Jaromír Šlemr pokřtil svou novou knihu

Ve čtvrtek podvečer se ve skautském středisku Pod Horami sešli oldskauti a přátelé Ing. Jaromíra Šlemra na slavnostním křtu knížky Čas je jako kůň s jezdcem. Setkání nad novou publikací , která vyšla z iniciativy a také vlastním nákladem autora za přispění města Česká Třebová, obce Rybník,  Města Skuteč a Ing. Jaroslava Horáka z Olomouce moderoval Jiří Musílek. Přivítal autora do již početné rodiny českotřebovských literátů, popsal krátce jeho cestu do literatury, ocenil obsah knížky, především pak její  část věnovanou poezii  a také dobře vybrané ilustrace českotřebovských výtvarníků, kteří také z velké části přišli i na slavnostní křest publikace: Marta Demelová, Pavel Langhans, Jarka Bittl, Ludmila Rašnerová, Miloš Kebrle, Miloslav Tomeš. Jen Stanislav Víša už nemohl. přijít...  Za možnost přečíst dvě vybrané básně Jaromíra Šlemra poděkovala i Magdalena Peterková a  Ing. Otokar Dobrovský, kteří ke své recitaci přidali i svoje osobní vyznání k obsahu nově vydané knížky a osobám, kterých si všímá.  krátce vystoupil i sám autor Ing. Jaromír Šlemr, který se zamyslel především nad úvodními verši knížky: Čas je jako kůň s jezdcem, který cvalem mizí za obzorem a nevrátí se, ať chceme či nechcem! .... Pak už nastal čas na důkladný křest knížky, přípitek se všemi přítomnými, autogramiádu a popovídání s přáteli, kterých přišlo opravdu velké množství. Co nová publikace obsahuje?    Má několik částí: I. Vyznání II. Stříbrný vítr, III. Básně. IV. Budulínek (libreto dětské opery) včetně klavírního výtahu z úvodu opery.  a také F. K. Zedínkem zhudebněná báseň "Pozdrav z České Třebové". Publikace je k dostání v knihkupectví Paseka  a v městském informačním středisku v přízemí radnice.                 (mm)