Nádraží v Ústí n. Orlicí bude mít novou a starou budovu    
 
Celkový pohled z ptačí perspektivy na budoucí areál nádraží v železniční stanici Ústí nad Orlicí
 
 
Nový vstupní objekt se zastřešenou rampou a parkovištěm a točnou autobusů   s využitím moderních prvků architektury, který odpovídá nárokům 21. století
 
 
 
Detailní řešení nového vstupního objektu, který zajišťuje základní zázemí pro cestující ( kasy, WC i pro osoby tělesně postižené, úschovny zavazadel, informační systém, vstup do podchodu ). Objekt bude v zimě temperován.
 
 
Architektonické řešení nového vstupního objektu bylo projednáváno v několika předkládaných variantách před městským architektem a následně vybrané řešení odsouhlaseno zastupiteli Města Ústí nad Orlicí. Prosklené světlíky kromě funkce světla plní funkci i sounáležitosti s historickou výpravní budovou.
 
 
Takto vypadá technologický objekt zařízení SŽDC,s.o. s jeho zakomponováním do komplexu budoucího nádraží v železniční stanici Ústí nad Orlicí, kde cílem architekta byla zajistit nekonkurenceschopnost moderních prvků budov vůči staré výpravní budově.    
 
 
Do komplexní podoby budoucího orlicko-ústeckého nádraží patří i nově vybudovaná nástupiště            František Pilný  22.4.2011