Z jednání rady města ze dne 23.5. 2011                                 
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace „K Čáslavským“ Skuhrov, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice - Orlov, Vračovice 41, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ 275 00 403, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 226.850,40 Kč včetně DPH.  
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 499
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice v rámci projektu EU peníze školám“ v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 500
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka interaktivních tabulí pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice v rámci projektu EU peníze školám“ v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švecl
č. 501
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka PC techniky pro Základní školu  Česká Třebová, Habrmanova ulice v rámci projektu EU peníze školám“ v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 502
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka interaktivních
tabulí pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice v rámci projektu EU peníze školám“ v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 503
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a Zprávy o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.5.2011 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem SULKO s.r.o., Československé armády 28, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ 479 76 969, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 218.903,41 Kč včetně DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 504
Rada města schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 505
Rada města schvaluje přijetí věcného daru Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, se sídlem Sadová 1385, IČ 72085363,  od družstva ČOKO KLASIK Česká Třebová, se sídlem náměstí 17. listopadu 2061,  IČ 25278193,  dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 506
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/11/40664 o poskytnutí neinvestičního grantu, mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu.
Prostředky ve výši Kč 20.000,-- jsou určeny Základní škole Česká  Třebová, Habrmanova ulice na realizaci projektu „Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu. Mineralogie, zoologie a botanika“.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 507
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí, maximálně 28 dětí na třídu Mateřské školy Česká Třebová, Vinohrady, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 508
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 1.000,-- paní Šárce Prossové, IČ 73651940, místo podnikání Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, na sportovní akci, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 509
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 11.000,-- Tenisovému klubu Česká Třebová, IČ 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému panem Jaroslavem Rybkou, předsedou klubu, výhradně na sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 510
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 23.000,-- Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ 15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou, na sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 511
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 2.500,-- SDH Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná, 560 02 Česká Třebová, zastoupenému Ing. Milanem Dvořákem, na sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 512
Rada města neschvaluje poskytnutí finanční dotace SK Třebovice, se sídlem Třebovice 200, 561 24 Třebovice, IČ 26640848, zastoupenému panem Lukášem Jandou, předsedou klubu, na sportovní akci, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 513
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního jeviště  panu L. V. na kulturní program Týdne sportu 2011, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 514
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudební skupiny České Srdce dne 20.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 515
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 2/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení Jakuba Smolíka dne 21.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 516
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudební skupiny ULTRABLUE a Rudy z Ostravy dne 22.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 517
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 4/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudební skupiny KEKS dne 22.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 518
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudebních skupin EUROPE Revival a NIRVANA Revival dne 23.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 519
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 6/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudebních skupin LUCIE Revival a KISS Revival dne 23.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 520
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 7/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudebních skupin MANDRAGE a DJ KOFOLA dne 24.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 521
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 8/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudebních skupin REACH a JEDNA KU JEDNÝ dne 24.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 522
Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 9/2011 s paní Miroslavou Kosovou, Jeronýmova 575, 460 07 Liberec, IČ 49080725 o zajištění vystoupení hudební skupiny TURBO dne 24.6.2011 v rámci Týdne sportu 2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 523
Rada města  schvaluje na základě čl. III. bodu 1.3  Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 58  o velikosti 1+1  v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové na dobu určitou, 1 rok,  s účinností od 01.06.2011,  za měsíční nájemné 48,-Kč/m2.  Současně rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu č. 60 v témže domě ke dni 31.05.2011.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 524
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje zprávu o činnosti obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2010.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
č. 525
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o realizovaných investicích a opravách nad 50.000,- Kč a leasingu obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová v roce 2010.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
č. 526
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o hospodaření obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2010.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
č. 527
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje aktualizovaný plán investic a oprav obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová na rok 2011.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
č. 528
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti během svého funkčního období.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
č. 529
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje účetní závěrku za rok 2010 s tím, že vzniklý zisk ve výši 1.994.647,87 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: částka ve výši 99.732,- Kč (5% ze zisku) tvoří příděl do rezervního fondu společnosti a částka ve výši 1.894.915,87 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
č. 530
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, uděluje výkonnému řediteli této společnosti panu Ing. Miloslavu Cinkovi za práci v I.  pololetí roku 2011 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník
č. 531
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, ukládá jednateli společnosti udělit členům dozorčí rady této společnosti Ing. Janu Homoláčovi, Ing. Janu Morávkovi a Ing. Rudolfu Sýkorovi za práci v roce 2011 odměnu ve výši dle předloženého návrhu pro každého z nich.
