Za Vladimírem Třasákem                                                       

Dne 12. května letošního roku zemřel zakládající a dlouholetý člen Českého svazu ochránců přírody v České Třebové, pan Vladimír Třasák.
Zesnulý se narodil 1. května 1947 v České Třebové a zůstal jí věrný až do své smrti. Vyučil se v Trutnově jako spojový montér a celý život se tomuto povolání věnoval.
Byl aktivním trampem a trampské hnutí ho přivedlo do nově vznikající ochranářské organizace Českého svazu ochránců přírody v České Třebové, kde byla založena základní organizace ČSOP 16. listopadu 1981. Vladimír byl od roku 1991 do roku 2002 jejím předsedou a když došlo k rozdělení v roce 2003, stal se v nové organizaci Zlatá studánka revizorem a od roku 2006 do své smrti byl členem výboru této organizace.
Do této vzpomínky lze těžko vměstnat množství hodin věnovaných dobrovolné práci pro přírodu a její ochranu a čas věnovaný mladým ochráncům přírody.
Vladimír Třasák se každoročně podílel na přípravě a organizaci soutěžní přírodovědné stezky v Javorce. Rád pracoval se dřevem,  a tak vyráběl krásné dřevěné plakety pro ocenění vítězů soutěží, připravoval řezivo pro výrobu ptačích budek a své řezbářské dovednosti předváděl na celoměstském Dni Země.
Když základní organizace Zlatá studánka získala do pronájmu Richterovu chatu, byl jejím správcem, podílel se na její údržbě i úklidu.
Účastnil se všech akcí pořádaných naší organizací: slavnostního otvírání Zlaté studánky, sečení trávy v těžko dostupném terénu s výskytem orchidejí, Dne Země, Dne stromů a dne otevřených dveří v Ekocentru Červenka. Ochotně prováděl různé opravy v ekocentru, zajišťoval dopravu na exkurze i hudební vystoupení na slavnostních vernisážích a členských schůzích.
Vladimír měl rád přírodu, podílel se na její ochraně a vedl k tomu i své dva syny a vnoučata.
Poslední léta života byl vážně nemocný, trpěl bolestmi a představa, že už nebude moci chodit do přírody, ho velmi sužovala.
S Vladimírem Třasákem jsme se naposledy rozloučili v českotřebovském krematoriu  19. května tohoto roku. Odešel v něm dobrý kamarád, který nám všem bude chybět. Čest jeho památce.
 
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka, Česká Třebová