náměstka hejtmana Jan Tichého zveřejněna do šesti týdnů.

 

Co si představit pod pojmem optimalizace? Jedná se skutečně o omezení vlakové dopravy  ve vybraných zastávkách?
 
V naší zemi se vžilo, že pokud dochází k optimalizaci, potom jde ve skutečnosti o rušení. V žádném případě tomu tak není u organizace dopravy. Naopak dojde k navýšení dopravního výkonu celkově o deset procent, přičemž objednaný rozsah vlakové dopravy v Pardubickém kraji má zůstat nezměněný. Páteří celého systému má být železnice s návazností na autobusy v dopravních centrech. Výrazně mají být posíleny autobusové spoje z Litomyšle na Českou Třebovou kvůli využitelnosti Dopravního terminálu Jana Pernera s možností přestupu na vlaky vyšší kvality (Ex, EC, IC). Zároveň mají být na některé tratě nasazeny nové moderní motorové jednotky (v naší oblasti na spojích Česká Třebová – Moravská Třebová, Česká Třebová – Lanškroun) za podpory z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu. Obdobně bude novinkou tzv. zónově-relační tarif, který zajistí při cestování z místa A do místa B zcela stejnou cenu bez ohledu na to, jaký druh dopravy cestující využije. V praxi to bude znamenat, že příkladně při cestě ze Svitav do České Třebové nebude rozdílu v ceně při cestování vlakem či autobusem, i když vzdálenost po železnici nebo po silnici je odlišná.
 
Jak to bude s průjezdy vlaků ve vybraných železničních stanicích a zastávkách?
 
Aktualizovaný materiál sice přináší řadu novinek, avšak s průjezdy to nebude tak žhavé. Osobně jsem několikrát s panem Tichým o průjezdech hovořil a shodli jsme se, že tam, kde to technologicky bude možné, bude snaha zachovat zastavování vlaků. V Dlouhé Třebové má proto zastavovat 10 párů vlaků každý den v exponovaných časech s doplněním novými autobusovými spoji, na trati 260 v úseku Česká Třebová – Svitavy má zastavovat 6 párů motorových vlaků ve všech zastávkách s tím, že má být zřízena nová autobusová zastávka Semanín – V Zádolkách se sedmi dalšími spoji, které budou vlak doplňovat. Doprava v ostatních kategoriích má být zachována beze změny. Na trati Česká Třebová – Lanškroun by měly vlaky vyjíždět v hodinových intervalech. Spoje na Moravskou Třebovou potom v hodinových až dvouhodinových intervalech.
 
Jaký jste měl z jednání pocit?
 
Jednání bylo velmi otevřené. Myslím, že splnilo svůj účel a podařilo se najít společné řešení při organizaci dopravy v našem městě a okolí. Definitivní dohodnutá podoba bude zveřejněna za šest týdnů. Všichni pánové včetně zástupců Českých drah mě ubezpečili, že optimalizace nebude mít vliv na zaměstnanost v železničním uzlu, což považuji také za důležité sdělení.

 

Děkuji za odpovědi (mm)