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník
č. 532
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti  TEZA, s.r.o.  Česká Třebová, bere  na vědomí předložené zhodnocení realizace plánu oprav nad 100.000,- Kč, investic   a    leasingu    obchodní     společnosti    TEZA, s.r.o.   Česká  Třebová   za  období 11 – 12 / 2010.
                                                                                              Zodpovídá: p. Doleček
č. 533
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti  TEZA, s.r.o.  Česká Třebová, schvaluje účetní závěrku  obchodní   společnosti   TEZA,  s.r.o. Česká Třebová sestavenou k 31.12.2010   s    výsledkem    hospodaření před zdaněním  + 1.002.059,65 Kč  a    rozdělení     čistého zisku dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Doleček
č. 534
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti  TEZA, s.r.o.  Česká Třebová,  schvaluje  předložený   aktualizovaný plán  oprav  nad  100.000,- Kč, investic a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká Třebová na rok 2011.
                                                                                              Zodpovídá: p. Doleček
č. 535
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká Třebová, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v 1. pololetí t.r.
                                                                                              Zodpovídá: p. Doleček
č. 536
Rada města, při výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká
Třebová, uděluje výkonnému řediteli této společnosti panu Gustavu Dolečkovi za práci v I. pololetí roku 2011 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník
č. 537
Rada města, v výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká Třebová, F.V.Krejčího 405, ukládá jednateli této společnosti udělit odměnu za práci v I. pololetí 2011 členům dozorčí rady této společnosti Mgr. Marku Hylenovi, Ing. Michaelu Latovi,Ph.D. a Ladislavu Vraspírovi, ve výši dle předloženého návrhu pro každého z nich.
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník
č. 538
Rada města byla seznámena s výsledkem hospodaření Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v roce 2010. Rada města schvaluje účetní závěrku Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. k 31.12.2010 s hospodářským výsledkem 5.673.046,73  Kč.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Budil
č. 539
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. ve výši 5.673.046,73 Kč takto :
a)         283.653,- Kč bude převedeno do rezervního fondu společnosti
b)        5.389.393,73 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Budil
č. 540
Rada města  byla seznámena s průběhem zadávacího řízení a se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Česká Třebová – kanalizace a ČOV“. Rada města dle doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětem díla „Česká Třebová – kanalizace a ČOV“ mezi Vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o. a sdružením „OHLŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová“ s celkově sjednanou  cenou díla  včetně rezervy a DPH ve výši 316.641.600,--Kč. Účastníkem sdružení „OHLŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová“ je společnost OHL ŽS, a.s.,           IČ 46342796 a společnost HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Budil
č. 541
Rada města  byla seznámena s průběhem zadávacího řízení a se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Česká Třebová – kanalizace a ČOV-technický dozor investora“. Rada města dle doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy  s předmětem díla „Česká Třebová – kanalizace a ČOV-technický dozor investora“ mezi Vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČ 47116901 s celkově sjednanou  cenou díla  včetně  DPH ve výši 7.227.840,--Kč.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Budil
č. 542
Rada města  byla seznámena s upraveným  plánem nákladů a výnosů Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2011. Rada města schvaluje realizaci jmenovitých oprav vodovodů a kanalizací v r. 2011 dle předloženého návrhu v předpokládaném rozsahu 8.025.000,- Kč a realizaci investičních akcí  společnosti dle předloženého návrhu v předpokládaném rozsahu 106.260.000,- Kč.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Budil
č. 543
Rada města bere na vědomí zprávu o  činnosti dozorčí rady Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v 1. pololetí roku 2011
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Budil
č. 544
Rada města souhlasí s udělením  odměny členům dozorčí rady Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. Ing. Miloslavu Cindrovi, RNDr. Vlastimilu Hruškovi a Ing. Jaromíru Urbanovi pro každého z nich ve výši dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník
č. 545
Rada města souhlasí s udělením mimořádné odměny jednateli a ekonomovi Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. za dobrou práci v 1.pololetí roku 2011 ve výši dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník